14th Papanastasio International Tournament - Round 2

9/12/19961 AGNOS KOTRONIAS 0,5-,0,5
2 DELTCHEV NIKOLAIDIS 1-0
3 KIRIAKOV FRENTZAS 1-0
4 PAVLOVIC McDONALD 0-1
5 SIMEONIDIS GRIVAS 1-0

Last Update: 11/12/1996

Name: Argiris Kotsis