Ukrainian Championships
8/9-16/9/2001, Ordzhonikidze - Ukrania 

Get the games

Web site: http://chess-sector.odessa.ua/ukr01ch.htm

Final Standings

                      1  2  3  4  5  6  7  8  9
 1. Berelovich, Aleksandar  g UKR 2513 +27 = 9 +12 = 4 = 3 +18 = 2 +14 = 7 6.5 2649
 2. Borovikov, Vladislav   m UKR 2593 =20 =23 +21 = 6 +12 = 9 = 1 + 4 = 3 6.0 2648
 3. Volokitin, Andrei    m UKR 2551 =19 +17 +30 = 5 = 1 + 7 = 4 = 9 = 2 6.0 2642
 4. Vysochin, Spartak    m UKR 2542 +16 +15 =10 = 1 - 7 +21 = 3 - 2 +14 5.5 2599
 5. Brodsky, Michail     g UKR 2528 =25 =24 +14 = 3 =18 = 6 =15 =11 + 9 5.5 2592
 6. Malaniuk, Vladimir P   g UKR 2516 +28 =18 = 9 = 2 =10 = 5 =11 +19 = 8 5.5 2613
 7. Eljanov, Pavel      g UKR 2522 =24 +25 =18 = 9 + 4 - 3 =19 +15 = 1 5.5 2593
 8. Firman, Nazar      m UKR 2511 -18 +28 +24 =11 - 9 =14 +23 +10 = 6 5.5 2591
 9. Neverov, Valeriy     g UKR 2564 +29 = 1 = 6 = 7 + 8 = 2 =10 = 3 - 5 5.0 2577
10. Romanishin, Oleg M    g UKR 2579 =23 +20 = 4 =18 = 6 =15 = 9 - 8 +19 5.0 2566
11. Goloshchapov, Alexander g UKR 2550 =21 =14 =15 = 8 =19 +30 = 6 = 5 =12 5.0 2539
12. Golubev, Mihail     g UKR 2526 =30 +19 - 1 +27 - 2 +16 -14 +21 =11 5.0 2489
13. Ovsejevitsch, Sergei   g UKR 2529 =17 -30 =29 +26 =15 -19 =16 +22 +21 5.0 2536
14. Korobov, Anton       UKR 2470 =26 =11 - 5 +17 +22 = 8 +12 - 1 - 4 4.5 2525
15. Efimenko, Zahar     m UKR 2495 +22 - 4 =11 +30 =13 =10 = 5 - 7 =17 4.5 2523
16. Zubarev, Alexander1   m UKR 2470 - 4 -22 =17 +24 +27 -12 =13 =18 +25 4.5 2453
17. Areshchenko, Alexander   UKR 2462 =13 - 3 =16 -14 +28 -20 +27 +24 =15 4.5 2430
18. Moiseenko, Alexander   g UKR 2581 + 8 = 6 = 7 =10 = 5 - 1 -21 =16 =22 4.0 2477
19. Fedorchuk, Sergey A   m UKR 2490 = 3 -12 +20 =23 =11 +13 = 7 - 6 -10 4.0 2488
20. Moroz, Alexander     g UKR 2512 = 2 -10 -19 -28 +29 +17 =25 =26 =23 4.0 2458
21. Mikhaletz, Lubomir    g UKR 2485 =11 +26 - 2 =22 +23 - 4 +18 -12 -13 4.0 2503
22. Malakhatko, Vadim    g UKR 2557 -15 +16 =23 =21 -14 =25 +30 -13 =18 4.0 2448
23. Sergeev, Vladimir    m UKR 2498 =10 = 2 =22 =19 -21 +26 - 8 -29 =20 3.5 2449
24. Nosenko, Alexander    m UKR 2436 = 7 = 5 - 8 -16 -26 +27 +29 -17 =28 3.5 2357
25. Savon, Vladimir A    g UKR 2449 = 5 - 7 =26 +29 -30 =22 =20 =28 -16 3.5 2417
26. Miroshnichenko, Evgenij m UKR 2539 =14 -21 =25 -13 +24 -23 +28 =20 -27 3.5 2340
27. Kuznetsov,Sergei UKR    UKR ---- - 1 =29 +28 -12 -16 -24 -17 +30 +26 3.5 2397
28. Maximov, Dmitry       UKR 2408 - 6 - 8 -27 +20 -17 +29 -26 =25 =24 3.0 2310
29. Kozakov, Mikhail     g UKR 2496 - 9 =27 =13 -25 -20 -28 -24 +23 +30 3.0 2301
30. Rogovski, Vladimir    m UKR 2443 =12 +13 - 3 -15 +25 -11 -22 -27 -29 2.5 2295