2nd Open International Tournament of Patras
12/8-20/8/2000
 

3rd Women's Open Championship 
Final Standings
 
1. FAKHIRIDOU  EKATERINI         WIM  GRE   5.5  49.5  38.00
2. PAPADOPOULOU  TRIANTAFILIA          GRE   5.5  39.5  30.50
3. PANAGIOTOPOULOU  LIDA               GRE   5.0  39.5  30.50
4. GRAPSA  GEORGIA                     GRE   4.5  41.0  33.50
5. TOUMBELI  ZOI                       GRE   4.0  35.5  27.00
6. VIGLIRAKI  MARIA                    GRE   3.5  35.0  27.00
7. MOUROUTI  PARASKEVI                 GRE   3.5  34.0  26.50
8. POLIZOU  HRISTINA                   GRE   3.0  38.0  30.00
9. POLIZOU  DIONISIA                   GRE   3.0  36.5  28.50
10 .STOUMBOU  ELENI                     GRE   3.0  32.0  25.00
11 .SIRAKOPOULOU  HRISTINA              GRE   3.0  27.0  20.50
12 .PAGALI  MARIANNA                    GRE   2.5  31.0  24.00
13 .GIALAMA  HRISTINA                   GRE   2.0  27.5  22.00