2nd Open International Tournament of Patras
12/8-20/8/2000
 

 

Grand Prix Standings
   PLAYERS                 TOTAL PTS  KORINTHOS CHANIA  PATRA
 1  BAGATUROV  G.                15.0           7.0           7.5         7.5
 2  OVSEJEVITSCH  S.             14.5           6.5           7.0         7.5
 3  TUROV  M.                    14.5           7.0           7.5          -
 4  ISTRATESCU  A.               13.5           6.5           7.0          -
 5  VAKHIDOV  T.                 13.5           5.5           7.0         6.5
 6  MOUROUTIS  K.                12.5            -            6.0         6.5
 7  RADOVANOVIC  B.              12.0           6.0           6.0          -
 8  DZHUMAEV  M.                 12.0           5.5           6.5         5.5
 9  GEORGIOU  K.                 11.5           6.0           5.5         5.5
 10 TSIVELEKIDIS  G.             11.5           6.0           5.5          -
 11 STOUMBOS  K.                 11.5           5.5            -          6.0
 12 PAPADOPOULOU  T.             11.5            -            6.0         5.5
 13 HADZIMANOLIS  A.             11.0            -            7.0         4.0
 14 VALDEN  P.                   10.5            -            6.0         4.5
 15 ZOURNATSIDIS  E.             10.5            -            5.5         5.0
 16 KOUKOUFIKIS  A.              10.5            -            5.0         5.5
 17 KOTRONIAS  V.                10.0           6.0           4.0          -
 18 MARGARITIS  F.                9.5           4.5           5.0         4.5
 19 VLAHOPOULOS  V.               9.5            -            5.5         4.0
 20 KANELLOPOULOS  G.             9.5            -            5.0         4.5
 21 PANAGIOTOPOULOU  L.           9.5            -            4.5         5.0
 22 KELGIORGIS  D.                9.0           5.0           4.0          -
 23 FROSINOS  I.                  8.5           4.5           4.0          -
 24 GARNELI  E.                   8.5           4.0           4.5          -
 25 POLIZOU  H.                   8.0           5.0            -          3.0
 26 KARTERI  D.                   7.5           3.5           4.0          -
 27 GABAI  A.                     7.5           4.0           3.5          -
 28 POLIZOU  D.                   7.0           4.0            -          3.0
 29 ANAGNOSTOPOULOS  I.           7.0           4.5            -          2.5