Round 5

David,A - Ribeiro,F

1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Bb5+ Bd7 4.Be2 Bf5 5.Nf3 Nxd5 6.O-O e6 7.d4 c6 8.c4 Nf6 9.Nc3 Bd6 10.Qb3 Qb6 11.Qa4 Qb4 12.Qd1 O-O 13.a3 Qa5 14.c5 Be7 15.Bf4 Qd8 16.Ne5 Nd5 17.Nxd5 exd5 18.Bg4 Bxg4 19.Qxg4 Qc8 20.Qg3 Re8 21.Rae1 Bf8 22.Ng4 Kh8 23.Nh6 Qd7 24.Rxe8 Qxe8 25.Bxb8 Rxb8 26.Nxf7+ Kg8 27.Ne5 Be7 28.Re1 Bf6 29.Re3 Bxe5 30.Rxe5 Qf8 31.h4 b6 32.b4 1-0.

Bonsch,U - Baumegger,S

1.d4 g6 2.e4 Bg7 3.Nf3 d6 4.Nc3 Nf6 5.Be2 O-O 6.O-O Bg4 7.Be3 Nc6 8.d5 Nb8 9.a4 c6 10.a5 Qc7 11.Nd4 Bxe2 12.Qxe2 Nbd7 13.a6 c5 14.Ndb5 Qc8 15.axb7 Qxb7 16.Ra2 a6 17.Na3 Nb6 18.Rfa1 Nfd7 19.Nab1 c4 20.Nd2 Rfc8 21.Nf3 e6 22.dxe6 fxe6 23.Bd4 Nc5 24.Qe3 Bxd4 25.Qxd4 Qc6 26.Ra5 Ra7 27.Rd1 Rd7 28.h4 e5 29.Qe3 Kg7 30.Nh2 Rf7 31.Qd2 1-0.

Tella,J - Arlandi,E

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 c5 5.Bd3 Nc6 6.Nf3 Bxc3+ 7.bxc3 d6 8.O-O e5 9.Nd2 O-O 10.Ne4 b6 11.Nxf6+ Qxf6 12.Be4 Bb7 13.Bd5 Na5 14.Qd3 Rac8 15.dxe5 dxe5 16.e4 Bxd5 17.cxd5 Nb7 18.c4 Nd6 19.f4 Qe7 20.Bb2 f6 21.Rae1 b5 22.fxe5 fxe5 23.Rxf8+ Rxf8 24.cxb5 c4 25.Qg3 Rf4 26.Ba3 Qc7 27.Bxd6 Qxd6 28.h3 Qc5+ 29.Kh2 Qxb5 30.Qc3 Qe8 31.Qxc4 h5 32.d6+ Kh7 33.Qd5 Rf7 34.Rd1 Rd7 35.Qb5 Qe6 36.Rd5 h4 37.Qc5 Qg6 38.Qe3 Rxd6 - .

San Segundo,P - Geenen,M

1.Nf3 Nc6 2.g3 e5 3.d3 d5 4.Bg2 Nf6 5.O-O Be7 6.c3 a5 7.Qc2 O-O 8.Nbd2 b6 9.b3 Bb7 10.Bb2 Re8 11.e4 d4 12.cxd4 Nxd4 13.Qd1 Nxf3+ 14.Nxf3 Bd6 15.Qc2 c5 16.a4 Nd7 17.Nd2 Nb8 18.Nc4 Nc6 19.Rae1 Bc7 20.Re3 Ba6 21.Kh1 Nd4 22.Qd1 Rb8 23.f4 f6 24.Bh3 b5 25.axb5 Rxb5 26.Qh5 Rxb3 27.Bxd4 cxd4 28.Bf5 Bxc4 29.Bxh7+ 1-0.

Ryan,J - Grivas,E

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 4.O-O Bd7 5.c3 Nf6 6.Re1 a6 7.Bxc6 Bxc6 8.d4 Bxe4 9.Bg5 Bd5 10.Bxf6 gxf6 11.c4 Bxf3 12.Qxf3 cxd4 13.Qxf6 Rg8 14.Qxd4 Bg7 15.Qd2 Rc8 16.Nc3 Rxc4 17.Ne4 d5 18.Ng3 e6 19.Rac1 Rxc1 20.Rxc1 Be5 21.b3 Rg4 22.Qe2 Qg5 23.Rc8+ Kd7 24.Qc2 Qg6 25.Qc5 Bd6 26.Rd8+ Kxd8 27.Qxd6+ Kc8 28.Qc5+ Kd7 29.Qb6 Qb1+ 30.Nf1 Qxa2 31.Qxb7+ Ke8 32.h3 Re4 33.Qc8+ Ke7 34.Qc5+ Kf6 35.Qc3+ Kg6 36.Qg3+ Kh6 37.Ne3 f5 38.f4 Qa1+ 39.Kh2 Qf6 40.Nf1 e5 41.fxe5 Qxe5 0-1.

