N0 1. HACHATRIAN - ARONIAN
[B51]
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5 Nc6 4.00 Bd7 5.Re1 Nf6 6.c3 a6 7.Bf1 Bg4 8.d3 e6 9.Nbd2 d5 10.h3 Bh5 11.g4 Bg6 12.Nh4 de4 13.de4 Qc7 14.Ng6 hg6 15.Nf3 Bd6 16.Qe2 Ne5 17.Ng5 c4 18.Bf4 Nfd7 19.Red1 Nd3 20.Bd6 Qd6 21.Qe3 Qc5 22.Qc5 N7c5 23.b4 Na4 24.Bd3 cd3 25.Rd3 Rc8 26.Rc1 Ke7 27.e5 Rc4 28.Rcd1 Rc7 29.Rf3 Rf8 30.Ne4 Nb2 31.Rd4 Nc4 32.Nc5 Ne5 33.Re3 Nc6 34.Rd2 Nb8 35.Kf1 b6 36.Na4 Nd7 37.c4 Rb8 38.Rc3 g5 39.Ke2 Ne5 40.c5 bc5 41.bc5 Rb5 42.Rd4 Nc6 43.Re4 Rd7 44.f4 gf4 45.Rf4 e5 46.Rfc4 Ke6 47.Ke3 Rd4 48.Rc2 Nb4 49.Rc1 Na2 50.R1c2 Nb4 51.Rc1 Nd5 52.Kf2 Rc4 53.Rc4 Rb4 54.Rb4 Nb4 55.Ke3 Kd5 56.h4 Nc2 57.Kd3 Nd4 58.h5 Ne6 59.Ke3 a5 60.Nc3 Kc5 61.Ne4 Kd5 62.g5 Nf4 63.h6 gh6 64.gh6 f5 65.Nf6 Ke6 66.Nh5 Ng6 67.Ng7 Kf6 01

N0 2. LPUTIAN - HARUTJUNIAN
[E97]
1.d4 g6 2.c4 Bg7 3.Nc3 Nf6 4.e4 d6 5.Nf3 00 6.Be2 e5 7.00 Nc6 8.d5 Ne7 9.b4 a5 10.ba5 Ra5 11.a4 b6 12.Nd2 Ra8 13.Nb3 Nd7 14.a5 Ba6 15.ab6 cb6 16.Bd2 Qb8 17.Ra4 f5 18.Qa1 Bb7 19.Ra8 Ba8 20.Qa3 Nc8 21.f3 Bb7 22.Rb1 Rf7 23.Nc1 Nc5 24.Nd3 Qc7 25.Nc5 dc5 26.Qb2 Bf6 27.Nb5 Qe7 28.Bc3 fe4 29.fe4 h5 30.Rd1 Bg7 31.d6 Qf6 32.Bf3 Rd7 33.Rf1 Qg5 34.h4 Qe3 35.Kh2 Qd3 36.Re1 Qc4 37.Rd1 Qf7 38.Be5 Bc6 39.Bg7 Qg7 40.e5 Bb5 41.Qb3 Kh7 42.Re1 Na7 43.Kh1 Qf8 44.Qd5 Qd8 45.Qe4 Rg7 46.Qf4 Nc8 47.Bd5 Bd3 48.Be6 Na7 49.Rd1 Be2 50.Rd2 Bb5 51.Qf6 Nc6 52.d7 Re7 53.Rd6 c4 54.Bf5 Ne5 55.Bg6 Kg8 56.Bf5 Nf7 57.Qg6 Kf8 58.Rf6 Rd7 59.Bd7 Qd7 60.Rb6 Qe8 61.Qh5 Qe1 62.Kh2 Be8 63.Qc5 Kg7 64.Qc4 Qe5 65.g3 Qf5 66.Qd4 Kh7 67.Rf6 Qc2 68.Rf2 Qg6 69.g4 Nh6 70.Kg3 Bf7 71.Rf6 Qb1 72.Qe3 Qb8 73.Kh3 Bg6 74.Qe7 Bf7 75.Rf7 Nf7 76.Qf7 Kh8 77.Qf3 Qb1 78.h5 Qe1 79.g5 Qe6 80.Kg2 Kg7 81.Qb7 Kh8 82.Qb8 Kg7 83.Qc7 Kh8 84.Qd8 Kg7 85.Qd4 Kg8 86.h6 Qe2 87.Kg3 Qe1 88.Kg4 Qe2 89.Kg3 Qe1 90.Qf2 Qe5 91.Qf4 Qe1 92.Kg2 Qe2 93.Kh3 Qe6 94.Kh4 Qe1 95.Kh5 Qe2 96.Kh4 Qe1 97.Kg4 Qe6 98.Qf5 Qe2 99.Qf3 Qe6 100.Kh4 Qe1 101.Kh3 Qe6 102.Kg2 Qe5 103.Qb3 Kh8 104.Qg3 Qe2 105.Kg1 Qd1 106.Kf2 Qd2 107.Kf3 Qd3 108.Kf4 Qd6 109.Kg4 Qe6 110.Kh5 Qe2 111.Kh4 Qe4 112.Kh3 Qh1 113.Kg4 Qe4 114.Qf4 Qe6 115.Kh4 Qe1 116.Kh5 Qe2 117.Kg6 Qe8 118.Qf7 Qe4 119.Qf5 Qe8 120.Kf6 Qf7 121.Ke5 Qe7 122.Kf4 Qb4 123.Qe4 Qd2 124.Kg4 Qd7 125.Kh4 Qf7 126.Qd4 Kh7 127.Qd3 Kh8 128.Qc3 Kh7 129.Qd4 Kg8 130.Qd3 Kh8 131.Kg3 Qc7 132.Kg4 Qc8 133.Kh4 Qb7 134.Qc3 Kh7 135.Qd3 Kh8 136.Qd4 Kh7 137.Kg3 Qb3 138.Kh4 Qf7 139.Qe4 Kh8 140.Kg3 Qc7 141.Qf4 Qf7 142.Qf6 10

N0 6. ANASTASIAN - NALBANDIAN
[A56]
1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 e5 4.Nc3 d6 5.e4 g6 6.h3 Bg7 7.g4 a6 8.Be3 b5 9.cb5 Qa5 10. Qa4 ab5 11.Bb5 Nfd7 12.Nf3 Qa4 13. Na4 Ra5 14.Nc3 Ba6 15.a4 Bb5 16.Nb5 Ke7 17.Ke2 Na6 18.Bg5 f6 19.Bd2 Nb4 20.b3 Raa8 21.Rac1 Na6 22.Be3 Rhd8 23.h4 Nb6 24.h5 g5 25.Nd2 Bf8 26.Nf1 Rdb8 27.Ng3 Kd7 28.Nf5 Nc8 29.Rh3 Na7 30.Na7 Ra7 31.Bd2 Rab7 32.Rcc3 Be7 33.Rhf3 Bd8 34.Nh6 Rb4 35.Rce3 Rd4 36.Bc3 c4 37.Nf5 Rd3 38.bc4 Re3 39.Re3 Rc8 40.a5 Rc4 41.Ng3 Nc5 42.Kf1 Ra4 43.Re1 Ba5 44.Ba5 Ra5 45.Rb1 Kc7 46.Rb4 Ra2 47.Rc4 Kd7 48.Rc3 Ra4 49.f3 Ra2 50.Nf5 Ra4 51.Ke2 Ra1 52.h6 Ra2 53.Ke3 Ra1 54.Ng7 Ra2 55.Ne6 Ne6 56.de6 Ke6 57.Rc7 Rh2 58.Rh7 Rh3 59.Kf2 Rh2 60.Kf1 Rh3 61.Ke2 Rh2 62.Kd3 Rh3 63.Kc4 Rf3 64.Ra7 Rh3 65.h7 Rh1 66.Rg7 Rh2 67.Rc7 Rh1 68.Kb5 d5 69.Rc6 Kd7 70.ed5 Rh7 71.Rf6 e4 72.Kc5 e3 73.Rd6 Ke8 74.Ra6 e2 75.Ra8 Kd7 76.Ra7 Kc8 77.Ra8 Kd7 78.Ra7 -

