1st International
Tournament of Corinthos

ROUND 1 03/08/1997 The Live
Games:
Kotronias - Mouroutis 1-0
Beis - Georgiev Kr. 0-1
Nikolaidis I. - Kanellakis 1-0
Kabadagis - Miladinovic 0-1
ROUND 2 04/08/1997 The Live
Games:
Trifonas - Kotronias 0-1
Georgiev - Adzic 1-0
Karagiannis - Nikolaidis 0-1
Koustas - Hellsten 0-1
ROUND 3 05/08/1997 The Live
Games:
Kotronias - Frendzas 1-0
Kiroski - Georgiev Kr.1/2
Nikolaidis I. - Paunovic 1-0
Bogdanov - Papaioannou 0-1
ROUND 4 06/08/1997 The Live
Games:
Nedev - Kotronias 0-1
Cvetkovic - Nikolaidis I. 1/2
Miladinovic - Maric 1-0
Papaioannou - Gelashvili 1/2
ROUND 5 07/08/1997 The Live
Games
Kotronias - Miladinovic 1/2
Banikas - Georgiev Kr 1/2
Nikolaidis - Grivas1/2
Hellsten - Papaioannou 1/2
ROUND 6 08/08/1997 The Live
Games
Miladinovic - Gelashvili 0-1
Georgiev - Kotronias 1/2
Nedev - Nikolaidis I 1/2
Kalesis - Hellsten 1/2
ROUND 7 09/08/1997 The Live
Games
Gelashvili - Grivas 1-0
Kotronias - Papaioannou 1-0
Palamidas - Georgiev 0-1
Nikolaidis - Kalesis 1/2
Banikas - Miladinovic 1-0
ROUND 8 10/08/1997 The Live
Games
Kotronias - Gelashvili 1-0
Grivas - Banikas 1-0
Georgiev Kr- Velickovic 1/2
Trivizas - Nikolaidis I. 0-1
ROUND 9 11/08/1997 The Live
Games
Nikolaidis - Kotronias 1/2
Gelashvili - Georgiev 1/2
Hellsten - Grivas 1/2
Velickovic - Miladinovic 0-1

 

Hellas Chess Club,
The Hellenic Cyber Club of Chess