1 2 o Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Ε Φ Η Β Ω Ν 1 9 9 7

 

1 2 o Δ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α *

* Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Ε Φ Η Β Ω Ν 1 9 9 7 *

*******************************************************************************

 

 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Η ΕΣΟ προκηρύσσει το 12ο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

Ελλάδας Εφήβων 1997. Διοργανωτής των αγώνων είναι η ΕΣΟ,

σε συνεργασία με τις Ενώσεις και τις Τοπικές Επιτροπές,

στις οποίες και αναθέτει τη διοργάνωση των περιοχών τους.

 

 

 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ Η σύνθεση των ομάδων είναι εξαμελής. Αναλυτικά : 5

έφηβοι κατά σειρά ΕΛΟ (που αγωνίζονται στην 1η - 5η σκακιέρα) και μία

νεανίδα (που αγωνίζεται στην 6η σκακιέρα). Στους αγώνες της τελικής

φάσης κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέχρι 9 σκακιστές

- τριες. Στους αγώνες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές που

εντάχθηκαν στη δύναμη των σωματείων από μεταγραφές της περιόδου 1997,

ενώ αθλητές που μεταγράφησαν την ίδια περίοδο, μπορούν να αγωνιστούν με το

παλιό τους σωματείο. Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν Δελτίο Αθλητικής

Ταυτότητας και Υγείας θεωρημένο και να έχουν γεννηθεί από 01.01.1977

και μετά. Η σειρά κατάταξης των σκακιστών ακολουθεί τα εξής κριτήρια:

 

 α) ΕΛΟ (τελευταίοι πίνακες ΕΛΟ της ΕΣΟ κατά φθίνουσα σειρά).

 

 β) Τίτλος (ισχύει γιά τίτλους ΕΜ,ΟΜ,ΥΜ και προηγείται ο μεγαλύτερος τίτλος).

 

 γ) Αριθμός παρτίδων (προηγείται ο παίκτης με τις περισσότερες αξιολογημένες).

 

 δ) Αριθμός Μητρώου (προηγείται ο αρχαιότερος Αριθμός Μητρώου ΕΣΟ).

 

 

 3 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε δύο ώρες γιά κάθε παίκτη γιά όλη

την παρτίδα. Ο παίκτης που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης,θα μηδενίζεται.

Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς της FIDE γιά το 60λεπτο σκάκι

 

 

 4 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η νικήτρια ομάδα κάθε συνάντησης παίρνει 2 βαθμούς, η ηττημένη 0

βαθμούς, ενώ σε ισόπαλο αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες παίρνουν από 1 βαθμό.

 

 

 5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εχουν όλα τα σωματεία μέλη της ΕΣΟ. Σε κάθε περιοχή, με

συμπληρωματική Προκήρυξη των αρμόδιων Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών, θα καθορισ-

θούν όλες οι λεπτομέρεις (σύστημα αγώνων, πρόγραμμα, λήξη προθεσμιών κλπ.).

 

 

 6 ΚΑΤΑΤΑΞΗ Για την τελική κατάταξη χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής

κριτήρια (Κανονισμός Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων Ελλάδας, άρθρο ΙΔ) :

 

 α) Το άθροισμα των ματς - βαθμών των ομάδων (νίκη 2 - ισοπαλία 1 - ήττα 0).

 

 β) Το άθροισμα των πόντων των σκακιστών - τριών (νίκες σε σκακιέρες).

 

 γ) Οταν οι ισόβαθμοι είναι μόνο δύο, το αποτέλεσμα του μεταξύ τους αγώνα.

 

 δ) Πρόοδος των ματς - βαθμών των ομάδων που ισοβάθμησαν.

 

 ε) Πρόοδος των πόντων των σκακιστών - τριών των ομάδων που ισοβάθμησαν.

 

 στ) Το άθροισμα των πόντων που συγκέντρωσε κάθε ομάδα στην 1η σκ.,2η σκ. κλπ.

 

 

******

* 24 *

******

 ζ) Αν η ισοβαθμία παραμένει, οι ομάδες ανακηρύσσονται ισόβαθμες.

 

 

 7 ΑΝΑΒΟΛΕΣ Αναβολές κατ' αρχήν δεν χορηγούνται, εκτός εξαιρετικών

περιπτώσεων, γιά τις οποίες αποφασίζει η διεύθυνση των αγώνων.

 

 

 8 ΚΛΗΡΩΣΗ Θα χρησιμοποιηθεί Ελβετικό σύστημα 5 γύρων και σαν βάση γιά την

κλήρωση θα ισχύει ο μέσος όρος ΕΛΟ έξη αθλητών (5+1) του κάθε σωματείου.

 

 

 9 ΠΡΟΚΡΙΣΗ Οι προκριματικές φάσεις σε όλους τους ομίλους, θα πρέπει να έχουν

ολοκληρωθεί μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 1997. Οι αγώνες μπαράζ (όπου χρειαστεί) θα

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου. Μέχρι τις 11 Νοεμβρίου,

τα σωματεία που έχουν προκριθεί θα πρέπει να έχουν δηλώσει συμμετοχή στην ΕΣΟ,

μέσω των Ενώσεων ή Τοπικών Επιτροπών που ανήκουν. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν

το δικαίωμα πρόκρισης και η ΕΣΟ αποφασίζει γιά την αναπλήρωσή τους. Οι Ενώσεις

& οι Τοπικές Επιτροπές είναι υπεύθυνες γιά την ολοκλήρωση των προκριματικών

φάσεων. Τους αγώνες μπαράζ θα τους ορίσει η ΕΣΟ, εκτός των περιπτώσεων όπου

Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές που εμπλέκονται, συμφωνήσουν εγγράφως (με

κοινοποίησή τους στην ΕΣΟ) τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική

ημερομηνία διεξαγωγής των μπαράζ. Γιά την τελική φάση προκρίνονται:

 

 α) ΕΣΣΝΑ ................................................. # Δύο ομάδες (2).

