Chess Festival in Bydgoszcz
28/5/-6/6/2000


Get the games
Further details at: http://www.szachy.lo.pl/Turnieje/Bydg2000/bydg00.htm

No Name           Feder Intl Id Rtg Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Eingorn, Vereslav S   UKR  14100053 2597 5.5/9 6.03  -5 2470 2550
2. Volkov, Sergey      RUS  4122763 2582 5.0/9 6.48  -15 2419 2462
3. Ulibin, Mikhail     RUS  4101405 2580 5.0/9 5.76  -8 2481 2524
4. Lerner, Konstantin Z   UKR  14100061 2575 5.0/9 6.03  -10 2450 2493
5. Malaniuk, Vladimir P   UKR  14100177 2572 5.0/9 6.66  -17 2388 2431
6. Malakhatko, Vadim    UKR  14104202 2568 4.5/9 6.30  -18 2420 2420
7. Socko, Bartosz      POL  1107038 2556 6.0/9 5.76   2 2450 2575
8. Rustemov, Alexander   RUS  4119002 2553 5.5/9 5.76  -3 2449 2529
9. Rozentalis, Eduardas   LTU  12800023 2553 6.5/9 5.22  13 2496 2662
10. Vaulin, Alexander    RUS  4101634 2540 6.0/9 5.22   8 2481 2606
11. Kempinski, Robert    POL  1105663 2528 6.0/9 5.04  10 2484 2609
12. Poluljahov, Aleksandr  RUS  4112849 2526 4.5/9 5.67  -12 2428 2428
13. Rashkovsky, Nukhim N   RUS  4100603 2523 5.5/9 5.22   3 2469 2549
14. Grabarczyk, Miroslaw   POL  1101684 2522 5.0/9 5.40  -4 2450 2493
15. Brodsky, Michail     UKR  14100932 2514 5.5/9 5.04   5 2473 2553
16. Makarov, Marat      RUS  4101103 2513 5.5/9 5.76  -3 2412 2492
17. Gleizerov, Evgeny    RUS  4101332 2508 7.0/9 4.68  23 2492 2712
18. Vysochin, Spartak    UKR  14103516 2494 5.5/9 5.58  -1 2408 2488
19. Beshukov, Sergei     RUS  4105451 2460 5.5/9 4.50  10 2458 2538
20. Berg, Emanuel      SWE  1704060 2432 5.0/9 4.14   9 2462 2505
21. Bogdanov, Valentin    UKR  14100304 2425 4.5/9 4.95  -5 2390 2390
22. Bobrowska-Socko, Monika POL  1106619 2417 5.5/9 3.78  17 2478 2558
23. Gorin, Leonid      RUS  4131991 2413 4.5/9 4.68  -2 2396 2396
24. Shishkin, Vadim     UKR  14101696 2411 4.5/9 3.69   8 2473 2473
25. Likavsky, Tomas     SVK  14900483 2397 4.5/9 3.33  12 2493 2493
26. Mueller, Matthias    GER  4611527 2384 4.5/9 3.51  10 2467 2467
27. Starostits, Ilmars    LAT  11600748 2374 4.0/9 4.23  -2 2399 2356
28. Zolnierowicz, Krzysztof POL  1100238 2340 3.5/9 4.68  -12 2329 2249
29. Szymanski, Marcin    POL  1110535 2335 4.5/9 3.51  10 2415 2415
30. Kantorik, Marian     SVK  14900513 2298 4.5/9 4.32   2 2311 2311
31. Dzjuba, Vsevolod     LAT  11601280 2274 4.0/9 4.59  -6 2268 2225
32. Krainski, Aleksander   POL  1102400 2271 2.5/8 3.60  -11 2310 2169
33. Struk, Jerzy       POL  1106821 2268 4.0/9 4.23  -2 2291 2248
34. Kludacz, Magdalena    POL  1108670 2261 2.5/8 3.28  -8 2323 2182
35. Govashelishvili, Genadij RUS  4130170 2240 4.5/9 2.70  18 2391 2391
36. Mazalon, Mariusz     POL  1103105 2207 3.0/8 3.52  -5 2248 2161
37. Sciborowski, Miroslaw  POL  1102893 2197 0.5/8 3.04  -25 2284 1840
38. Takhirov, Viktor     BLR  13501682 2176 3.0/9 2.61   4 2335 2210
39. Utnasunov, Alexander   RUS  4134524 2175 2.5/8 2.08   4 2359 2218
40. Rybak, Tomasz      POL  1116223 2174 2.5/8 2.72  -2 2292 2151
41. Ziolkowski, Dawid    POL  1118625 2169 2.5/8 2.48   0 2312 2171
42. Romanov, Evgeny     RUS  4148843 2143 2.5/8 2.64  -1 2267 2126
43. Borchardt, Adam     POL  1113577 2009 1.5/8 1.28   2 2299 2048