GAME 6

MAKA - CELA

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 g6 4.e5 Bg7 5.Bd3 c5 6.c3 Nc6 7.Ne2 Nh6 8.f4 cxd4 9.cxd4 Qb6 10.Nb3 f6 11.Nc3 Bg4 12.Qd2 e6 13.Na4 Qb4 14.Qxb4 Nxb4 15.Bb5+ Ke7 16.Kf2 a6 17.Be2 fxe5 18.Bxg4 Nxg4+ 19.Kg3 Nf6 20.dxe5 Ne4+ 21.Kf3 Rhf8 22.Ke2 Rac8 23.g3 Rc2+ 24.Nd2 b5 25.a3 Nc6 26.Kd3 Rxd2+ 27.Bxd2 bxa4 28.Rhc1 Kd7 29.Rc2 Rb8 30.Be1 Rb3+ 31.Bc3 Na5 32.Rac1 Nc4 33.Re2 Nxc3 34.Rxc3 Rxb2 35.Rxb2 Nxb2+ 36.Kd4 Nc4 37.g4 g5 38.Rh3 h6 39.fxg5 Bxe5+ 40.Kd3 hxg5 41.Rh7+ Kd6 42.h4 gxh4 43.g5 Bg3 44.Kc3 Be1+ 45.Kc2 Ne5 46.Rg7 Bg3 47.g6 h3