* 2 0 ο Α Τ Ο Μ Ι Κ Ο Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α *

* Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν 1 9 9 7 *

*******************************************************************************

 

_ 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Η ΕΣΟ προκηρύσσει το το 20ο Ατομικό Πρωτάθλημα

Ελλάδας Γυναικών 1997. Διοργανωτής των αγώνων είναι η ΕΣΟ, που μπορεί

με απόφαση του ΔΣ να αναθέτει τη διοργάνωση στις Ενώσεις &

Τοπικές Επιτροπές και άλλους φορείς που συνεργάζονται μαζί της και

θα γίνει σε δύο φάσεις: Τα πρωταθλήματα περιοχών και την τελική φάση.

 

 

_ 2 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τα πρωταθλήματα περιοχών διοργανώνονται με ευθύνη

της ΕΣΟ, των Ενώσεων & Τοπικών Επιτροπών και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΣΟ.

 

_ 2.1 Τα πρωταθλήματα περιοχών θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και

με διοργανώτρια αρχή την αναφερόμενη πρώτη, Ενωση ή Τοπική Επιτροπή, εκτός εάν

η ίδια παραχωρήσει το δικαίωμά της σε άλλη, άμεσα εμπλεκόμενη Ενωση ή ΤΕ.

 

_ α) ΕΣΣΝΑ ................................................. # Δύο θέσεις (2).

 

_ β) ΕΣΣΒΕ & ΤΕΣΣΘΧ / ΤΕΣΣΘ / ΤΕΣΣΑΣ ....................... # Μία θέση (1).

 

_ δ) ΕΣΣΒΕ & ΤΕΣΣΘΧ / ΕΣΣΑΜΘ ............................... # Μία θέση (1).

 

_ γ) ΕΣΣΚ / ΑΙΓΑΙΟ ......................................... # Μία θέση (1).

 

_ ε) ΕΣΣΠΕ / ΕΣΣΑΚ / ΤΕΣΣΒΕ / ΤΕΣΣΑΛΜ ...................... # Μία θέση (1).

 

 

_ 2.2 Στα πρωταθλήματα περιοχών δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εξής σκακίστριες:

 

_ α) Μία σκακίστρια από κάθε σωματείο της δύναμης της Ενωσης ή Τοπικής Επιτρ.

 

_ β) Οι σκακίστριες που πήραν την 1η-3η θέση σε Ατομικά Πρωταθλήματα

Ελλάδας όλων των κατηγοριών την τελευταία τριετία

(πλην όσων δικαιούνται συμμετοχή στους τελικούς).

 

_ γ) Οι πρωταθλήτριες σε πρωταθλήματα περιοχών της τελευταίας

τριετίας (σε ατομικά πρωταθλήματατα όλων των κατηγοριών).

 

_ δ) Οι σκακίστριες κάτοχοι διεθνούς βαθμού αξιολόγησης (ΕΛΟ)

της FIDE στον πίνακα της 01.01.1997.

 

_ ε) Οσες έχουν αγωνισθεί στους τελικούς αγώνες νεανικών πρωταθλημάτων

1996 και συγκέντρωσαν 50% της δυνατής βαθμολογίας.

 

_ 2.3 Συνολικά θα προκριθούν στους τελικούς 6 σκακίστριες. Γιά να διεξαχθεί

ένα πρωτάθλημα περιοχής, πρέπει να αγωνιστούν τουλάχιστον 8 σκακίστριες.

Σε άλλη περίπτωση οι όμιλοι συγχωνεύονται με άθροισμα του αριθμού των

προκρινομένων. Οι σκακίστριες συμμετέχουν υποχρεωτικά στα πρωταθλήματα των

περιοχών που ανήκουν τα σωματεία τους. Εξαιρετικές περιπτώσεις εξετάζονται

από το ΔΣ της ΕΣΟ. Οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές, μπορούν να διευρύνουν

το δικαίωμα συμμετοχής (όπως κρίνουν καλύτερα) όταν το συνολικό κόστος

της διοργάνωσης δεν επιβαρύνει την ΕΣΟ. Με την έκδοση συμπληρωματικών

προκηρύξεων θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες των αγώνων. Δηλώσεις

συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στις Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές.

 

 

_ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ Οι αγώνες θα διεξαχθούν με χρόνο σκέψης ανά παίκτρια

 

******

* 49 *

******

2 ώρες γιά 40 κινήσεις & 1 ώρα γιά την υπόλοιπη παρτίδα. Μετά τον

1ο έλεγχο χρόνου, ισχύουν οι κανονισμοί γρήγορου παιχνιδιού της FIDE.

 

 

_ 4 ΔΙΑΜΟΝΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Θα οριστούν στην συμπληρωματική προκήρυξη.

