Reload your Browser... This page is continually updated

8th International Chess Tournament of Ano Liosia - Round 4


1. Cela - Kotronias 0-1
2. Velickovic - Ulibin 0-1
3. Kobalija - Skembris 1/2-1/2
4. Gelashvili - Agnos 1/2-1/2
5. Georgiev Kr. - Naumkin 1-0
6. Agamaliev - Arakhamia 0-1

and the rest of 37games

7 KALESIS NIKOLAOS 3 0,5 VOULDIS ANGELOS 3 0,5
8 LUTHER TOMAS 2.5 0,5 DIMITROV ATANAS 2.5 0,5
9 GOCHEVA RUMIANA 2.5 0 MILADINOVIC IGOR 2.5 1
10 GRIVAS EFSTRATIOS 2.5 1 TZOUMBAS ANAST. 2.5 0
11 ZAHARIEV ZAHARI 2.5 1 SHAHTAHTINSKI ALEK 2.5 0
12 TRINGOV GEORGI 2.5 0,5 KARAYIANNIS ATHAN. 2.5 0,5
13 GESOS PAVLOS 2.5 0,5 VUL ARKADI 2.5 0,5
14 KALOSKAMBIS MIH. 2.5 0 TZERMIADIANOS ANDR. 2.5 1
15 PETSETIDI MARIA 2.5 0,5 KARAPANOS NIKOL. 2.5 0,5
16 NIKOLAIDIS IOAN. 2 1 KOERANT FILIP 2 0
17 KAGAS KONST. 2 0 SHARIYAZDANOV ANDR. 2 1
18 ORFANOS ELEFTH. 2 0 DERVISHI ERALD 2 1
19 LIRINDZAKIS TIM. 2 1 EFTHMIOU EFTHIM. 2 0
20 PANDAVOS PAN. 2 0 EFTHIMAKIS DIMITR. 2 1
21 NIKOLAIDIS KONST. 2 0,5 PANAGIOTOPOULOS NIK. 2 0,5
22 BOTSARI ANNA-MARIA 2 1 POTEAS IOANNIS 2 0
23 PAPADOPOULOU TRIANT. 2 1 NIKOLIC STANIMIR 2 0
24 PAPASTAVROPOULOS A. 2 1 SIDERIS THEODOR. 2 0
25 DIMITRIADI ASPASIA 2 0 GADJILU RAUF 2 1
26 GOCHEV MLADEN 2 1 MAGRIAN MARY 2 0
27 ZAMIT SPYRIDON 2 0 GOGOLIS ALEX. 2 1
28 KOYIAS KONST. 2 1 TEGELIDIS PETROS 2 0
29 SIMEONIDIS IOANNIS 2 1 KASIOURA EFROSINI 2 0
30 NIKAS NIKOLAOS 2 0,5 ANGELIS MIHAIL 2 0,5
31 BALASKAS PAN. 2 1 ROZAKIS DIMITRIOS 2 0
32 ANEROUSIS PAN. 2 0 TRIKALIOTIS GEORG. 2 1
33 KOUKOUFIKIS IOANNIS 2 0 GASHIMOV SARKHAN 2 1
34 MITRANDZAS ATHAN. 2 0 NINI PIRO 2 1
35 GONTIKAKIS EMMAN. 2 0 KARAFIDIS SOTIR. 2 1
36 ZAHILAS LOUKAS 2 1 KESOGLOU KONST. 2 0
37 KAPNISIS SPYRIDON 2 1 KAKADELIS STR. 2 0
38 KONSTANTINOU ALEX. 2 1 VARELAKIS DAMIAN. 2 0
39 IGNATIADIS KONST. 2 1 DALAS STAVROS 2 0
40 RAPTIS GEORGIOS 2 1 SOULTATIS KONST. 2 0
41 VOLIS VASSILIOS 2 0 GEORGIAKAKIS IOAN. 2 1
42 SKLAVOUNOS PAN. 2 1 GEORGIOU HRISTOS 2 0
43 BABANIOTIS EVANG. 1.5 1 MARGATINIS MIHAIL 1.5 0
44 MITSOPOULOS EFST. 1.5 0 BRAS EMANOUEL 1.5 1
45 DAIFAS IOANNIS 1.5 0 FESTAS GEORG. 1.5 1