Μία σημαντική παρατήρηση!!!

Πίνακας μετατροπής αποτελεσμάτων (χωρίς άνευ αγώνα)
στο νέο σύστημα βαθμολογίας 3-2-1-0 σε 10 σκακιέρες

9,5-0,5 29-11
9-1 28-12
8,5-1,5 27-13
8-2 26-14
7,5-2,5 25-15
7-3 24-16
6,5-3,5 23-17
6-4 22-18
5,5-4,5 21-19
5-5 20-20

 

Πίνακας μετατροπής αποτελεσμάτων (χωρίς άνευ αγώνα)
στο νέο σύστημα βαθμολογίας 3-2-1-0 σε 8 σκακιέρες

 

8-0 24-8
7,5-0,5 23-9
7-1 22-10
6,5-1,5 21-11
6-2 20-12
5,5-2,5 19-13
5-3 18-14
4,5-3,5 17-15
4-4 16-16

 

Αργύρης Κώτσης