14th Papanastasio International Tournament - Round 3

10/12/19961 GRIVAS AGNOS 0,5-0,5
2 McDONALD SIMEONIDIS 1-0
3 FRENTZAS PAVLOVIC 0-1
4 NIKOLAIDIS KIRIAKOV 0,5-0,5
5 KOTRONIAS DELTCHEV 1-0

Last Update: 11/12/1996

Name: Argiris Kotsis

Email: loxias@compulink.gr