14th Papanastasio International Tournament - Round 4

11/12/19961 KIRIAKOV KOTRONIAS 0,5-0,5
2 AGNOS DELTCHEV 1-0
3 PAVLOVIC NIKOLAIDIS 0-1
4 SIMEONIDIS FRENTZAS 0-1
5 GRIVAS McDONALD 0,5-0,5

Last Update: 12/12/1996

Name: Argiris Kotsis

Email: loxias@compulink.gr