N0 7. Ara MINASIAN - Art. MINASIAN
[B08]
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Nf3 d6 5.Be2 Nf6 6.00 00 7.a4 Nbd7 8.Be3 e5 9.de5 de5 10.Nd2 Qe7 11.Nc4 Ne8 12.Qd2 Nc5 13.Nd6 Qd6 14.Qd6 Nd6 15.Bc5 Rd8 16.Rfd1 Bf8 17.a5 Be6 18.b3 Nb5 19.Nb5 Bc5 20.Nc7 Rac8 21.Ne6 fe6 22.Bc4 Kf7 23.c3 a6 24.Kf1 Be7 -

N0 8. HARUTJUNIAN - SARGISSIAN
[B12]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nc3 Qb6 5.Bd3 Bd3 6.Qd3 e6 7.Nge2 Nd7 8.00 Ne7 9.a4 c5 10.a5 Qa6 11.dc5 Nc5 12.Qf3 Nc6 13.Bf4 Nd7 14.Ra4 Nde5 15.Qg3 Ng6 16.Rb1 Bb4 17.Bd6 Bd6 18.Qd6 Nce7 19.Qa6 ba6 20.Na2 Nc6 21.Nd4 Nd4 22.Rd4 000 23.Nb4 Kb7 24.Re1 Rc8 25.Re3 Rc5 26.Rb3 Rb5 27.f4 Ne7 28.Nd3 Rb3 29.cb3 Rc8 30.Rb4 Ka8 31.Ra4 Rc2 32.b4 Nf5 33.Ra1 Ne3 34.g3 Rg2 35.Kh1 Rd2 36.Nc5 Rb2 37.Na6 Kb7 38.Nc5 Kc6 39.Nd3 Rd2 40.Ne5 Kb5 41.Nf7 d4 42.a6 d3 43.Nd6 Kb4 44.Rb1 Kc3 45.Nb5 Kc4 46.Na7 Ra2 47.Rc1 Rc2 48.Rg1 d2 49.Nc8 Rc1 01

N0 9. ARONIAN - LPUTIAN
[C11]
1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.Nc3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.d4 c5 6.dc5 Nc6 7.Bf4 Nc5 8.a3 Be7 9.b4 Nd7 10.Nb5 00 11.c4 a5 12.ba5 Qa5 13.Bd2 Qa4 14.cd5 ed5 15.Nc7 Qe4 16.Be3 Ra3 17.Ra3 Ba3 18.Bd3 Qb4 19.Bd2 Qb2 20.e6 Nde5 21.ef7 Rf7 22.Bh7 Kh7 23.Ng5 Kg8 24.Nf7 Nf7 25.00 Qe5 26.Nb5 Bc5 27.Qc2 d4 28.Re1 Qf5 29.Qc4 Kh7 30.f4 Bd7 31.Kh1 Nd6 32.Nd6 Bd6 33.h3 b5 34.Qb3 Ne7 35.Kg1 Qd5 36.Qb1 Kg8 37.Qd1 b4 38.h4 b3 39.h5 Bc6 40.Qg4 Qf5 41.Qg3 b2 42.Qb3 Qd5 43.Qh3 Nf5 44.Rb1 Qb5 45.Rb2 Qb2 46.Qf5 Qb8 47.Qe6 Kh7 48.Qg6 Kh8 49.h6 Qf8 50.f5 Qf6 51.Qh5 Kg8 52.hg7 Qg7 53.g4 d3 54.Kf1 Qa1 55.Be1 Qe5 56.Qg5 Kf7 57.Qh5 Kf8 58.g5 Qf5 59.Bf2 d2 60.Qh6 Ke7 61.Qg7 Qf7 62.Qd4 Qf4 63.Qg7 Kd8 64.Qg8 Bf8 65.Qb3 Bb5 01

N0 10. ASRIAN - HACHATRIAN
[C43]
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.d4 Ne4 4.Bd3 d5 5.Ne5 Nd7 6.Nd7 Bd7 7.00 Nf6 8.Bg5 Be7 9.c3 c6 10.Qc2 h6 11.Bh4 00 12.Re1 Re8 13.Nd2 Nh5 14.Be7 Re7 15.Nf3 Re1 16.Re1 Qc7 17.Bh7 Kf8 18.Ne5 Nf6 19.Bf5 Bf5 20.Qf5 Re8 21.Re3 Qc8 22.Qf4 Re6 23.h3 Qe8 24.Nd3 Re3 25.fe3 Qe4 26.Qb8 Ne8 27.Nc5 Qe3 28.Kh2 b6 29.Nd7 Ke7 30.Ne5 Qf4 31.Kg1 Qc1 32.Kh2 Qf4 33.Kg1 Qc1 34.Kf2 Qf4 35.Ke2 Qe4 36.Kf1 Qf4 37.Kg1 Qc1 38.Kh2 -

N0 11. LPUTIAN - ASRIAN
[D58]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e3 h6 6.Bh4 00 7.Nf3 b6 8.Be2 Bb7 9.Bf6 Bf6 10.cd5 ed5 11.00

N0 12. SARGISSIAN - ARONIAN
[E03]
1.Nf3 e6 2.c4 Nf6 3.g3 d5 4.d4 dc4 5.Qa4 Nbd7 6.Bg2 a6 7.Qc4 b5 8.Qc2 Bb7 9.Bg5 c5 10.00 cd4 11.Nd4 Bg2 12.Kg2 Rc8 13.Qd1 h6 14.Bd2 Qb6 15.Nf3 Qb7 16.Ba5 e5 17.e3 Nb8 18.Nbd2 Be7 19.Nb3 00 20.Qe2 Qe4 21.Bc3 Nc6 22.Rac1 b4 23.Bd2 Nd4 24.Nbd4 ed4 25.Qa6 Rc1 26.Rc1 g5 27.h3 h5 28.Qb5 Nd5 29.Rc4 g4 30.hg4 hg4 31.Rd4 gf3 32.Kh3 Qf5 33.g4 Nf4 01

