Maric - Gelashvili
Round 6, 13/07/1997
International Tournament of Ikaria 1997

1.Nf3 Nf6 2.c4 Nc6 3.d4 e6 4.a3 d5 5.e3 g6 6.b4 a6 7.Nbd2 Bg7 8.Bb2 0-0 9.Bd3 Ne7 10.0-0 Bd7 11.Qc2 Bc6 12.Ne5 Nd7 13.Nxc6 Nxc6 14.cxd5 exd5 15.Rfc1 f5 16.b5 axb5 17.Bxb5 Ndb8 18.Nb3 Na5 19.Nc5 Qf6 20.Bc3 b6 21.Nd3 c6 22.Bxa5 Rxa5 23.Bxc6 Nxc6 24.Qxc6 Qxc6 25.Rxc6 f4 26.Nxf4 Bxd4 27.Rd1 Bc5 28.Nxd5 Rb5 29.g4 Rf7 30.a4 Rb2 31.Nf6+ Kg7 32.g5 h6 33.Rd8 Bf8 34.gxh6+ Kxh6 35.Rb8 Be7 36.Ng4+ Kh5 37.h3 Bh4 38.Rh8+ Kg5 39.f4+ Kf5 40.Rxh4 Ke4 41.Re6+ Kf3 42.Ne5+ 1-0