Deep Junior 7.0 (2800) - Banikas,H (2535) [B47]
Deep Junior vs Banikas S.A.E. (1), 0013

[Fritz 6 (30s)]

1.e4
B47: Sicilian: Taimanov: 5 Nc3 Qc7 6 f4, 6 g3 and 6 Be2

1...c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nc6 5.Nc3 Qc7 6.g3 a6 Covers b5

7.Bg2 d6 8.00 Be7 9.Re1 Bd7 10.Nxc6 bxc6 11.Na4 Rb8 12.Qe2 c5 13.Nc3
[13.Qxa6?? Taking that pawn is naive 13...Bb5 14.Qxb5+ Rxb5+]

13...Bf6
[13...Bc8!?= is worth looking at]

14.Qxa6 Bxc3 15.bxc3 Bb5 16.Qa3 Nf6 17.c4 Bc6 18.e5
[18.Qd3 00]

18...dxe5
[18...Bxg2 is a viable option 19.exf6 Ba8]

19.Qxc5+- Rc8 20.f3 Nd7 21.Qe3 00 22.Ba3 Rfe8 23.Rab1 Ra8 24.Red1 Qa7 25.Rb3 Qxe3+ 26.Rxe3 Ra7
[26...Ra4!?]

27.Rd6+- Rc8 28.Red3 h6 29.Bb4 Rxa2 30.Rxc6! Eliminates the defender c6

30...Rxc6 31.Rxd7 Rxc2
[31...Rxc4!? 32.c3 Rb2]

32.Bf1+- R2xc4 33.Bxc4 Rxc4 34.Bd6 e4 35.fxe4 Rxe4 36.Rc7 Re2 37.Re7 Ra2 38.h3 Rc2 39.Kf1 Rd2 40.Bf4 Ra2 41.g4 Ra5 42.Bd2 Rd5 43.Ke2 Re5+ 44.Kf3 Rd5 45.Ke3 Re5+ 46.Kf4 Rd5 47.Be3 h5 48.g5 Rf5+ 49.Ke4 Kh7 50.h4 Kg6 51.Ra7 Rb5 52.Ra6 Rb8 53.Bb6 Rc8 54.Bd4 Rb8 55.Ra1 Rc8 56.Ra2 Rb8 57.Ra3 Rc8 58.Rf3 Rb8 59.Bc3 Rc8 60.Kd3 Rd8+ 61.Ke2 Rc8 62.Kf2
[62.Bd4!? Rb8+-]

62...Rc4 63.Kg3 Rg4+ 64.Kh3 Rc4 65.Bb2 Rb4 66.Ba1 Ra4 67.Be5 Re4 68.Bb8 Rb4 69.Bc7 Rc4 70.Bg3 Ra4 71.Re3 Rc4 72.Be5 Ra4 73.Rb3 Ra8 74.Rb8 Ra3+ 75.Kg2 f6 76.Bb2 Ra4 77.gxf6 gxf6 78.Kh3 e5 79.Rb3 Rc4 80.Rf3 Ra4 81.Bc3 Rc4 82.Ba5 Rc8 83.Rf1 Ra8 84.Bb4 Ra7 85.Rf3 Rb7 86.Ba5 Rd7 87.Bc3 Ra7 88.Be1 Ra4 89.Bg3 Rc4 90.Bf2 Kf7 91.Bb6 Rc8 92.Ra3 Rb8 93.Ra6 Rc8 94.Ba5 Kg6 95.Bb4 Rc4 96.Be7 Rf4 97.Bd8 Rf3+ 98.Kg2 Threatening mate: Kxf3

98...Rf4 99.Kg3 Rg4+ 100.Kf2 Rf4+
[100...Rd4 101.Rxf6+ Kg7 102.Be7]

101.Kg2
[101.Ke3 Kf7]

101...Rg4+ 102.Kh3 Rf4 103.Re6 Rf3+ 104.Kg2 Rf4 105.Kg3