1 0 o       Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο      Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο
Α Τ Τ Ι Κ Η Σ      1 9 9 8

ΑΤΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΙΚΑ

ΛΥΚΕΙΑ (89)

ΛΥΚΕΙΑ

1

ΛΑΙΜΟΣ Ν.

7.0

1

ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ

14.5

2

ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ Α.

6.0

2

2ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

14.0

3

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.

5.5

3

1ο ΙΛΙΟΥ

13.0

1

ΣΠΕΡΔΟΚΛΗ Ε.

4.5

 

Η τελική φάση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 24/05/1998