China - Russia Chess Summit - Shangai China

The China - Russia Chess Summit Match took place in Shanghai of China between the dates 7/9-12/9/2001
Russian team consists of A. Khalifman, P. Svidler, A. Dreev, A. Grischuk, S. Rublevsky, A. Motylev, E. Kovalevskaya, T. Stepovaia-Dianchenko, O. Zimina, E. Shaposhnikov, P. Smirnov and A. Kosteniuk.

Chinese team consists of Zhang Pengxiang, Liang Chong, Ye Jiangchuan, Peng Xiaomin, Zhang Zhong, Xu Jun, Wang Pin, Xu Yuhua, Wang Lei, Bu Xiangzhi, Ni Hua, Xu Yuanyuan.

                    1  2  3  4  5  6 
 1 Motylev, Alexander  g RUS 2627 + 9 + 6 +12 - 5 = 8 +11 4.5 2803
 2 Khalifman, Alexander g RUS 2700 = 6 + 5 = 8 -11 +12 + 9 4.0 2735
 3 Grischuk, Alexander  g RUS 2669 +12 =11 = 6 + 8 = 9 = 5 4.0 2735
 4 Dreev, Alexey     g RUS 2690 = 5 = 8 = 9 - 6 +11 +12 3.5 2667
 5 Xu Jun        g CHN 2646 = 4 - 2 =10 + 1 = 7 = 3 3.0 2670
 6 Ye Jiangchuan     g CHN 2677 = 2 - 1 = 3 + 4 -10 + 7 3.0 2670
 7 Svidler, Peter    g RUS 2695 + 8 =12 =11 = 9 = 5 - 6 3.0 2610
 8 Zhang Zhong      g CHN 2667 - 7 = 4 = 2 - 3 = 1 +10 2.5 2613
 9 Peng Xiaomin     g CHN 2629 - 1 +10 = 4 = 7 = 3 - 2 2.5 2613
10 Rublevsky, Sergei   g RUS 2639 +11 - 9 = 5 -12 + 6 - 8 2.5 2553
11 Liang Chong      m CHN 2556 -10 = 3 = 7 + 2 - 4 - 1 2.0 2545
12 Zhang Pengxiang    m CHN 2487 - 3 = 7 - 1 +10 - 2 - 4 1.5 2477


Get the games | Official Website (in Chinese) 

11/9/2001 >>>