26o ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1997


1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

 1.1 Τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα Ελλάδας 1997 θα γίνουν σε Εθνικές (Α' Εθνι- κή, Β' Εθνική, Γ' Εθνική) και Τοπικές (Α' Τοπική, Β' Τοπική κλπ.) Κατηγορίες.

 1.2 Τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα 1998 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα των φετεινών πρωταθλημάτων, τις διατάξεις που περιέχονται στην Προκήρυξη αυτή ή στις ειδικότερες Προκηρύξεις Τοπικού Πρωταθλήματος καθώς και με τις αποφάσεις της Αθλητικής Νομοθεσίας και των Γεν. Συνελεύσεων της ΕΣΟ.

 1.3 Σε περιφέρειες όπου θα προκηρυχθούν αγώνες Τοπικής Κατηγορίες, οι αγώνες θα ρυθμιστούν από την Προκήρυξη της διοργανώτριας αρχής.

 2 # ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2.1 Η κατανομή των ομάδων κατά Κατηγορία και Ομιλο φαίνεται στο συνημμένο Παράρτημα 1. Στο ίδιο Παράρτημα φαίνεται και το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων.

 2.2 Μεταβολή του προγράμματος και ειδικότερα αναβολή αγώνων μπορεί να γίνει γιά πολύ σημαντικό λόγο, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΔΣ της ΕΣΟ.

 2.3 Ωρα έναρξης των αγώνων ορίζονται η 10.00'π.μ.(Κυριακές) και η 17.00'μ.μ.

 3 # ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 3.1 Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική Νομοθεσία, τους Κανόνες του Σκακιού της FIDE, την Προκήρυξη των Αγώνων και τα Παραρτήματά της.

 3.2 Ερμηνείες των Κανονισμών της ΕΣΟ, των Κανόνων Σκακιού της FIDE και της Προκήρυξης των Αγώνων εκδίδει το ΔΣ της ΕΣΟ. Τέτοιες ερμηνείες, διευκρινήσεις κλπ. θεωρούνται Παραρτήματα της παρούσας Προκήρυξης, είναι άμεσα εκτελεστές και τελεσίδικες.

 3.3 Το ΔΣ της ΕΣΟ μπορεί να ορίζει και να εξουσιοδοτεί εκτελεστικά όργανα γιά τη λήψη αποφάσεων, όπως αναφέρονται στα άρθρα 2.2, 3.2, 5.1, 8.4, 12.4 και 12.5 της παρούσας Προκήρυξης.

 4 # ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής, για όλες τις ομάδες των Εθνικών Κατηγοριών, πρέπει να φτάσουν στα γραφεία της ΕΣΟ μέχρι 28.02.1997. Επιτρέπεται τηλεγραφική δήλωση συμμετοχής.

 4.2 Σε περίπτωση που μία ομάδα δεν υποβάλει δήλωση συμμετοχής ακολουθείται διαδικασία σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση συμμετοχής μιάς ομάδας ισχύει και γιά τη συμμετοχή της σε ανώτερη κατηγορία.

 4.3 Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ και πρέπει να συνοδεύεται από υπογραφές των αρμοδίων και τη σφραγίδα του Σωματείου.

 5 # ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 5.1 Κάθε αγώνας διαιτητεύεται από διαιτητή της δύναμης της ΕΣΟ που ορίζεται από την αρμόδια επιτροπή ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

 5.2 Αν δεν παρουσιαστεί διαιτητής, την ευθύνη ορισμού διαιτητή (σύμφωνα με το άρθρο 7.8 β του Κανονισμού Διαιτησίας) έχει το "εντός έδρας" Σωματείο.

 5.3 Στα καθήκοντα του διαιτητή πέρα από τα όσα γενικά αναφέρονται στους Κανονισμούς Διαιτησίας και Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων, συμπεριλαμβάνεται κάθε τι που ο διαιτητής κρίνει σκόπιμο γιά την καλύτερη τέλεση των αγώνων στο πνεύμα των κανόνων του Σκακιού, των Κανονισμών της ΕΣΟ και της Προκήρυξης των Αγώνων.