 

 β) ΕΣΣΒΕ & ΤΕΣΣΘΧ ........................................ # Δύο ομάδες (2).

 

 γ) ΕΣΣΒΕ & ΤΕΣΣΘΧ / ΤΕΣΣΘ - ΤΕΣΣΑΣ ....................... # Μία ομάδα (1).

 

 δ) ΕΣΣΑΜΘ ................................................ # Μία ομάδα (1).

 

 ε) ΕΣΣΠΕ / ΕΣΣΑΚ / ΤΕΣΣΒΕ / ΤΕΣΣΑΛΜ ...................... # Μία ομάδα (1).

 

 στ) ΕΣΣΚ .................................................. # Μία ομάδα (1).

 

 ζ) ΕΣΣΚ / ΑΙΓΑΙΟ ......................................... # Μία ομάδα (1).

 

 η) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ................................ # Μία ομάδα (1).

 

 10 ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Εφόσον βρεθεί συνδιοργανωτής που θα αναλάβει το συνολικό

κόστος της διοργάνωσης και θα εγκριθεί από την ΕΣΟ, θα διεξαχθεί στην πόλη που

επιθυμεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η τελική φάση θα διεξαχθεί στην Αθήνα, αδάπανα

γιά την ΕΣΟ, στο στάδιο "Ειρήνης & Φιλίας" (αίθουσα ΕΣΟ - τηλ. 4893000). Η

τελική φάση θα γίνει με 10 ομάδες, στο χρονικό διάστημα 14 - 16 Νοεμβρίου 1997.

 

 

 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Η τελική φάση θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

1ος Γύρος : Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 1997 : 10.00' - 14.00'

2ος Γύρος : Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 1997 : 18.00' - 22.00'

3ος Γύρος : Σάββατο 15 Νοεμβρίου 1997 : 10.00' - 14.00'

4ος Γύρος : Σάββατο 15 Νοεμβρίου 1997 : 18.00' - 22.00'

5ος Γύρος : Κυριακή 16 Νοεμβρίου 1997 : 10.00' - 14.00'

 

 

 12 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Θα οριστούν από την ΕΣΟ.

 

 

 13 ΓΕΝΙΚΑ Γιά κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από

τους Κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

 

******

* 25 *

******

12ο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ 1997

***********************************************

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

*****************

 

 

ΟΜΙΛΟΣ - ΦΑΣΗ : ***************************************************************

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : ***********************************************************

 

*******************************************************************************

 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ***********************************************

 

************************************************ ΤΗΛ.: ***********************

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΟΔΟΣ : **********************************************

 

************************** ΑΡΙΘΜΟΣ : ********** ΤΗΛ.: ***********************

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : **********************************************************

 

************************************************ ΤΗΛ.: ***********************

 

 

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σημειώστε ότι κρίνετε σκόπιμο) : *******************************

 

*******************************************************************************

 

*******************************************************************************

 

*******************************************************************************

 

*******************************************************************************

 

*******************************************************************************

 

 

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

 

(Γιά το Σωματείο)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

****************** *******************

 

 

(Σφραγίδα Σωματείου)

 

 

******

* 26 *

******

12ο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ 1997

***********************************************

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

**********

10 ΟΜΑΔΕΣ (ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ) ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ

ΑΠΟ 6 ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ 1 ΣΥΝΟΔΟ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ (65 ΑΤ.)

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ : 3 ΗΜΕΡΕΣ (3 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ + ΑΦ.-ΑΝΑΧ.)

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

**********************

 

1. ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ (65 Χ 4000 Χ 3) ...... 780.000

 

2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ (65 Χ 3000 Χ 3) ...... 780.000

 

3. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (65 Χ 15.000) ............ 975.000

 

4. ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ-ΚΥΠΕΛΛΑ ............................ 150.000

 

5. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ......................... 075.000

 

6. ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥ .......................... 140.000

 

************************************************************

ΣΥΝΟΛΟ 2.900.000

************************************************************

 

************************************************

* ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ *

************************************************

************************************************

* ΑΑ * ΕΤΟΣ * ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ *

************************************************

************************************************

* 1ο * 1975 * Σκακιστικός Ομιλος Αμπελοκήπων *

************************************************

* 2ο * 1984 * Σκακιστικός Ομιλος Παγκρατίου *

************************************************

* 3ο * 1985 * Ομιλος Σκακιστών Γιαννιτσών *

************************************************

* 4ο * 1986 * Ενωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης *

************************************************

* 5ο * 1987 * Ενωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης *

************************************************

* 6ο * 1988 * Ενωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης *

************************************************

* 7ο * 1989 * Σκακιστική Ακαδημία ΔΕΗ Μ/Θ *

************************************************

* 8ο * 1992 * Σκακιστική Ακαδημία ΔΕΗ Μ/Θ *

************************************************

* 9ο * 1994 * Σκακιστική Ακαδημία ΔΕΗ Μ/Θ *

************************************************

* 10ο * 1995 * ΝΑΟ Μάτι Αττικής *

************************************************

* 11ο * 1996 * *

************************************************

* 12ο * 1997 * *

************************************************