ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ

   
Αγαπητοί φίλοι,

  Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας δεν είναι απλά οι ετήσιες προκηρύξεις
της  ομοσπονδίας  μας.  Είναι  ένας οδηγός διοργανώσεων,  που  θα  σας
επιτρέψει να οργανώσετε και να αναπτύξετε καλύτερα το σκάκι, στην περιοχή σας.

  Γιά να καταλάβουμε καλύτερα την αξία αυτής της έκδοσης, η οποία γίνεται
πραγματικότητα γιά πρώτη φορά στο άθλημά μας, θα πρέπει να κατανοήσουμε την
αγωνιστική πυραμίδα του σκακιού στη χώρα μας. Η ομοσπονδία είναι η ανώτατη αρχή
του σκακιού και διοργανώνει τα επίσημα πρω- ----------------------------------
ταθλήματα.  Αναλαμβάνει να εκτελέσει τις - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ -
τελικές φάσεις, αναθέτοντας τις προκριματι- ----------------------------------
κές στις Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές. Οι - ΕΝΩΣΕΙΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  -
Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές, αναθέτουν στα ----------------------------------
σωματεία  τους την διοργάνωση αυτών των -      ΣΩΜΑΤΕΙΑ      -
προκριματικών. Τα σωματεία κινητοποιούν τους ----------------------------------
σκακιστές - τριές τους, ενώ κερδίζουν και -    ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ    -
νέα μέλη με τις δραστηριότητές τους. Οταν ----------------------------------
όλα τα παραπάνω λειτουργούν αρμονικά, τότε το άθλημά μας κερδίζει σε όλα.

  Στην ομοσπονδία μας ανήκουν σήμερα 19.800 αθλητές - τριες και 470 σωματεία,
από τα οποία τα 258 είναι ιδιαίτερα ενεργά, ενώ τα 212 ζητάνε τη βοήθειά μας.
Ο σκακιστικός μας χάρτης χωρίζεται σε 11 Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές,
ενώ η περιοχή του Αιγαίου δεν έχει καταφέρει ακόμα να οργανωθεί ικανοποιητικά.

  Στις σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε και θα ενημερωθήτε γιά τα εξής:

α ) Πίνακα του Αγωνιστικού Προγράμματος της ομοσπονδίας μας, γιά το 1997.
β ) Πίνακα με την τελική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής των πρωταθλημάτων μας.
γ ) Επίσημες  προκηρύξεις  των  πρωταθλημάτων  μας,  γιά  το  1997.
δ ) Επίσημες  "Δηλώσεις  Συμμετοχής"  γιά  το  εκάστοτε  πρωτάθλημα.
ε ) Κοστολόγιο  της  εκάστοτε  διοργάνωσης,  γιά  πιθανή  ανάληψή  της.
στ) Πίνακα   με   την   προϊστορία  του   εκάστοτε   πρωταθλήματος.
ζ ) Σήματα,  διευθύνσεις  και άλλες πληροφορίες γιά τις Ενώσεις &  ΤΕ.

  Η πληροφόρηση που σας παρέχουμε μέσω αυτής της έκδοσης, δεν σταματάει
εδώ,  αφού  μπορείτε  να  ενημερωθείτε  γιά  τη  σύνθεση  του ΔΣ  της
ομοσπονδίας  μας,  τη  σύνθεση  της  Γραμματείας  μας,  την ηλεκτρονική
μας  διεύθυνση,  το  περιοδικό  μας,  τα  ΜΜΕ  που  ενημερώνει  σε
καθημερινή  βάση η Γραμματεία μας και τέλος, πίνακα των σωματείων μας.

  Θέλουμε να πιστεύουμε στη συνεργασία σας, ώστε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε
να  κάνουμε  το  1997  σταθμό γιά την  ανάπτυξη  του  αθλήματός  μας.

             Με σκακιστικούς χαιρετισμούς


              ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΟ
                ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 


Θα ήθελα να ζητήσω προκαταβολικά συγνώμη για την αργοπορία και τυχόν λάθη του εγχειριδίου αυτού

που περιμέναμε όλοι με ανυπομονησία.

Ας ελπίσουμε την επόμενη φορά να είμαστε πιο... γρήγοροι :-)

Με Σκακιστικούς Χαιρετισμούς

Αργύρης Κώτσης