 5.4 Ειδικότερα, ο διαιτητής παραλαμβάνει από τους αρχηγούς τη σύνθεση των ομάδων τους, συμπληρώνει το φύλλο αγώνα ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα (αναφέροντας επώνυμο, όνομα, αριθμό μητρώου και βαθμό αξιολόγησης των αντιπάλων) και σημειώνει στο φύλλο αγώνα κάθε πειθαρχική παράβαση, προκειμένου να επιληφθεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Ενημερώνει επίσης τηλεφωνικά ή τηλεγραφικά την ΕΣΟ γιά το αποτέλεσμα του αγώνα και στέλνει το φύλλο αγώνα στην ΕΣΟ μέσα σε 48 ώρες από τη λήξη του παιχνιδιού. Οποιαδήποτε παράλειψη θεωρείται ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

 6 # ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΜΑΔΩΝ 6.1 Αρχηγός ομάδας ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Σωματείου του με έγγραφο που καταθέτει στον διαιτητή. Μπορεί και να είναι ένας από τους παίκτες που αγωνίζονται. Είναι ο μόνος που εκπροσωπεί επίσημα την ομάδα.
Παραδίδει τη σύνθεσή της στον διαιτητή. Εχει το δικαίωμα να υποδεικνύει σε παίκτη της ομάδας του να προτείνει ή να αποδεχθεί πρόταση ισοπαλίας ή να εγκαταλείψει την παρτίδα του χωρίς να σχολιάζει σκακιστικά τη θέση της παρτίδας. Υπογράφει υποχρεωτικά το φύλλο αγώνα (παράλειψη εμπίπτει στο άρθρο 2.5 του Πειθαρχικού Κανονισμού).
Σημειώνει στο φύλλο αγώνα παρατηρήσεις πάνω στις οποίες μπορεί να στηριχτεί στη συνέχεια ένσταση που τυχόν θα υποβάλλει το Σωματείο του και γενικά δρα προς το συμφέρον της ομάδας του, πάντα μέσα στα πλαίσια του άρθρου 3.1 της Προκήρυξης και του Φίλαθλου Πνεύματος.

 7 # ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ" 7.1 Το Σωματείο "εντός έδρας" είναι υποχρεωμένο γιά την προετοιμασία του αγωνιστικού χώρου που πρέπει να είναι 15 τουλάχιστον λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα έτοιμος. Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι εύκολα προσιτός στους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας και να διαχωρίζεται ευκρινώς από τον χώρο των θεατών.
Στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο των παικτών, των διαιτητών και των αρχηγών των ομάδων. Το Σωματείο "εντός έδρας" πρέπει επίσης να έχει στη διάθεσή του διαιτητή και των αρχηγών των ομάδων αντίτυπο της παρούσας Προκήρυξης και των Παραρτημάτων της, των Κανονισμών της ΕΣΟ και των Κανόνων Σκακιού της FIDE.

 7.2 Πέρα από βαθμολογικές επιπτώσεις (όπως περιγράφονται στη συνέχεια της Προκήρυξης), παράβαση των παραπάνω εμπίπτει στις διατάξεις στο άρθρο 2.17.δ του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΣΟ.

 8 # ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 8.1 Ενάντια σε απόφαση του διαιτητή ασκείται ένσταση σύμφωνα με τα άρθρα 6.1.29 μέχρι 6.1.32 του Κανονισμού Αγώνων.

 8.2 Αναλυτικά για την Α' Εθνική, ισχύουν τα παρακάτω υποάρθρα, ενώ γιά τη Β' και Γ' ΕΘνική που αγωνίζονται με "διεθνές σύστημα" ισχύουν τα υποάρθρα, #γ) γιά τους 5 πρώτους γύρους,#δ) γιά τον 6ο γύρο και #ε) γιά τον 7ο.

# α) Γιά τους γύρους 1ο και 2ο,ενστάσεις υποβάλλονται στον διευθυντή αγώνων έως και μία ώρα πριν από την έναρξη του επόμενου γύρου και εκδικάζονται αμέσως.

