Κάισσα (η Μούσα του σκακιού)

Η Κάισσα στο τοπίο του αγώνα

Caissa (the Muse of Chess)

Caissa on the Field of Battle

 

        
Paintings with Chess as their subject from the fifteenth to the twentieth century (PhD Degree)

Πρώτη σελίδα | H ζωγραφική, painting | Βιογραφικό Σημείωμα, Biographical Note | Hλ. Ταχυδρομείο, Εmail

 
Best experienced
1024X768 with