N0 13. Art. MINASIAN - HARUTJUNIAN
[C55]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.d3 Be7 5.00 00 6.c3 d5 7.ed5 Nd5 8.Re1 Bf6 9.Nbd2 Bg4 10.h3 Bh5 11.Ne4 Nb6 12.Bb5 Qd5 13.Bc6 bc6 14.c4 Qe6 15.Nfg5 Bg5 16.Ng5 Bd1 17.Ne6 fe6 18.Rd1 Rad8 19.b3 Nd7 20.Bg5 Rb8 21.d4 e4 22.Re1 Rf5 23.Bh4 a5 24.Re4 Nf8 25.Be7 Ng6 26.Bc5 Kf7 27.Rae1 Nf4 28.R1e3 Rf6 29.a4 Ra8 30.Ba3 Ng6 31.Bb2 Rb8 32.g3 Ne7 33.Re5 Nf5 34.Rd3 Nd6 35.Bc1 Nb7 36.g4 h6 37.Bd2 Ra8 38.h4 Rd8 39.Ba5 Rf4 40.Bc7 Rg4 41.Kf1 Rd7 42.Bb6 Rh4 43.Rf3 10

N0 14. NALBANDIAN - Ara MINASIAN
[C44]
1.d3 d5 2.Nf3 Nc6 3.Nbd2 e5 4.e4 Nf6 5.Be2 Bc5 6.c3 a5 7.00 00 8.a4 h6 9.Qc2 Be6 10.b3 Re8 11.Bb2 Ba7 12.Ba3 Nh5 13.g3 Nf6 14.Nh4 Bh3 15.Ng2 Qd7 16.Rad1 Rad8 17.Bc1 Qd6 18.ed5 Nd5 19.Nc4 Qg6 20.Be3 Ne3 21.fe3 Rd7 22.Bf3 Red8 23.Bc6 Qc6 24.Ne5 Qg2 25.Qg2 Be3 26.Kh1 Bg2 27.Kg2 Rd5 28.d4 c5 29.Nf7 Re8 30.Ne5 cd4 31.cd4 Bd4 32.Nc4 Red8 33.Rf3 Bf6 34.Rd5 Rd5 35.g4 b5 36.ab5 Rb5 37.Rd3 a4 38.ba4

N0 15. YEGIAZARIAN - ANASTASIAN
[B90]
1.e4 c5 2.Nc3 d6 3.Nf3 Nf6 4.d4 cd4 5.Nd4 a6 6.Rg1 Nc6 7.g4 h6 8.Be3 e5 9.Nb3 Be6 10.Nd5 Rc8 11.f3 Bd5 12.ed5 Na5 13.Qd2 Nb3 14.ab3 Nd7 15.000 Be7 16.Kb1 Bg5 17.Bd3 Rc7 18.Bf5 Be3

N0 16. Ara MINASIAN - YEGIAZARIAN
[E05]
1.c4 Nf6 2.g3 e6 3.Bg2 d5 4.Nf3 Be7 5.00 00 6.d4 dc4 7.Qc2 a6 8.a4 Bd7 9.Qc4 Bc6 10.Nc3 b5 11.Qd3 b4 12.Nb1 Be4 13.Qd1 c5 14.Nbd2 Bd5 15.dc5 Nbd7 16.Nb3 Nc5 17.Nc5 Bc5 18.Ne5 Bg2 19.Qd8 Rfd8 20.Kg2 Rac8 21.Nd3 Bf8 22.Bg5 Rc2 23.Rac1 Rdc8 24.Rc2 Rc2 25.Rc1 Rc1 26.Bc1 Bd6 27.Bd2 a5 28.Kf3 Kf8 29.e4 Nd7 30.Be3 Ke7 31.b3 Bc7 32.Nb2 Kd6 33.Bf4 e5 34.Nc4 Kc6 35.Be3 g6 36.Ke2 h5 37.Kd3 Bd8 38.f3 Bc7 39.Bf2 Bd8 40.g4 Bc7 41.gh5 gh5 42.Ke2 Nf8 43.Ne3 Bb6 44.Nc4 Bc7 45.Ne3 Bb6 46.Nc4

N0 17. HARUTJUNIAN - NALBANDIAN
[E94]
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.d4 00 5.e4 d6 6.Be2 e5 7.00 Qe8 8.de5 de5 9.Be3 Na6 10.Nd2 Nd7 11.Nb3 Qe7 12.Qc1 c6 13.c5 Nc7 14.Na5 Ne6 15.b4 Nd4 16.Bg5 Nf6 17.Bd1 b6 18.cb6 Qb4 19.Nc6 Nc6 20.Rb1 Qd6 21.b7 Bb7 22.Rb7 Nd4 23.Qb2 Rab8 24.Ba4 Rbc8 25.Bf6 Bf6 26.Nd5 Qa6 27.Nf6 Qf6 28.Ra7 Qf4 29.Re1 Rfd8 30.h3 Qg5 31.Kh1 Qh4 32.Kg1 Nc6 33.Rf7 Kf7 34.Bc6 Kg7 35.Bd5 Rb8 36.Qa3 Rf8 37.Rf1 Kh6 38.g3 Qf6 39.Kg2 Rfc8 40.h4 Rc7 41.Rh1 Rbc8 42.Qe3 Kg7 43.Rb1 Rc3 44.Rb7 Kh8 45.Qa7 Qf3 46.Kh2 Qh5 47.Be6 Rf8 48.Rf7 Rf3 49.Bf5 Qh6 50.Qe7 Rf7 51.Qf7 gf5 52.Qe8 Kg7 53.Qd7 Kg8 54.Qd5 Kf8 55.Qd8 Kf7 56.Qd7 Kg8 57.Qd5 Kg7 58.Qd7 Kg6 59.Qe8 Kg7 60.Qd7 Kg8 61.Qd5

N0 18. ARONIAN - Art. MINASIAN
[C11]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 de4 5.Ne4 Nbd7 6.Nf3 h6 7.Nf6 Nf6 8.Bh4 c5 9.c3 a6 10.Be2 cd4 11.Nd4 Bd6 12.Qd3 Bf4 13.Bg3 Qc7 14.Rd1

N0 19. ASRIAN - SARGISSIAN
[B17]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 de4 4.Ne4 Nd7 5.Ng5 Ngf6 6.Bd3 e6 7.N1f3 Bd6 8.Qe2 h6 9.Ne4 Ne4 10.Qe4 Qc7 11.Qg4 Kf8 12.00 c5 13.dc5 Nc5 14.Be3 Nd3 15.cd3 e5 16.Qe4 g6 17.Rac1 Qe7 18.Rfe1 Bf5 19.Qa4 f6 20.Nh4 Kg7 21.Nf5 gf5 22.Qh4 Qf7 23.d4 Rae8 24.Red1 Re7 25.de5 Be5 26.b3 a6 27.Bf4 Bf4 28.Qf4 Re5 29.h3 Rhe8 30.Rc3 Re1 31.Re1 Re1 32.Kh2 Re5 33.Rc8 Kh7 34.Qg3 Qg7 35.Qc3 Qf7 36.Rb8 Qd7 37.f4 Re6 38.Qc4 Qc6 39.Rb7 Kg6 40.Rc7 10