# β) Γιά τον 3ο γύρο ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε 48 ώρες από τη λήξη του και εκδικάζονται μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή τους.

# γ) Γιά τους γύρους από 4ο έως και 7ο, μέχρι ώρα 11.00' της επομένης ημέρας και εκδικάζονται μέχρι ώρα 14.00' της ιδίας ημέρας.

# δ) Γιά τον 8ο γύρο, μέχρι 1 ώρα πριν την έναρξη του τελευταίου γύρου και εκδικάζονται αμέσως, πριν να αρχίσει ο επόμενος (τελευταίος) γύρος.

# ε) Γιά τον 9ο γύρο (τελευταίο), μέχρι 48 ώρες από τη λήξη του και εκδικάζονται εντός 48 ωρών από την υποβολή τους.

 8.3 Το παράβολο ένστασης ορίζεται στο ύψος των 20.000 Δρχ. και μπορεί να κατατίθεται είτε απευθείας στον λογαριασμό όψεως της ΕΣΟ αριθ. 080/480580-13 Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας, Υποκατάστημα Σταδίου 38, είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο (όπως ταχυδρομική επιταγή, κατάθεση στα γραφεία της ΕΣΟ κλπ.).

 8.4 Καθήκοντα "Διευθυντή Αγώνων" με την έννοια του άρθρου 6.1.29-6.1.30 του Κανονισμού Αγώνων ασκεί το ΔΣ της ΕΣΟ(ή εξουσιοδοτημένο φυσικό/νομικό πρόσωπο).

 9 # ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 9.1 Η αποζημίωση ΑΠΛΗΣ μετακίνησης (με επιστροφή) των ομάδων υπολογίζεται με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα παρακάτω υποάρθρα.

 α) 11μελείς ομάδες στην Α',Β'και Γ'Εθνική, 8μελείς στα Τοπικά Πρωταθλήματα.

 β) 13μελείς ομάδες στην Α', Β' και Γ' Εθνική, 9μελείς στα Τοπικά Πρωταθλήματα, όταν χρησιμοποιείται το "διεθνές σύστημα".

 γ) Γιά ειδικές μεταβάσεις η επιχορήγηση υπολογίζεται προς 12 Δρχ. ανά χλμ. σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες αποστάσεων (στοιχεία ΕΟΤ) γιά την συνολική απόσταση (με επιστροφή).

 δ) Διανυκτέρευση χορηγείται μόνο γιά διαδρομή (με επιστροφή) πάνω από 300 χλμ. και είναι ύψους 2.200 κατ' άτομο.

 ε) Το ποσό που χορηγείται γιά απλή αποζημίωση είναι 900 Δρχ. κατ' άτομο. Αποζημίωση διατροφής χορηγείται ανάλογα με τη συνολική διαδρομή (με επιστροφή) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 στ) Γιά θαλάσσιες αποστάσεις ισχύουν τα παραπάνω, με την αντιστοίχιση ένα μίλι = 4 χλμ. Ειδικά η απόσταση Ρίο - Αντίρριο υπολογίζεται ίση με 50 χλμ.

 ζ) Γιά μεγάλες αποστάσεις μπορεί με απόφαση της ΕΣΟ να υπολογίζεται αεροπορική μετάβαση σύμφωνα με το επίσημο τιμολόγιο της "Ολυμπιακής".

 η) Δεν χορηγείται αποζημίωση γιά αστικές διαδρομές, διαδρομές μέχρι 50 χλμ. ή διαδρομές από το αεροδρόμιο προς το πρακτορείο της "Ολυμπιακής".

 9.2 Σε περίπτωση όπου η μετακίνηση γίνεται γιά την τέλεση περισσότερων από ένα αγώνων, η αποζημίωση ορίζεται κατά περίπτωση, βασισμένη στα στοιχεία του άρθρου 9.1 και του προγράμματος αγώνων.

 9.3 Ρητά ορίζεται ότι ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΛΟΓΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ η μη έγκαιρη είσπραξη επιχορήγησης από την ΕΣΟ γιά αποζημίωση μετακίνησης.

