Puchko Memorial Alushta

AB Puchko Mem Alushta UKR (UKR), 22-31 iii 2000 cat. VIII (2437)

              1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
 1 Kovalev, Andrei      g BLR 2490 * 0 1 1 1 1 = 1 1 = 1 = 1 1 10.5 2683
 2 Gaprindashvili, Valerian m GEO 2446 1 * = = 1 1 1 = 0 1 1 1 = =  9.5 2611
 3 Kuzmin, Gennadi P     g UKR 2466 0 = * = 1 = 1 = = 1 1 1 1 =  9.0 2575
 4 Kozakov, Mikhail     m UKR 2426 0 = = * 1 = 0 = = = 1 0 1 1  7.0 2466
 5 Shengelia, Davit      GEO 2387 0 0 0 0 * = = = 1 1 1 1 = 1  7.0 2469
 6 Alexandrova, Olga    wg UKR 2400 0 0 = = = * = 1 1 0 0 1 1 =  6.5 2439
 7 Mchedlishvili, Mikheil  m GEO 2436 = 0 0 1 = = * = 1 = 0 0 = 1  6.0 2407
 8 Khurtsidze, Nino     wg GEO 2464 0 = = = = 0 = * 1 = = 0 = 1  6.0 2405
 9 Sulypa, Alexandre     m UKR 2449 0 1 = = 0 0 0 0 * = 1 1 1 =  6.0 2406
10 Mikhaletz, Lubomir    g UKR 2513 = 0 0 = 0 1 = = = * 1 = = =  6.0 2401
11 Salinnikov, D.Y      m RUS 2403 0 0 0 0 0 1 1 = 0 0 * 1 = 1  5.0 2352
12 Rogovski, Vladimir    m UKR 2466 = 0 0 1 0 0 1 1 0 = 0 * 0 =  4.5 2324
13 Zajarnyi, Anatolyi    m MDA 2395 0 = 0 0 = 0 = = 0 = = 1 * =  4.5 2330
14 Kononenko, Tatiana    wg UKR 2374 0 = = 0 0 = 0 0 = = 0 = = *  3.5 2266
Get the games