1 0 o       Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο      Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο
Α Τ Τ Ι Κ Η Σ      1 9 9 8

ΑΤΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΙΚΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ (24)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Κ.

5.0

1

1ο ΠΑΠΑΓΟΥ

9.0

2

ΤΣΕΛΕΠΑΤΣΙΩΤΗΣ Κ.

4.0

2

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ/ΚΟΡΥΔ.

6.0

3

ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΜΠ.

3.5

3

3ο ΜΟΣΧΑΤΟΥ

5.0

1

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ν.

2.0

 

Η τελική φάση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 24/05/1998