 9.4 Αν μετακινούμενη ομάδα δεν παρατάξει πλήρη σύνθεση αφαιρείται από την επιχορήγηση μετακίνησής της ποσό ανάλογο με τον αριθμό των παικτών που δεν αγωνίστηκαν. Αν η επιχορήγηση έχει ήδη καταβληθεί το ποσό αυτό παρακρατείται από επόμενη επιχορήγηση.

 10 # ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10.1 Α', Β', Γ', ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - Δικαίωμα συμμετοχής στις συνθέσεις:

 10.3 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο σκακιστές με έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας Αθλητού της ΕΣΟ. Για τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών 1997 όλα τα σωματεία θα υποβάλουν στην ΕΣΟ μία απλή δήλωση συμμετοχής. 11 # ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΤΕΣ 11.1 Η σειρά κατάταξης των αθλητών στους αγώνες, ακολουθεί τα εξής κριτήρια:

 11.2 Τα σωματεία της ΕΣΟ που ανήκουν στην Α' ΕΘνική Κατηγορία, μπορούν να χρησιμοποιούν έναν μόνο αλλοδαπό αθλητή και πρέπει να τον δηλώσουν μέχρι και τις 28.03.1997. Οι σκακιστές που ανήκουν σε Ομοσπονδία άλλης χώρας, είτε αγωνίζονται ως αλλοδαποί, είτε ως ομογενείς κατατάσσονται στη σειρά σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο βαθμό αξιολόγησης τους στους διεθνείς πίνακες ΕΛΟ της FIDE. Αυτό ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που στο παρελθόν είχαν αξιολογηθεί στους Εθνικούς πίνακες ΕΛΟ.

 11.3 Κάθε αλλαγή σε αυτή τη σειρά συνιστά αντικανονική σύνθεση και επιφέρει κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 12.5 της παρούσης προκήρυξης.

 11.4 Δεν έχει δικαίωμα ένας σύλλογος να χρησιμοποιήσει συνολικά πάνω από 25 ονόματα στην κατηγορία ανδρών, 15 στην κατηγορία εφήβων και από 5 στις υπόλοιπες κατηγορίες.

 11.5 Η απόκτηση ανωτέρων τίτλων κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος δεν επηρεάζει τη σειρά στους πίνακες ΕΛΟ.

 11.6 Για τα Τοπικά Πρωταθλήματα η σύνθεση των ομάδων όσον αφορά στη σειρά κατάταξης των σκακιστών, ορίζεται από την αρμόδια Ενωση ή Τοπική Επιτροπή. Σε άλλη περίπτωση ισχύει το άρθρο 11.1 της παρούσας προκήρυξης.

 11.7 Γιά την Α'ΕΘνική, η κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσειμέχρι 15 παίκτες το πρώτο τριήμερο και μέχρι 15 (μπορεί διαφορετικούς) το δεύτερο εξαήμερο.

 11.8 Γιά την Β' και Γ' Εθνική, όπου οι αγώνες γίνουν με "διεθνές σύστημα", το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει το πολύ 18 αθλητές.

 12 # ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 12.1 Ο αρχηγός κάθε ομάδας πρέπει να βρίσκεται πριν από την έναρξη του αγώνα στην αίθουσα διεξαγωγής των αγώνων γιά να δώσει στον διαιτητή τη σύνθεση της ομάδας του. Ολες οι σκακιέρες πρέπει να καλύπτονται ονομαστικά (δεν μπορεί να μείνει ανώνυμη σκακιέρα). Το Σωματείο είναι υπεύθυνο γιά την ορθότητα της σύνθεσης.

 12.2 Ο αρχηγός κάθε ομάδας πρέπει να έχει στη διάθεση του διαιτητή κάθε στιγμή τους πίνακες ΕΛΟ που αφορούν τη σειρά κατάταξης των σκακιστών του.

 12.3 Σε περίπτωση που το Σωματείο δεν έχει παραδώσει στον διαιτητή τη σύνθεσή του μέχρι την καθορισμένη ώρα έναρξης των αγώνων, τότε τίθενται σε λειτουργία τα χρονόμετρα των αθλητών του χωρίς αυτοί να έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν, μέχρι να παραδοθεί η σύνθεση.

