Round 5, 31.05-01.06.2004

Day 1

Kovalevskaya, Ekaterina 1-0 Koneru, Humpy
Stefanova, Antoaneta 1/2 Chiburdanidze, Maia

Day 2

Koneru, Humpy 1-0 Kovalevskaya, Ekaterina
Chiburdanidze, Maia 0-1 Stefanova, Antoaneta

Tie-Break - Game 1

Kovalevskaya, Ekaterina 1-0 Koneru, Humpy

Tie-Break - Game 2

Koneru, Humpy 1/2 Kovalevskaya, Ekaterina