ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Εδώ τα πράγματα είναι περίπλοκα και δεν χωρούν σε μία σελίδα. Οι όμιλοι είναι πάρα πολλοί και η σελίδα θα γινόταν.... ασήκωτη :-)
Έτσι λοιπόν έχουμε και....δικτυώνουμε.....

Είναι πολύ πιθανό να δείτε πολλές κατηγορίες ημιτελείς, αφού πολλές ενώσεις σωματείων αργούν να παραδόσουν έγκαιρα τ' αποτελέσματα. Ζητούμε προκαταβολικά συγνώμη.