 12.4 Πριν από την καθορισμένη ώρα για την έναρξη του παιχνιδιού και υπό την προϋπόθεση ότι έχει παραλάβει τις συνθέσεις των ομάδων τουλάχιστον 5 λεπτά ενωρίτερα απ' αυτήν, ο διαιτητής ελέγχει υποχρεωτικά τις συνθέσεις των ομάδων.
Αν διαπιστωθεί αντικανονική σύνθεση (λανθασμένη τοποθέτηση στις σκακιέρες), τότε καλεί το σωματείο να την διορθώσει.
Αν οι συνθέσεις παραδοθούν στον διαιτητή μετά την καθορισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού, τότε τα σωματεία αναλαμβάνουν την ευθύνη της ορθότητάς της.
Αν για οποιονδήποτε λόγο η συνάντηση δύο ομάδων αρχίσει με αντικανονική σύνθεση, τότε ο διευθυντής αγώνων αυτόματα επιβάλλει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 12.5 ποινές.

 12.5 Μηδενίζονται αυτόματα -κατά κατηγορία- οι σκακιέρες όπου παίκτης έπαιξε κάτω από παίκτη με χαμηλότερο ΕΛΟ ή γενικά δεν ακολουθήθηκε η ιεράρχιση των κριτηρίων στις συνθέσεις των ομάδων που αναφέρθηκε παραπάνω. Μηδενίζονται επίσης -κατά κατηγορία- όλες οι σκακιέρες κάτω από σκακιέρα που έμεινε "ανώνυμη" ή από σκακιέρα όπου αγωνίστηκε παίκτης χωρίς δικαίωμα συμμετοχής γιά οποιονδήποτε λόγο.

 12.6 Γιά να αγωνιστούν οι σκακιστές ενός Σωματείου πρέπει να είναι τουλάχιστον οι μισοί παρόντες. Στην αντίθετη περίπτωση λειτουργούν τα χρονόμετρά τους χωρίς να έχουν δικαίωμα να παίξουν κίνηση μέχρι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός παρόντων.

 12.7 Μηδενίζονται μετά πάροδο μίας ώρας από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού όλοι οι παίκτες που δεν έχουν προσέλθει. Αν δεν έχουν προσέλθει οι μισοί τουλάχιστον παίκτες από μία ομάδα, τότε μηδενίζεται ολόκληρη η ομάδα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων και του άρθρου 14.5 της προκήρυξης. Στην περίπτωση αυτή κενές θεωρούνται οι σκακιέρες των παικτών που δεν διαπιστώνεται η παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο.

 13 # ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1 Γιά τις Εθνικές Κατηγορίες οι αγώνες γίνονται με χρόνο σκέψης 2 ώρες γιά 40 κινήσεις γιά κάθε παίκτη και στη συνέχεια μία ώρα γιά όλη την υπόλοιπη παρτίδα γιά κάθε παίκτη (δηλαδή η κάθε παρτίδα μπορεί να διαρκέσει 6 ώρες το πολύ). Μετά τον πρώτο έλεγχο χρόνου ισχύει ο Κανονισμός της FIDE για γρήγορο παιχνίδι.

 13.2 Στα Τοπικά Πρωταθλήματα οι αγώνες γίνονται με χρόνο σκέψης 2 ώρες γιά κάθε παίκτη γιά ολόκληρη την παρτίδα. Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό της FIDE γιά γρήγορο παιχνίδι.

 13.3 Παίκτης που θα ξεπεράσει το όριο χρόνου σκέψης, μηδενίζεται τελεσίδικα.

 13.4 Σε ομίλους που γίνονται με ειδικές συνθήκες μπορεί να μεταβληθεί το όριο σκέψης. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται και ο διεθνής κανονισμός που τυχόν πρέπει να εφαρμοστεί.

 14 # ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ - ΠΟΙΝΕΣ 14.1 Νικήτρια ομάδα κάθε αγώνα είναι η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς. Η τελική κατάταξη καθορίζεται με τα εξής κριτήρια: