Round 5Round 5 26/5/1996Topalov, Veselin     - Gelfand, Boris      1-0  

Kramnik, Vladimir    - Anand, Viswanathan    1-0 

Illescas Cordoba, Miguel - Shirov, Alexei      1-0  

Ivanchuk, Vassily    - Kasparov, Gary      1/2  

Polgar, Judit      - Kamsky, Gata       1/2   White: Kramnik, V Black: Anand, V 1. Nf3 g6 2. d4 Nf6 3. c4 Bg7 4. Nc3 d5 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nxc3 7. bxc3 c5 8. Rb1 O-O 9. Be2 cxd4 10. cxd4 Qa5+ 11. Bd2 Qxa2 12. O-O Bg4 13. Bg5 h6 14. Be3 Nc6 15. d5 Na5 16. Bc5 Bf6 {0.08/0.02} 17. e5 Bxe5 18. Rb4 Bxf3 19. Bxf3 Rae8 {0.12/0.02} 20. Be3 Nc4 {0.17/0.03} 21. Bxh6 Nd6 {0.25/0.03} 22. Bxf8 Rxf8 {0.55/0.03} 23. h4 {1.02} Rc8 {0.08} 24. Be4 {1.28} Qa5 {0.19} 25. Ra4 {1.29} Qb5 26. Bb1 {1.37} Rc5 {0.25} 27. Bd3 {1.41} Qd7 {0.26} 28. Rxa7 {1.44} Rxd5 {0.26} 29. Ra8+ Kg7 {1.50/0.26} 30. h5 {1.51} Rd4 31. Qe2 Bf6 32. hxg6 fxg6 {0.35} 33. Bb1 Qg4 34. Qa2 {1.55} Nc4 {0.38} 35. Qb3 {1.56} b5 {0.42} 36. Re1 {1.56} Rd2 {0.43} 37. Ra2 {1.57} Rd5 38. Be4 {1.57} Re5 {0.46} 39. Rae2 {1.57} Qh4 40. g3 {1.57} Qh6 {0.51} 41. Qd3 {2.06} Nd6 {0.56} 42. Bd5 Rxe2 43. Qxe2 Qh3 44. Be6 Qh8 {2.13/0.58} 45. Qf3 {2.15} Qb8 46. Kg2 b4 {1.00} 47. Rh1 Qb7 {1.00} 48. Bd5 Qb5 49. g4 Nf7 50. Bb3 {2.32} Nh6 51. Re1 Qg5 52. Re4 {2.45} Nf5 53. Qd1 Nh4+ {1.17} 54. Kh3 {2.47} Qc5 {1.19} 55. Qe2 g5 56. Qc4 Qxc4 57. Rxc4 Bc3 58. Rc5 Nf3 59. Kg3 Ne5 60. Rb5 Bd2 61. f3 {2.59} Bc3 {1.28} 62. f4 gxf4+ 63. Kxf4 Nf7 {1.30} 64. Rd5 Bb2 {3.08/1.31} 65. Kf5 Bf6 66. Rd1 Ng5 67. Rd3 Nf7 {1.34} 68. Rd7 Nd6+ 69. Kf4 Nf7 {1.36} 70. Rb7 {3.19} Be5+ 71. Ke3 Bd6 {1.37} 72. Ke4 {3.19} Ng5+ 73. Kf5 Nf3 74. Bd5 {3.20} Nh4+ 75. Kg5 Ng6 {1.43} 76. Ra7 Nf8 77. Kf5 Bc5 {1.44} 78. Rb7 {3.21} Bd6 79. g5 Ng6 80. Ra7 {3.21} Nf8 81. Bb3 Ng6 82. Ra8 Nf8 83. Kg4 Bc7 84. Kh5 Bd6 85. Rc8 Be5 86. Rc5 Ng6 {1.51} 87. Rc8 Nf8 88. Rc1 {3.23} Bc3 89. Rf1 {3.24} e6 90. Rd1 Kf7 91. Rd8 Ng6 92. Rd7+ Ke8 93. Ba4 Ne5 94. Rb7+ Kf8 95. g6 Nd3 96. Kh6 Nc5 97. Rb8+ Ke7 98. Bc2 {3.26} Nd7 99. Rb7 Kd6 100. g7 Bxg7+ 101. Kxg7 {3.26/1.59} 1-0
