6th Tan Chin Nam Cup

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Bologan, Viktor g MDA 2641 * = = = 1 = = 1 = = 5.5 2724 2 Dreev, Alexey g RUS 2676 = * = = 0 1 1 = = 1 5.5 2720 3 Short, Nigel D g ENG 2677 = = * = = = = 1 1 = 5.5 2720 4 Onischuk, Alexander g UKR 2627 = = = * = = = = 1 1 5.5 2725 5 Ye Jiangchuan g CHN 2670 0 1 = = * 0 = = 1 1 5.0 2683 6 Peng Xiaomin g CHN 2657 = 0 = = 1 * = = = = 4.5 2642 7 Zhang Zhong g CHN 2636 = 0 = = = = * = = 1 4.5 2644 8 Xu Jun g CHN 2668 0 = 0 = = = = * = = 3.5 2561 9 Wang Zili g CHN 2603 = = 0 0 0 = = = * = 3.0 2523 10 Adianto, Utut g INA 2583 = 0 = 0 0 = 0 = = * 2.5 2484
Get the games in PGN format Round 1 (July 9, 2000) Bologan, Viktor - Xu Jun 1-0 81 B90 Sicilian; Najdorf Dreev, Alexey - Short, Nigel D 1/2 37 D37 Queen's gambit Zhang Zhong - Onischuk, Alexander 1/2 40 C78 Ruy Lopez Adianto, Utut - Wang Zili 1/2 63 A30 English; 1.c4 c5 Ye Jiangchuan - Peng Xiaomin 0-1 47 C65 Ruy Lopez Round 2 (July 10, 2000) Short, Nigel D - Peng Xiaomin 1/2 14 C77 Ruy Lopez Dreev, Alexey - Bologan, Viktor 1/2 14 E81 Kings indian; Saemisch Wang Zili - Zhang Zhong 1/2 18 C67 Ruy Lopez Onischuk, Alexander - Ye Jiangchuan 1/2 23 E94 Kings indian; Classical Xu Jun - Adianto, Utut 1/2 14 E12 Nimzo indian Round 3 (July 11, 2000) Bologan, Viktor - Short, Nigel D 1/2 21 C11 French; Classical Ye Jiangchuan - Wang Zili 1-0 74 B52 Sicilian Peng Xiaomin - Onischuk, Alexander 1/2 21 C78 Ruy Lopez Zhang Zhong - Xu Jun 1/2 24 B92 Sicilian; Najdorf Adianto, Utut - Dreev, Alexey 0-1 57 D43 Semi-Slav Round 4 (July 12, 2000) Bologan, Viktor - Adianto, Utut 1/2 61 B17 Caro-Kann Dreev, Alexey - Zhang Zhong 1-0 31 A81 Dutch defence Short, Nigel D - Onischuk, Alexander 1/2 52 C51 Evans gambit Xu Jun - Ye Jiangchuan 1/2 20 E97 Kings indian; Main line Wang Zili - Peng Xiaomin 1/2 47 C90 Ruy Lopez Round 5 (July 13, 2000) Onischuk, Alexander - Wang Zili 1-0 33 A30 English; 1.c4 c5 Ye Jiangchuan - Dreev, Alexey 1-0 59 C07 French; Tarrasch Peng Xiaomin - Xu Jun 1/2 22 B51 Sicilian Zhang Zhong - Bologan, Viktor 1/2 9 B90 Sicilian; Najdorf Adianto, Utut - Short, Nigel D 1/2 31 E05 Nimzo indian Round 6 (July 14, 2000) Bologan, Viktor - Ye Jiangchuan 1-0 37 B63 Sicilian Dreev, Alexey - Peng Xiaomin 1-0 29 E81 Kings indian; Saemisch Short, Nigel D - Wang Zili 1-0 22 B26 Sicilian; Closed Xu Jun - Onischuk, Alexander 1/2 88 D15 Slav defence Adianto, Utut - Zhang Zhong 0-1 52 D77 1.d4 d5 2.c4 g6 Round 7 (July 15, 2000) Onischuk, Alexander - Dreev, Alexey 1/2 13 D12 Slav defence Ye Jiangchuan - Adianto, Utut 1-0 57 B06 Modern defence Peng Xiaomin - Bologan, Viktor 1/2 16 B51 Sicilian Zhang Zhong - Short, Nigel D 1/2 23 B90 Sicilian; Najdorf Wang Zili - Xu Jun 1/2 15 B92 Sicilian; Najdorf Round 8 (July 16, 2000) Bologan, Viktor - Onischuk, Alexander 1/2 15 C54 Italian game Dreev, Alexey - Wang Zili 1/2 31 A57 Benko gambit Short, Nigel D - Xu Jun 1-0 64 B92 Sicilian; Najdorf Zhang Zhong - Ye Jiangchuan 1/2 16 B01 Scandinavian Adianto, Utut - Peng Xiaomin 1/2 51 A65 Modern Benoni Round 9 (July 17, 2000) Onischuk, Alexander - Adianto, Utut 1-0 30 A21 English; 1.c4 e5 Ye Jiangchuan - Short, Nigel D 1/2 22 C08 French; Tarrasch Peng Xiaomin - Zhang Zhong 1/2 14 C02 French; Advance Xu Jun - Dreev, Alexey 1/2 9 D15 Slav defence Wang Zili - Bologan, Viktor 1/2 55 B90 Sicilian; Najdorf