Vaisser,A - Van den Doel,E

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Nf3 Na6 7.Bd3 e5 8.fxe5 dxe5 9.d5 c6 10.O-O cxd5 11.cxd5 Ne8 12.Bg5 f6 13.Bh4 Nd6 14.Kh1 Qe8 15.Nd2 Bd7 16.Nc4 Nxc4 17.Bxc4 Rc8 18.Qe2 Nc5 19.d6+ Kh8 20.Bd5 b5 21.Bb3 Nxb3 22.axb3 Qe6 23.Rxa7 1-0.

Turner,M - Andersson,U

1.c4 c5 2.Nc3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 Nc6 5.e3 e6 6.Nge2 Nge7 7.Nf4 O-O 8.O-O b6 9.b3 Bb7 10.Bb2 d6 11.h4 h6 12.Qe2 Qd7 13.Rad1 Rad8 14.d3 Rfe8 15.Rd2 d5 16.cxd5 exd5 17.Ncxd5 Nxd5 18.Bxd5 Bxb2 19.Rxb2 Nd4 20.Qd1 Bxd5 21.exd4 Bb7 22.dxc5 bxc5 23.Kh2 Qf5 24.Re2 g5 25.hxg5 hxg5 26.Rxe8+ Rxe8 27.Qh5 Kg7 28.Qh3 Qxh3+ 29.Nxh3 g4 30.f3 gxh3 31.Kxh3 Re2 32.Rc1 Bxf3 33.Rxc5 Rxa2 34.b4 Kg6 35.g4 Ra3 36.Kh4 Rxd3 37.Ra5 f6 38.g5 Bd5 39.gxf6 Be6 40.Rg5+ Kxf6 41.Rg3 Rd4+ 42.Kh5 Bf7+ 43.Kh6 Rh4+ 0-1. Round 5

David,A - Ribeiro,F

1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Bb5+ Bd7 4.Be2 Bf5 5.Nf3 Nxd5 6.O-O e6 7.d4 c6 8.c4 Nf6 9.Nc3 Bd6 10.Qb3 Qb6 11.Qa4 Qb4 12.Qd1 O-O 13.a3 Qa5 14.c5 Be7 15.Bf4 Qd8 16.Ne5 Nd5 17.Nxd5 exd5 18.Bg4 Bxg4 19.Qxg4 Qc8 20.Qg3 Re8 21.Rae1 Bf8 22.Ng4 Kh8 23.Nh6 Qd7 24.Rxe8 Qxe8 25.Bxb8 Rxb8 26.Nxf7+ Kg8 27.Ne5 Be7 28.Re1 Bf6 29.Re3 Bxe5 30.Rxe5 Qf8 31.h4 b6 32.b4 1-0.

Bonsch,U - Baumegger,S

1.d4 g6 2.e4 Bg7 3.Nf3 d6 4.Nc3 Nf6 5.Be2 O-O 6.O-O Bg4 7.Be3 Nc6 8.d5 Nb8 9.a4 c6 10.a5 Qc7 11.Nd4 Bxe2 12.Qxe2 Nbd7 13.a6 c5 14.Ndb5 Qc8 15.axb7 Qxb7 16.Ra2 a6 17.Na3 Nb6 18.Rfa1 Nfd7 19.Nab1 c4 20.Nd2 Rfc8 21.Nf3 e6 22.dxe6 fxe6 23.Bd4 Nc5 24.Qe3 Bxd4 25.Qxd4 Qc6 26.Ra5 Ra7 27.Rd1 Rd7 28.h4 e5 29.Qe3 Kg7 30.Nh2 Rf7 31.Qd2 1-0.