N0 20. HACHATRIAN - LPUTIAN
[C03]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Be7 4.Bd3 c5 5.dc5 Nf6 6.Qe2 00 7.Ngf3 a5 8.a4 Na6 9.Nb3 Nb4 10.ed5 Nd3 11.Qd3 Nd5 12.Be3 b6 13.000 bc5 14.Bc5 Ba6 15.Qe4 Bc5 16.Nc5 Qc8 17.Ng5 Nf6 18.Qd4 Rb8 19.c3 Bb7 20.f3 Bd5 21.Nge4 Be4 22.fe4 Rb6 23.Rhf1 Rc6 24.e5 Nd5 25.Ne4 Rc4 26.Qa7 Re4 01

N0 21. SARGISSIAN - HACHATRIAN
[B14]
1.c4 c6 2.e4 d5 3.ed5 cd5 4.d4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Nf3 Bb4 7.cd5 Nd5 8.Bd2 00 9.Bd3 Nf6 10.00 b6 11.Ne4 Bd2 12.Nf6 Qf6 13.Be4 Ba6 14.Ba8 Bf1 15.Qd2 Ba6 16.Rc1 Rc8 17.Rc8 Bc8 18.Qc3 Qd8 19.Ne5 Bd7 20.Bf3 Qc8 21.g3 Qc3 22.bc3 f6 23.Nd7 Nd7 24.Kf1 Kf7 25.Ke2 Ke7 26.Kd3 Kd6 27.Kc4 a6 28.Bb7 Nb8 29.a4 e5 30.h4 ed4 31.cd4 g5 32.f4 h6 33.h5 gf4 34.gf4 Kc7 35.Bf3 Kd6 36.Bb7 Kc7 37.Bf3 Kd6 38.Kc3 Nc6 39.Be2 Ne7 40.Ba6 Nd5 41.Kc4 Nf4 42.Kb5 Kc7 43.Kc4 Nh5 44.Kd5 Ng7 45.Bf1 h5 46.Bh3 h4 47.Bg4 f5 48.Bf3 f4 49.Ke4 Kd6 50.Kf4 Ne6 51.Kg4 Nd4

N0 22. Art. MINASIAN - ASRIAN
[B12]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 e6 4.Nc3 Bb4 5.Bf4 Ne7 6.a3 Ba5 7.Nge2 00 8.Qd2 Nd7 9.Bg3 b5 10.Nc1 Bb6 11.b4 a5 12.Nb3 ab4 13.ab4 Ra1 14.Na1 de4 15.Ne4 Nf5 16.Nb3 e5 17.Bf2 ed4

N0 23. NALBANDIAN - ARONIAN
[A55]
1.Nf3 Nf6 2.g3 d6 3.d4 Nbd7 4.c4 e5 5.Nc3 c6 6.Bg2 Be7 7.00 00 8.e4 a6 9.a4 a5 10.h3 Re8 11.Be3 ed4 12.Nd4 Bf8 13.Qc2 Nc5 14.Rad1 Qc7 15.Rfe1 g6 16.f4 Nfd7 17.Bf2 Na6 18.Rd2 Nb4 19.Qd1 Nc5 20.Nf3 f5 21.Bc5 dc5 22.e5 Be7 23.Qe2 Be6 24.Red1 Rad8 25.h4 Rd2 26.Rd2 Rd8 27.Rd8 Qd8 28.Bf1 h5 29.Qd2 Qd2 30.Nd2 Nc2 31.Kf2

N0 24. YEGIAZARIAN - HARUTJUNIAN
[B19]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 de4 4.Ne4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.h4 h6 7.Nf3 Nd7 8.h5 Bh7 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 Ngf6 11.Bf4 e6 12.000 Be7 13.Ne4 Ne4 14.Qe4 a5 15.Kb1 a4 16.Ne5 Nf6 17.Qe2 Qb6 18.Rh3 Rd8 19.c3 a3 20.b3 c5 21.Rg3 cd4 22.Rg7 Nd5 23.Qg4 Bf6 24.Rf7 Be5 25.Be5 Nc3 26.Ka1 Kf7 27.Qg7 Ke8 28.Bf6 Qc5 29.Qh8 Qf8 30.Rd4 Rc8 31.Rc4 Rc4 32.Qf8 Kf8 33.bc4 Ne4 34.Bd4 Kf7 35.Be3 Kg7 36.Kb1 e5 37.Kc2 Nf6 38.Kb3 Nh5 39.Ka3 Nf6 40.Kb4 Nd7 41.c5 Nf6 42.a4 10

N0 25. ANASTASIAN - Ara MINASIAN
[A37]
1.Nf3 c5 2.g3 Nc6 3.Bg2 e5 4.c4 d6 5.Nc3 g6 6.d3 Bg7 7.00 Nge7 8.a3 00 9.Rb1 a5 10.Ne1 Be6 11.Nd5 Rb8 12.Ne7 Ne7 13.b4 ab4 14.ab4 cb4 15.Rb4 d5 16.Nc2 dc4 17.dc4 Nc6 18.Ra4 Qd1 19.Rd1 Rfd8 20.Rd8 Rd8 21.Ne3 Nd4 22.Bb2 b5 23.cb5 Nb5 24.Ra8 Ra8 25.Ba8 Nd4 26.Kf1 f5 27.Bd4 ed4 28.Bd5

N0 26. HARUTJUNIAN - ANASTASIAN
[B51]
1.Nf3 c5 2.e4 d6 3.Bb5 Nd7 4.00 a6 5.Bd7 Bd7 6.d4 cd4 7.Qd4 e5 8.Qd3 h6 9.b3 Nf6 10.c4 b5 11.a4 bc4 12.Qc4 Be7 13.Ba3 00 14.Nbd2 Re8 15.Rfd1 Bf8 16.Qe2 Bc6 17.Nc4 Ne4 18.Nce5 Bb7 19.Qc4 Qf6 20.Nd7 Qf5 21.Qc7 Nc5 22.Nf8 Bf3 23.gf3 Nb3 24.Ra2 Rf8 25.Qc3 Nc5 26.Bb2 Ne6 27.Raa1 Rac8 28.Qe3 Rc2 29.Ba3 Nf4 30.Kh1 Re2 31.Qc3 Rc8 32.Qd4 Nh3 01

N0 27. ARONIAN - YEGIAZARIAN
[B30]
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 d6 4.h3 Nf6 5.d3 e6 6.Bb3 Be7 7.00 00 8.c3 Bd7 9.Re1 Ne5 10.d4 Nf3 11.Qf3 e5 12.dc5 dc5 13.a4 Bc6 14.Nd2 Qc7 15.Nc4 Rae8 16.g4 Nd7 17.h4 Kh8 18.Ne3 g6 19.Nd5 Bd5 20.Bd5 Kg7 21.a5 Bh4 22.Kg2 Nf6 23.Bb3 h5 24.Rh1 Ng4 25.Rh4 f5 26.Bg5 c4 27.Bc2 fe4 28.Qe4 Rf2 29.Kg3 Rf5 30.Rh5 Ref8 31.Rf1 Qf7 32.Qh1 gh5 33.Rf5 Qc7 34.Qh5 10

