FINAL STANDINGS

 

1

MOUTOUSIS

8

2

NIKOLAIDIS

7,5

3

SKALKOTAS

7

4

ALEXAKIS

6,5

5

KOFIDIS

6,5

6

ARABATZIS

6,5

7

MAKROPOULOU

6,5

8

ANTONIOU

6,5

9

SYRIGOS

6,5

10

KLATJIAN

6,5

11

KLIRIDIS

6

12

SANTRIAN

6

13

KARAGIANNIS

6

14

PRTZINIDIS

6

15

EFTHIMAKIS

6

16

VOUROS

6

17

AGOURIDIS

5,5

18

MAKKAS

5,5

19

PALAMIDAS

5,5

20

SIAMIDIS

5,5

21

KLEMENS

5,5

22

DELAVEKOURAS

5,5

23

VLAHOS

5,5

24

GIKAS

5,5

25

SYMEONIDIS

5,5

26

ORNITHOPOULOS

5,5

27

VALDEN

5,5

28

THEODORAKOPOULOS

5,5

Total of players 102