Tella,J - Arlandi,E

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 c5 5.Bd3 Nc6 6.Nf3 Bxc3+ 7.bxc3 d6 8.O-O e5 9.Nd2 O-O 10.Ne4 b6 11.Nxf6+ Qxf6 12.Be4 Bb7 13.Bd5 Na5 14.Qd3 Rac8 15.dxe5 dxe5 16.e4 Bxd5 17.cxd5 Nb7 18.c4 Nd6 19.f4 Qe7 20.Bb2 f6 21.Rae1 b5 22.fxe5 fxe5 23.Rxf8+ Rxf8 24.cxb5 c4 25.Qg3 Rf4 26.Ba3 Qc7 27.Bxd6 Qxd6 28.h3 Qc5+ 29.Kh2 Qxb5 30.Qc3 Qe8 31.Qxc4 h5 32.d6+ Kh7 33.Qd5 Rf7 34.Rd1 Rd7 35.Qb5 Qe6 36.Rd5 h4 37.Qc5 Qg6 38.Qe3 Rxd6 - .

San Segundo,P - Geenen,M

1.Nf3 Nc6 2.g3 e5 3.d3 d5 4.Bg2 Nf6 5.O-O Be7 6.c3 a5 7.Qc2 O-O 8.Nbd2 b6 9.b3 Bb7 10.Bb2 Re8 11.e4 d4 12.cxd4 Nxd4 13.Qd1 Nxf3+ 14.Nxf3 Bd6 15.Qc2 c5 16.a4 Nd7 17.Nd2 Nb8 18.Nc4 Nc6 19.Rae1 Bc7 20.Re3 Ba6 21.Kh1 Nd4 22.Qd1 Rb8 23.f4 f6 24.Bh3 b5 25.axb5 Rxb5 26.Qh5 Rxb3 27.Bxd4 cxd4 28.Bf5 Bxc4 29.Bxh7+ 1-0.

Ryan,J - Grivas,E

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 4.O-O Bd7 5.c3 Nf6 6.Re1 a6 7.Bxc6 Bxc6 8.d4 Bxe4 9.Bg5 Bd5 10.Bxf6 gxf6 11.c4 Bxf3 12.Qxf3 cxd4 13.Qxf6 Rg8 14.Qxd4 Bg7 15.Qd2 Rc8 16.Nc3 Rxc4 17.Ne4 d5 18.Ng3 e6 19.Rac1 Rxc1 20.Rxc1 Be5 21.b3 Rg4 22.Qe2 Qg5 23.Rc8+ Kd7 24.Qc2 Qg6 25.Qc5 Bd6 26.Rd8+ Kxd8 27.Qxd6+ Kc8 28.Qc5+ Kd7 29.Qb6 Qb1+ 30.Nf1 Qxa2 31.Qxb7+ Ke8 32.h3 Re4 33.Qc8+ Ke7 34.Qc5+ Kf6 35.Qc3+ Kg6 36.Qg3+ Kh6 37.Ne3 f5 38.f4 Qa1+ 39.Kh2 Qf6 40.Nf1 e5 41.fxe5 Qxe5 0-1.

Vaisser,A - Van den Doel,E

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.f4 O-O 6.Nf3 Na6 7.Bd3 e5 8.fxe5 dxe5 9.d5 c6 10.O-O cxd5 11.cxd5 Ne8 12.Bg5 f6 13.Bh4 Nd6 14.Kh1 Qe8 15.Nd2 Bd7 16.Nc4 Nxc4 17.Bxc4 Rc8 18.Qe2 Nc5 19.d6+ Kh8 20.Bd5 b5 21.Bb3 Nxb3 22.axb3 Qe6 23.Rxa7 1-0.

Turner,M - Andersson,U

1.c4 c5 2.Nc3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 Nc6 5.e3 e6 6.Nge2 Nge7 7.Nf4 O-O 8.O-O b6 9.b3 Bb7 10.Bb2 d6 11.h4 h6 12.Qe2 Qd7 13.Rad1 Rad8 14.d3 Rfe8 15.Rd2 d5 16.cxd5 exd5 17.Ncxd5 Nxd5 18.Bxd5 Bxb2 19.Rxb2 Nd4 20.Qd1 Bxd5 21.exd4 Bb7 22.dxc5 bxc5 23.Kh2 Qf5 24.Re2 g5 25.hxg5 hxg5 26.Rxe8+ Rxe8 27.Qh5 Kg7 28.Qh3 Qxh3+ 29.Nxh3 g4 30.f3 gxh3 31.Kxh3 Re2 32.Rc1 Bxf3 33.Rxc5 Rxa2 34.b4 Kg6 35.g4 Ra3 36.Kh4 Rxd3 37.Ra5 f6 38.g5 Bd5 39.gxf6 Be6 40.Rg5+ Kxf6 41.Rg3 Rd4+ 42.Kh5 Bf7+ 43.Kh6 Rh4+ 0-1.