Polish Championships

 

Title

Name

Ranking

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Score

S-Berger

Place

1.

gm.

Paweł Jaracz

2477

&

=

0

=

=

=

=

1

=

1

=

=

=

0

6.5 40.5 VII

2.

gm.

Bartosz Soćko

2557

=

&

=

=

=

=

=

0

1

1

1

1

=

0

7.5 42.5 VI

3.

gm.

Tomasz Markowski

2595

1

=

&

=

=

0

1

=

=

1

=

=

=

=

7.5 45.75 IV

4.

gm.

Jacek Gdański

2548

=

=

=

&

=

0

1

=

1

=

=

1

=

=

7.5 45.25 V

5.

im.

Mirosław Grabarczyk

2495

=

=

=

=

&

=

=

=

0

=

=

=

=

=

6.0   X

6.

gm.

Robert Kempiński

2554

=

=

1

1

=

&

=

=

1

1

1

=

=

0

8.5 51.25 I

7.

im.

Paweł Blehm

2512

=

=

0

0

=

=

&

=

0

1

=

1

1

=

6.5 40.25 VIII

8.

gm.

Michał Krasenkow

2658

0

1

=

=

=

=

=

&

1

1

=

1

1

=

8.5 51.25 II

9.

m.

Mateusz Bartel

2392

=

0

=

0

1

0

1

0

&

0

=

0

0

=

4.0   XIII

10.

m.

Grzegorz Gajewski

2352

0

0

0

=

=

0

0

0

1

&

1

=

0

0

3.5   XIV

11.

gm.

Robert Kuczyński

2504

=

0

=

=

=

0

=

=

=

0

&

1

=

=

5.5   XI

12.

im.

Klaudiusz Urban

2434

=

0

=

0

=

=

0

0

1

=

0

&

1

=

5.0   XII

13.

gm.

Bartłomiej Macieja

2583

=

=

=

=

=

=

0

0

1

1

=

0

&

1

6.5 40.0 IX

14.

im.

Łukasz Cyborowski

2437

1

1

=

=

=

1

=

=

=

1

=

=

0

&

8.0   III

Tie-break 
Robert Kempiński - Michał Krasenkow   1-1    ( 0-1, 1- 0)
Champion - Robert Kempiński

Get the PGN | Go to the Official site