White: Illescas Cordoba, M Black: Shirov, A 1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c6 4. f4 d5 5. e5 Nh6 6. Nf3 Bg4 {0.07/0.06} 7. h3 Bxf3 8. Qxf3 f6 {0.09} 9. g4 {0.17} Qb6 {0.31} 10. e6 {0.28} f5 {1.11} 11. g5 {0.33} Qxd4 {1.17} 12. gxh6 {1.13} Bxh6 13. Be3 Qf6 14. O-O-O {1.14} Qxe6 {1.17} 15. Bd4 O-O {1.18} 16. Bg2 Qf7 {1.19} 17. h4 Nd7 18. Kb1 Rae8 {1.30} 19. h5 {1.29} g5 20. fxg5 Bxg5 21. Qg3 h6 22. Qc7 e5 23. Bxa7 {1.42} Nf6 24. Qd6 {1.44} d4 {1.39} 25. Bxd4 {1.46} exd4 26. Qxd4 Ng4 {1.41} 27. Rdf1 Ne3 {1.44} 28. Rfg1 Rd8 29. Qc5 Kh8 30. Bf3 {1.50} Rfe8 {1.51} 31. Be2 Qe7 32. Qa5 b5 33. Bd3 {1.55} Rxd3 34. cxd3 Qd6 35. a3 Qxd3+ 36. Ka1 Nc4 37. Qc7 Qc2 38. Rh2 Qb3 39. Qxc6 Re3 40. Qc8+ Kg7 {Time: 1.57/1.56} 1-0
White: Topalov, V Black: Gelfand, B 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. a4 Bf5 6. Ne5 e6 7. f3 c5 8. e4 cxd4 9. exf5 Nc6 10. Nxc6 bxc6 11. fxe6 fxe6 {0.06} 12. Qe2 {0.02} dxc3 13. Qxe6+ Qe7 14. Bxc4 {0.03} Qxe6+ 15. Bxe6 {0.03} cxb2 16. Bxb2 Bb4+ {0.24} 17. Ke2 {0.15} Ke7 {0.28} 18. Bc4 {0.21} Rhd8 {0.39} 19. Rhd1 {0.22} Rab8 {0.42} 20. g3 {0.34} h5 {0.55} 21. Rd4 {0.44} Ba5 22. Ba3+ {0.45} Ke8 {1.21} 23. Rad1 Rxd4 24. Rxd4 {0.50} Rb1 {1.30} 25. Bd3 Re1+ 26. Kf2 {0.57} Kf7 {1.38} 27. Bc5 {0.58} Ra1 28. Bc4+ {1.00} Ke8 {1.46} 29. Bd3 Kf7 {1.47} 30. Bxa7 {1.06} Ra2+ {1.47} 31. Kg1 Ra1+ 32. Kg2 {1.08} Ra2+ 33. Kh3 Ra3 34. f4 Be1 {1.56} 35. Bc5 Rc3 36. Bc4+ Ke8 {1.56} 37. Bb4 Rc1 38. Bxe1 Rxe1 {1.57} 39. a5 {1.30} Ra1 40. a6 Ke7 {1.57} 41. Rd2 {Time: 1.31/1.57} 1-0
White: Ivanchuk, V Black: Kasparov, G 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. f3 O-O 6. Be3 e5 7. Nge2 c6 8. Qd2 Nbd7 9. d5 cxd5 10. cxd5 a6 11. g4 h5 12. h3 b5 {0.04/0.06} 13. Bg5 Qa5 {0.06} 14. Nd1 b4 {0.07} 15. Ng3 {0.31} Nh7 {0.07} 16. gxh5 {0.32} Nxg5 {0.15} 17. Qxg5 {0.32} Bf6 18. Qh6 Bg7 19. Qg5 Bf6 20. Qh6 Bg7 {Times: 0.32/0.16} 1/2-1/2
White: Polgar, J Black: Kamsky, G 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 d6 {Move order confirmed from earlier } 8. c3 O-O 9. h3 Na5 10. Bc2 c5 11. d4 Qc7 12. Nbd2 cxd4 13. cxd4 Nc6 14. a3 {0.09} Nxd4 15. Nxd4 exd4 {0.19} 16. Nf3 {0.13} Bb7 17. Nxd4 Rfe8 {0.20} 18. Bg5 {0.30} h6 {0.22} 19. Bf4 {0.31} Bf8 {0.32} 20. Rc1 {0.34} Qb6 {0.35} 21. Nf5 {0.48} Bxe4 {0.53} 22. Bxe4 Nxe4 {0.53} 23. Be3 {1.07} Qb7 {1.04} 24. f3 {1.13} Nf6 25. Nxd6 Bxd6 26. Qxd6 Re6 {1.17} 27. Qd2 {1.17} Rae8 {1.22} 28. Bf2 Rxe1+ {1.24} 29. Rxe1 {Times: 1.20/1.24} 1/2-1/2