N0 28. ASRIAN - NALBANDIAN
[B05]
1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 Bg4 5.Be2 e6 6.00 Be7 7.h3 Bh5 8.c4 Nb6 9.Nc3 00 10.Be3 d5 11.c5 Bf3 12.gf3 Nc8 13.f4 f5 14.Kh2 Kh8 15.b4 Nc6 16.Rb1 Bh4 17.Bd3 Qe8 18.Ne2 Nd8 19.Ng1 Nf7 20.b5 Bd8 21.a4 Rg8 22.Nf3 Ne7 23.Rg1 Ng6 24.a5 b6 25.a6 Qd7 26.Rc1 Be7 27.cb6 cb6 28.Rc6 Nd8 29.Rc3 Bb4 30.Rc2 Nf7 31.Qb1 Ba5 32.Rgc1 Rgc8 33.Qb3 Ne7 34.Qa3 Kg8 35.Ng5 Rc2 36.Rc2 Ng5 37.fg5 Ng6 38.Qd6 Qd6 39.ed6 Bb4 40.d7 Bd6 41.Kg2 Ne7 42.Rc6 Nc6 43.bc6 Kf7 44.Kf3 Ke7 45.g6 f4 46.Bd2 h5 47.Bb5 e5 48.de Be5 49.Bc3 Bc7 50.Ke2 Rg8 51.Kd3 Kd6 52.Bb4 Ke6 53.Bc3 Kd6 54.Bb4 Ke6 55.f3 Kf6 56.Kd4 Ke6 57.Kd3 Kf6 58.Bc3 Ke6 59.Be1 Bd8 60.Bc3 Bc7 61.Be1 Bd8 62.Bc3 Bc7 63.Be1

N0 29. HACHATRIAN - Art. MINASIAN
[B00]
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nf3 d6 4.Be2 Nf6 5.Nc3 00 6.00 c6 7.Bg5 h6 8.Bh4 Qc7 9.Qd2 Nbd7 10.Rad1 Re8 11.a4 a6 12.b4 e5 13.de5 de5 14.Bc4 b5 15.Bb3 Bf8 16.ab5 ab5 17.Nb1 Kg7 18.Rfe1 Nb6 19.c3 Bg4 20.Qe3 Nh5 21.Nbd2 Nf4 22.Ra1 c5 23.h3 Bf3 24.Nf3 cb4 25.Ra8 Ra8 26.cb4 Bb4 27.Rc1 Qc1 01

N0 30. LPUTIAN - SARGISSIAN
[A85]
1.d4 e6 2.c4 f5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e3 00 6.Bd3 c6 7.Nge2 d5 8.f3 Nbd7 9.Nf4 Kf7 10.cd5 cd5 11.g4 fg4 12.Qc2 e5 13.Nfd5 g6 14.Ne7 ed4 15.Ncd5 Nd5 16.Bg6 Kg7 17.Nf5 Rf5 18.Bd8 hg6 19.e4 Ne3 20.Qa4 Rf3 21.Qd4 Kh7 22.Rc1 10

N0 26. Art. MINASIAN - LPUTIAN
[C17]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 5.a3 Ba5 6.Qg4 Ne7 7.dc5 Bc3 8.bc3 Qa5 9.Bd2 Ng6 10.Nf3 Nd7 11.Bd3 Nc5 12.00 00 13.h4 Qa4 14.Qa4 Na4 15.h5 Ne7 16.h6 Bd7 17.Rab1 b6 18.hg7 Kg7 19.Rb4 Ng6 20.Re1 Rac8 21.Re3 Nc5 22.Rg4 Ne4 23.Be4 de4 24.Nd4 Bc6 25.Rh3 Rfd8 26.Bg5 Rd7 27.Bf6 Kg8 28.Rg5 Ba4 29.Rgh5 Nf8 30.R5h4 Bc6 31.Kh2 Rdc7 32.Bg5 Ba4 33.Re4 Rc3 34.Rc3 Rc3 35.Ne2 Rc2 36.Ra4 Re2 37.f4 h5 38.Ra7 Ng6 39.a4 Re4 40.g3 h4 41.Ra6 Rb4 42.Ra7 Kg7 43.Bf6 Kh6 44.gh4 Nf4 45.Ra8 Kg6 46.Rg8

N0 27. NALBANDIAN - HACHATRIAN
[A12]
1.Nf3 Nf6 2.c4 c6 3.b3 d5 4.Bb2 Bg4 5.e3 Nbd7 6.Be2 e6 7.h3 Bh5 8.Nc3 Bd6 9.d4 00 10.00 Re8 11.Qc2 Bg6 12.Bd3 Bd3 13.Qd3 e5 14.cd5 e4 15.Ne4 Ne4 16.dc6 bc6 17.Rac1 Rc8 18.Rc2 Ndf6 19.Rfc1 Nd5 20.a3 Qb6 21.Ne5 Be5 22.de5 Ng5 23.Bd4 Qb7 24.e4 Nb6 25.f4 Ne6 26.Qe3 Red8 27.Bc5 Nc5 28.Rc5 Nd7 29.R5c4 c5 30.Rd1 h6 31.Rd6 Rc6 32.Rc3 Re8 33.Rd5 Qc7 34.Qd3 Nb6 35.Rd6 Rc8 36.Kh2 Kf8 37.a4 a5 38.f5 Qe7 39.Qg3 Rd6 40.ed6 Qe4 41.f6 gf6 42.Re3 Qd4 43.Kh1 Rd8 44.Rd3 Qa1 45.Kh2 Qe5 46.h4 c4 47.bc4 Nc4 48.d7 Nb6 49.Rd6 Na4 50.Kh3 Qg3 51.Kg3 Nc5 52.Rf6 Ne4 01

N0 28. YEGIAZARIAN - ASRIAN
[D43]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 e6 4.Nf3 Nf6 5.Bg5 h6 6.Bf6 Qf6 7.Qb3 Nd7 8.e4 de4 9.Ne4 Qf5 10.Bd3 Qa5 11.Ned2 Be7 12.00 00 13.Rfe1 Qc7 14.Bc2 Rd8 15.c5 b6 16.Qd3 Nf8 17.Qe3 bc5 18.dc5 Rb8 19.Bb3 Ba6 20.Ne5 Bc5 21.Qc5 Rd2 22.Qc6 Qc6 23.Nc6 Rb7 24.Rab1 Rc7 25.Ne5 Nd7 26.Nf3 Rd6 27.Rbc1 Rc5 28.Rc5 Nc5 29.Rd1 Rd1

N0 29. ANASTASIAN - ARONIAN
[E11]
1.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nf3 Bb4 4.Bd2 Qe7 5.a3 Bd2 6.Qd2 d5 7.Nc3 00 8.e3 dc4 9.Bc4 c5 10.00 b6 11.Qe2 cd4 12.ed4 Nc6 13.Rad1 Bb7 14.Rfe1 Rfe8 15.Ne5 Kf8 16.Qf1 Qc7 17.Bb5 Rec8 18.Qe2 Ne7 19.Bc4 Ned5 20.Bd5 Nd5 21.Ne4 f6 22.Nd3 Kg8 23.Nb4 Nf4 24.Qe3 a5 25.Nd3 Nd5 26.Qh3 Qd7 27.Qg3 Kh8 28.Nd6 Rc6 29.Nb7 Qb7 30.h3 Rd8 31.Qg4 Qd7 32.Rc1 Rc1 33.Rc1 Ne7 34.Nf4 Nf5 35.d5 ed5 36.Re1 g6 37.Qe2 d4 38.Qa6 Qc6 39.Qd3 Re8 01

N0 30. Ara MINASIAN - HARUTJUNIAN
[B19]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 de4 4.Ne4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.h4 h6 7.Nf3 Nd7 8.h5 Bh7 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 Ngf6 11.Bf4 e6 12.000 Be7 13.Ne5 00 14.Qe2 Nd5 15.Bd2 c5 16.dc5 Nc5 17.c4 Nf6 18.Kb1 Qc7 19.f4 a5 20.Bc3 Ra6 21.Rhf1 Na4 22.Bd4 Rd8 23.Ng4 Rd4 24.Rd4 Rb6 25.Qe5 Rb2 26.Ka1 Qb6 01

N0 31. ARONIAN - Ara MINASIAN
[C88]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.00 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 00 8.a4 b4 9.d4 d6 10.d5 Na5 11.Ba2 Rb8 12.Nbd2 c6 13.dc6 Be6 14.Be6 fe6 15.Qe2 Qb6 16.Nc4 Nc4 17.Qc4 d5 18.ed5 ed5 19.Qb3 e4 20.Ne5 Bc5 21.Be3 Be3 22.Re3 Qd4 23.c7 Rb6 24.f4 ef3 25.Nf3 Qc5 26.Rd1 Ng4 27.Rd5 Qe3 28.Qe3 Ne3 29.Rd8 Rc6 30.Nd4 Rc7 31.Rf8 Kf8 32.Ne6 Ke7 33.Nc7

N0 32. ASRIAN - ANASTASIAN
[B83]
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4 4.Nd4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Be2 Nc6 7.Be3 Be7 8.00 00 9.f4 Nd4 10.Bd4 Bd7 11.Bd3 Bc6 12.Qe2 Nd7 13.Rad1 e5 14.fe5 Ne5 15.Be5 de5 16.Kh1 Qb6 17.Bc4 Qb2 18.Nd5 Bd5 19.Bd5 Rac8 20.Bb3 Rc7 21.Rd3 g6 22.Rdf3 Bc5 23.Qd2 Kg7 24.Rd3 Be7 25.Rd7 Rd7 26.Qd7 Qa3 27.Qb7 Qc5 28.h3 h5 29.a4 h4 30.a5 f5 31.ef5 Rf5 32.Rf5 gf5 33.Qb8 e4 34.g4 hg3 35.Qg3 Kf6 36.h4 Qd6 37.Qc3 Qe5 38.Qc8 Bd6 39.Qh8 Ke7 40.Qe5 Be5 41.Kg2 Bc3 42.a6 Kf6 43.Bd5 Ke5 44.Bc6 f4 45.h5 f3 46.Kg3 Kf5 47.h6 Be5 48.Kf2 Kf4 49.Bb5 e3 50.Kf1 Bc3 51.h7 Kg5 52.Be2 fe2 53.Ke2 Kf4 01

N0 33. HACHATRIAN - YEGIAZARIAN
[B22]
1.e4 c5 2.c3 b6 3.Bc4 Bb7 4.Nf3 e6 5.Qe2 Nf6 6.e5 Nd5 7.d4 cd4 8.cd4 Bb4 9.Kf1 00 10.h4 Nc6 11.h5 Rc8 12.Bg5 Nd4 13.Qd1 Qc7 14.Bd5 Ba6 15.Kg1 Ne2 16.Kh2 ed5 17.a3 Bc5 18.Re1 f6 19.Bh4 fe5 20.Re2 Be2 21.Qd5 Kh8 22.h6 Bf3 23.hg7 Kg7 24.gf3 Qd6 25.Nc3 Qd5 26.Nd5 Rf3 27.Rg1 Kf7 28.b4 Bf2 01

N0 34. LPUTIAN - NALBANDIAN
[E68]
1.d4 g6 2.c4 Nf6 3.g3 Bg7 4.Bg2 00 5.Nc3 d6 6.Nf3 Nbd7 7.00 e5 8.h3 Re8 9.e4 ed4 10.Nd4 Nc5 11.Re1 c6 12.Bf4 h6 13.Nb3 Nb3 14.ab3 Re6 15.b4 Qf8 16.h4 Nd7 17.Bh3 Ne5 18.Be6 Be6 19.Be5 de5 20.c5 Rd8 21.Qa4 a6 22.Rad1 Bg4 23.Ne2 Bf3 24.Qc2 Rd1 25.Qd1 Be4 26.Qd7 Bf5 27.Qb7 Qd8 28.Nc3 Bg4 29.Qc6 Qd2 30.Qe4 h5 31.c6 Qb2 32.Nd5 Kh7 33.c7 Qd2 34.Rf1 Bh3 35.Ne7 Qc3 36.Qc6 Qd3 37.Re1 Qd2 38.Qc1 10

N0 35. SARGISSIAN - Art. MINASIAN
[A42]
1.Nf3 g6 2.d4 Bg7 3.c4 c5 4.e4 d6 5.Nc3 Nc6 6.d5 Nd4 7.Nd4 cd4 8.Nb5 Qb6 9.Bf4 a6 10.c5 Qd8 11.Nd6 ed6 12.Bd6 Ne7 13.Bd3 00 14.00 Re8 15.Qb3 g5 16.e5 Ng6 17.Bg6 hg6 18.Rfe1 Qa5 19.Qd3 b6 20.b4 Qb4 21.c6 Bf5 22.Qf3 g4 23.Qf5 Qe1 24.Re1 gf5 25.f4 gf3 26.gf3 d3 27.Kf2 Bh6 28.Kg3 Kh7 29.Rb1 Rg8 30.Kf2 Bf4 31.Rd1 d2 32.Bb4 Be5 33.Rd2 Rac8 34.Be7 Rg6 35.Ke3 Re8 01

N0 36. NALBANDIAN - SARGISSIAN
[A30]
1.Nf3 c5 2.g3 b6 3.Bg2 Bb7 4.00 Nf6 5.c4 e6 6.Nc3 d6 7.Re1 Be7 8.e4 a6 9.d4 cd4 10.Nd4 Qc7 11.Be3 Nbd7 12.Rc1 Rc8 13.b3 00 14.g4 Nc5 15.f3 g6 16.g5 Nh5 17.Nce2 Qb8 18.Bh3 Rfe8 19.Bg4 Ng7 20.Ng3 b5 21.cb5 ab5 22.b4 Nd7 23.f4 Rc1 24.Qc1 d5 25.Nc6 Bc6 26.Qc6 Rc8 27.Qa6 Bb4 28.Re2 Bc5 29.Bc5 Nc5 30.Qa3 Qf4 31.Rc2 Qg4 32.Rc5 Qd1 33.Kg2 Rc5 34.Qc5 Qd2 35.Kh3 Nh5 36.Qb5 Qg5 37.Nh5 Qh5 38.Kg2 Qg4 39.Kf1 Qf3 40.Kg1 Qe3 41.Kf1 Qf3 42.Kg1 Qe4 43.a4 d4 44.a5 d3 45.Qb8 Kg7 46.Qb2 e5 47.Qf2 Qg4 48.Kf1 Qd1 49.Qe1 Qf3 50.Kg1 Qg4 51.Kf2 Qf4 52.Kg2 d2 53.Qd1 e4 01

N0 37. YEGIAZARIAN - LPUTIAN
[D58]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Be7 4.Nf3 Nf6 5.Bg5 h6 6.Bh4 00 7.e3 b6 8.Bd3 Bb7 9.00 Nbd7 10.Qe2 c5 11.Bg3 Ne4 12.Rac1

N0 38. ANASTASIAN - HACHATRIAN
[A07]
1.Nf3 Nf6 2.g3 d5 3.Bg2 c6 4.00 Bg4 5.h3 Bh5 6.d3 Nbd7 7.Nbd2 e5 8.e4 de4 9.de4 Bc5 10.Qe2 00 11.a4 a5 12.Nc4 Qc7 13.Bd2 Rfe8 14.Rfd1 b6 15.Bc3 Bd4 16.Bd4 ed4 17.Rd4 c5 18.Rdd1 Re4 19.Qf1 Rb8 20.Rd2 Bf3 21.Bf3 Re6 22.Bg2 h5 23.Rad1 h4 24.g4 Ne5 25.Nd6 Nc6 26.Nf5 Nd4 27.Nd4 cd4 28.Qd3 Rbe8 29.Qd4 Re1 30.Re1 Re1 31.Bf1 Qc6 32.Rd1 Re4 33.Qd8 Re8 34.Bb5 Qe6 35.Be8 Ne8 36.Qa8 10

N0 39. Ara MINASIAN - ASRIAN
[B10]
1.d3 d5 2.Nf3 c6 3.Nbd2 g6 4.g3 Bg7 5.Bg2 e5 6.e4 Ne7 7.00 00 8.Re1 d4 9.c3 dc3 10.bc3 c5 11.Ba3 b6 12.d4 ed4 13.cd4 Nbc6 14.dc5 bc5 15.Bc5 Bg4 16.h3 Bf3 17.Nf3 Qa5 18.Rc1 Bb2 19.Rc4 Rfd8 20.Qe2 Ba3 21.Ba3 Qa3 22.e5 Rab8 23.Ng5 Rb2 24.Qg4 Qa5 25.Rce4 h6 26.Nf3 Qa2 27.Rf1 Rb1 28.Ree1 Rb4 29.Re4 Qa4 30.Rfe1 Re4 31.Re4 Rd1 32.Kh2 Qc2 33.Qf4 Qf2 34.e6 f5 35.Rc4 Qe2 36.Rc6 Nc6 37.Qh6 Ne7 38.Qf4 Qe6 39.Ng5 Qb6 01

N0 40. HARUTJUNIAN - ARONIAN
[B90]
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.Nc3 cd4 5.Nd4 a6 6.Be3 e5 7.Nb3 Be6 8.f3 Nbd7 9.g4 b5 10.g5 b4 11.Ne2 Nh5 12.Qd2 g6 13.Bg2 a5 14.f4 Nb6 15.Bb6 Qb6 16.f5 Bc4 17.Nbc1 d5 18.Nd3 Bd6 19.Ng3 Nf4 20.ed5 Bd3 21.cd3 b3 22.Kf1 Rc8 23.ab3 Bb4 24.Qd1 00 25.Be4 f6 26.h4 Qe3 27.Bf3 fg5 28.hg5 Rc2 01

N0 41. ASRIAN - HARUTJUNIAN
[B19]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 de4 4.Ne4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.h4 h6 7.Nf3 Nd7 8.h5 Bh7 9.Bd3 Bd3 10.Qd3 Ngf6 11.Bd2 e6 12.000 Be7 13.Qe2 00 14.Rhe1 a5 15.Ne5 Bb4 16.c3 Bd6 17.Kb1 Qc7 18.f4 c5 19.Be3 Nb6 20.dc5 Bc5 21.Bc5 Qc5 22.Ne4 Ne4 23.Qe4 Nd5 24.Qf3 Rad8 25.g4 Qe7 26.a3 Nb6 27.Ka2 Na4 28.Qe4 Nc5 29.Qe3 Qc7 30.g5 Qb6 31.Kb1 Rd1 32.Rd1 hg5 33.fg5 Qb3 34.Rd2 Na4 35.Qd4 Rc8 36.g6 fg6 37.hg6 Rf8 38.Nf7 Qb5 39.Ka2 10

N0 42. HACHATRIAN - Ara MINASIAN
[C03]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Be7 4.Bd3 c5 5.dc5 Nf6 6.Qe2 00 7.Ngf3 a5 8.00 Na6 9.ed5 Qd5 10.Ne4 Nc5 11.Nc5 Qc5 12.Bg5 h6 13.Bh4 Rd8 14.Rad1 b6 15.c3 Rd3 16.Qd3 Ba6 17.Qd4 Bf1 18.Qc5 Bc5 19.Kf1 Nd5 20.c4 Nb4 21.a4 f6 22.Rd7 e5 23.Nd2 Bd4 24.b3 Na6 25.f4 Nc5 26.Rd6 Bc3 27.fe5 Bd2 28.Rd2 Nb3 29.Rd6 fe5 30.Bg3 Nc5 31.Rb6 Na4 32.Rb7 Nc5 33.Rc7 Nd3 34.Ke2 Nf4 35.Kf3 a4 36.Be1 a3 37.Bc3 a2 38.Ba1 Ne6 39.Re7 Nd4 40.Ke4 Kf8 41.Re5 Nc2 42.Rf5 Kg8 43.Rf1 Rb8 44.Rc1 Na3 45.Rd1 Rb1 46.Rd8 Kh7 47.Bc3 Rc1 48.Bb2 Re1 49.Kf3 Rb1 50.Ra8 Rb2 01

N0 43. LPUTIAN - ANASTASIAN
[D15]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 a6 5.c5 Bf5 6.Bf4 Nbd7 7.e3 e6 8.Bd3 Bd3 9.Qd3 Be7 10.00

