ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ENGLISH TITLE ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΘΕΜΑ/THEME ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/DATE ΥΛΙΚΟ/STUFF ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/DIMENSIONS
12...ΒΧδ3 12…QΧd3 From the game Kasparov-Karpov (1-0) Moscow (World Championship Match) 1985 1990 Acrylic on canvas 75Χ100
25.Ιε6! 25.Ne6! From the game Smyslov-Botvinnik (0-1) Moscow (World Chess Championship Match) 1954 1990 Oil on canvas 90Χ60
33.Αη2 33.Bg2 From the game Reti-Alekhine, Baden-Baden,1925 1990 Acrylic on canvas 90X60
27...ΑΧα4 0-1 27...ΑΧa4 0-1 From the game Spassky-Fischer, Reykjavik (World Championshp Match) 1972 1992 Oil on canvas 100Χ70
24.Ιη5!! 1-0 24.Ng5!!  1-0 From the game Spassky-Petrosian, Moscow (World Championship Match) 1969 1992 Oil on canvas 70Χ50
Κάισσα (η Μούσα του σκακιού) Caissa (the Muse of Chess) 1993 Oil on canvas 150Χ100
Άνοιγμα-Μέσον-Φινάλε Opening-Middle-Endgame From the game Averbach-Euwe (1-0) Zurich International Chess Tournament, 1953 1996 Aquarelle 52Χ36
Ελιγμός Maneuver 27...Ne8, from the game  Szabo-Petrosian (0-1) Zurich International Chess Tournament, 1953, 1953 1996 Oil on canvas 90X60
Η άμιλλα της άμυνας Rivarly of Defence 35…Ng8 from the game , Euwe-Taimanov, Zurich International Chess Tournament, 1953 1996 Aquarelle 47Χ29
Η κοιλάδα του σκακιού The Valley of Chess 28.Ng4, from the game  Stahlberg-Averbach (1-0) Zurich International Chess Tournament, 1953 1996 Oil on canvas 90X60
Αναχώρηση με κόκκινο ελέφαντα Departure with Red Elephant 31…a5, from the game Bronstein-Euwe (Draw) Zurich International Chess Tournament, 1953 1996 Oil on canvas 90X70
Η Κάισσα στο τοπίο του αγώνα παρακολουθεί τις παρτίδες Smyslov-Reshevsky (1-0) & Euwe-Najdorf (1-0) Caissa (the Muse of Chess) on the Field of Battle Observing the Games Smyslov-Reshevsky (1-0) & Euwe-Najdorf (1-0) 1996 Oil on canvas 90X90
Το ταξίδι των Ίππων και των Ελεφάντων The Journey of the Horses and the Elephants 15...NdXc5, from the game Reshevsky-Kotov (1-0) Zurich International Chess Tournament, 1953 1996 Oil on canvas 60X90
Flank Opening Flank Opening From the art exhibition Ancient Moves 1998 Oil on canvas 75Χ100
Νυχτερινός θεατής Noctumal Spectator From the art exhibition Ancient Moves 1998 Oil on canvas 63Χ39
Αρωματισμένη κίνηση Aromatic Move From the art exhibition Ancient Moves 1999 Oil on canvas 90Χ110

 

Πρώτη σελίδα | H ζωγραφική, painting | Βιογραφικό Σημείωμα, Biographical Note | Hλ. Ταχυδρομείο, Εmail