N0 44. SARGISSIAN - YEGIAZARIAN
[D79]
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 c6 4.Bg2 d5 5.cd5 cd5 6.Nf3 Bg7 7.00 00 8.Ne5 Nc6 9.Nc3 e6 10.f4 Nd7 11.Be3 Nb6 12.Bf2 Ne7 13.b3 Bd7 14.Qd2 Bc6 15.g4 Nd7 16.Bh4 f6 17.Nd3 Kh8 18.e3 Rc8 19.Rac1 Qb6 20.Bf2 Qd8 21.Bh4 Qb6 22.Rc2 Bb5 23.Nb5 Rc2 24.Qc2 Qb5 25.Rc1 Nc6 26.Bf1 Qa5 27.b4 Qa3 28.b5 Nb4 29.Qb2 Qb2 30.Nb2 Na2 31.Rc7 Nb6 32.Rb7 Nc3 33.Be1 Ne4 34.Ra7 e5 35.Bb4 Rb8 36.Ba5 h5 37.Bb6 Rb6 38.Ra8 Kh7 39.Na4 Rb7 40.Nc5 Rb6 41.f5 hg4 42.Na4 Rb7 43.b6 ed4 44.ed4 Nd6 45.Ba6 Rf7 46.Nc5 Bh6 47.Ne6 gf5 48.Rd8 Nb7 49.Rd5 Be3 50.Kf1 Re7 51.Nc7 Bf4 52.Bb7 Bc7 53.bc7 Rc7 54.Ba6 Rc1 55.Kf2 Rc2 56.Ke3 Rh2 57.Rf5 Kg6 58.Bc8 g3 59.Rf3 g2 60.Rg3 Kf7 61.d5 f5 62.Bf5 Kf6 63.Be6 Ke5 64.Kf2 10

N0 45. Art. MINASIAN - NALBANDIAN
[B04]
1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 c6 5.Be2 de5 6.Ne5 Nd7 7.f4 Ne5 8.fe5 Bf5 9.00 e6 10.Bd3 Bd3 11.Qd3 Nb4 12.Qd1 c5 13.c3 Nc6 14.Be3 Qd7 15.Nd2 cd4 16.cd4 Nd4 17.Ne4 Nf5 18.Qd7 Kd7 19.Rfd1 Ke8 20.Bf2 Be7 21.Rac1 Rd8 22.Ba7 Rd1 23.Rd1 f6 24.Rd3 fe5 25.Rb3 Kd7 26.Rb7 Kc6 27.Rb6 Kd7 28.g4 Ra8 29.gf5 Ra7 30.fe6 Kc7 31.Rb3 Ra2 32.Rd3 Kb8 33.Rd7 Ra7 34.Ra7 Ka7 35.Nc3 Kb7 36.Nd5 Bc5 37.Kg2 Kc6 38.e7 Kd7 39.Kf3 Be7 40.Ne7 Ke7 41.Ke4 Ke6 42.b4 Kd6 43.b5 Kc5 44.Ke5 Kb5 45.Ke6

N0 46. YEGIAZARIAN - Art. MINASIAN
[B08]
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Nf3 d6 5.Bc4 Nf6 6.Qe2 b5 7.Bd3 00 8.e5 de5 9.de5 Nd5 10.Nd5 cd5 11.Bb5 a6 12.Bd3 Bg4 13.h3 Bf3 14.gf3 Nc6 15.f4 e6 16.h4 h5 17.Be3 Rb8 18.b3 a5 19.a4 Qc7 20.Kf1 Nb4 21.Rc1 Qc3 22.Bd2 Qc5 23.Rh3 Rfc8 24.Rg3 Qe7 25.Kg2 Rc7 26.Kh3 Rbc8 27.Rcg1 Nd3 28.cd3 Rc2 29.d4 Qa3 30.f5 Qb2 31.fg6 Rd2 32.gf7 Kf8 33.Qa6 Rd8 34.Rg7 Rd3 35.Qd3 Qf2 36.Rg8 Ke7 37.f8Q Rf8 38.R1g7 Rf7 39.Rf7 Qf7 40.Rh8 10

N0 47. ANASTASIAN - SARGISSIAN
[B52]
1.Nf3 c5 2.e4 d6 3.Bb5 Bd7 4.Bd7 Nd7 5.c4 Ngf6 6.Nc3 Ne5 7.00 e6 8.Qe2 Be7 9.Rd1 Qc7 10.b3 a6 11.Bb2 00 12.d4 cd4 13.Rd4 Rab8 14.Rad1 Rfc8 15.h3 h6 16.R4d2 Nf3 17.Qf3 b5 18.cb5 ab5 19.Ne2 Rb6 20.b4 Qb7 21.Bf6 Bf6 22.Rd6 Rd6 23.Rd6 Qe7 24.Qg3 Rc2 25.e5 Re2 26.ef6 Qf6 27.a3 g5 28.Rd1 Kg7 29.h4 Rc2 30.hg5 hg5 31.Qe3 Rc3 32.Qe2 Qf5 33.Qb2 Qc2

N0 48. Ara MINASIAN - LPUTIAN
[E05]
1.c4 e6 2.g3 d5 3.Bg2 Nf6 4.Nf3 Be7 5.00 00 6.d4 dc4 7.Qc2 a6 8.Qc4 b5 9.Qc2 Bb7 10.Bf4 Nc6 11.Rd1

N0 49. HARUTJUNIAN - HACHATRIAN
[A01]
1.b3 d5 2.Bb2 Nf6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.Nf3 00 6.00 Re8 7.d3 Nc6 8.Nbd2 e5 9.e4 de4 10.de4 Bg4 11.Qe1 Qd7 12.Nc4 Bf3 13.Bf3 Nd4 14.Qd1 Rad8 15.Bg2 Qc6 16.c3 Nb5 17.Qe2 Nd6 18.Na5 Qb6 19.b4 c5 20.a3 c4 21.Rfd1 Qc7 22.Bf1 Rc8 23.Bh3 Rcd8 24.Bf1 Rc8 25.Bh3 Rb8 26.Bf1 Rec8 27.Bh3 Nfe8 28.Bc8 Rc8 29.Rd5 b6 30.Rad1 ba5 31.Ra5 f5 32.Rc5 Qb7 33.ef5 gf5 34.Bc1 Qf7 35.Be3 Rc5 36.bc5 Ne4 37.Rd8 Bf6 38.Rb8 Kg7 39.Qb2 Kg6 40.f3 Ng5 41.Qb5 Nc7 42.Qc6 Qd5 43.Qd5 Nd5 44.Bg5 Bg5 45.c6 Be3 46.Kf1 Bb6 47.Ke1 e4 48.fe4 fe4 49.Rb7 Kf5 50.Rh7 e3 51.Rh4 Nc3 52.Rc4 Nd5 53.Ke2 Nc7 54.h4 Ne6 55.Kf3 Ke5 56.h5 Kd5 57.Rg4 Kc6 58.h6 Nd4 59.Ke3 Nf5 60.Kd3 Nh6 61.Rg6 Kb5 62.Rh6 Ka4 63.g4 Ka3 64.Rb6 10

N0 50. ARONIAN - ASRIAN
[B14]
1.e4 c6 2.c4 d5 3.ed5 cd5 4.d4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Nf3 Bb4 7.cd5 Nd5 8.Qc2 Nc6 9.a3 Ba5 10.Bd3 Nc3 11.bc3 Nd4 12.Nd4 Qd4 13.Bb5 Bd7 14.00 Qd5 15.c4 Qf5 16.Bd7 Kd7 17.Qb2 b6 18.c5 Ke7 19.cb6 ab6 20.Be3 Rhd8 21.Rad1 Kf8 22.Rd8 Rd8