 

 

_ 5 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Θα οριστούν στην συμπληρωματική προκ.

 

 

_ 6 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι δηλώσεις συμμετοχής όσων έχουν δικαίωμα αλλά και των

αναπληρωματικών, πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στη γραμματεία της ΕΣΟ, μέχρι

την Τρίτη 08.07.1997 και ώρα 14.00'. Η κλήρωση θα γίνει αμέσως μετά. Σε

περίπτωση που πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων καλώντας και

άλλες αναπληρωματικές, τότε η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11.07.1997 και

ώρα 13.00'. Εαν μετά τη δήλωση συμμετοχής η δικαιούχος δεν αγωνιστεί, τότε

θεωρείται αποχώρηση και επισύρει τις κυρώσεις του Πειθαρχικού Κανονισμού. Η

συμμετοχή στο ΠΕ, θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια γιά την Εθνική ομάδα.

 

 

_ 7 ΑΝΑΒΟΛΕΣ Σύμφωνα με το άρθρο 6.1.28 του Κανονισμού Αγώνων, δεν επιτρέπεται

καταρχήν η αναβολή αγώνων ή της συνέχειας μιάς παρτίδας που διακόπηκε. Το

αρχικό πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να τηρείται. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε

ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και

αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων. Οι ειδικές περιπτώσεις μπορεί να

περιλαμβάνουν ασθένεια οπωσδήποτε διαπιστωμένη από διαπιστευμένο γιατρό των

αγώνων, αντικειμενική αδυναμία μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής κ.ά. Στα οξέα

γενικά νοσήματα που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, αρκεί η πιστοποίηση

από ιδιώτη γιατρό, με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού της ΕΣΟ και σε περίπτωση

διαφωνίας των δύο γιατρών, θα χρειάζεται βεβαίωση δευτεροβάθμιου οργάνου, όπως

είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές, Κρατικά και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Για

τους αγώνες που θα διεξάγονται στην Αθήνα διαπιστευμένος γιατρός ορίζεται

ο κ. Ν. Στρόφαλης (τηλ.8814679). Για τους αγώνες εκτός Αθηνών, οι

διοργανωτές θα ορίζουν διαπιστευμένο γιατρό. Τις σχετικές αλλαγές στο

πρόγραμμα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων, που η απόφασή του είναι τελεσίδικη.

 

 

_ 8 ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια

που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων. Σε ισοβαθμία στην πρώτη

θέση στους τελικούς αγώνες, θα διεξαχθεί ματς με αριθμό παρτίδων

που εξαρτάται από τον αριθμό των ισοβάθμων και σε χρονικό διάστημα

που θα ορίσει η ΕΣΟ. Σε τουρνουά με σύστημα Πουλ τα κριτήρια είναι:

 

_ α) Αριθμός νικών (προηγείται η σκακίστρια με τις περισσότερες νίκες).

 

_ β) Ποσοστό βαθμών που επιτεύχθηκαν με τα μαύρα (% επί των παρτίδων με μαύρα).

 

_ γ) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα)

 

 

_ 9 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Υποβάλλονται μέχρι τις 10.00' π.μ. της επόμενης ημέρας και

εκδικάζονται πριν από τον επόμενο γύρο. Γιά τον τελευταίο γύρο, ενστάσεις

υποβάλλονται έως και 1 ώρα μετά τη λήξη του γύρου και εκδικάζονται αμέσως από

τον διευθυντή αγώνων. Το παράβολο ορίζεται στις 20.000 δρχ. και μπορεί να

κατατεθεί στον διευθυντή ή στον διαιτητή αγώνων ή και στα γραφεία της ΕΣΟ.

 

 

_ 10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 6.2.4 του Κανονισμού

αγώνων έχουν, οι τρείς πρώτες σκακίστριες από το πρωτάθλημα Ελλάδας Γυναικών

1996, δύο σκακίστριες από τους πίνακες ΕΛΟ της ΕΣΟ του 1997 (μέχρι και την 4η

 

******

* 50 *

******

του πίνακα), η πρωταθλήτρια Ελλάδας νεανίδων 1996 και έξη σκακίστριες που

θα προκριθούν από τα πρωταθλήματα περιοχών. Αν στους τελικούς αγώνες

συμμετάσχουν όλες οι σκακίστριες που έχουν δικαίωμα (είτε απευθείας,

είτε μετά από πρόκριση), τότε οι αγώνες θα γίνουν με τη συμμετοχή 13

σκακιστριών. Την 13η θέση θα καταλάβει η εκπρόσωπος των διοργανωτών.

 

 

_ 11 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η αναπλήρωση των δικαιούχων σκακιστριών θα γίνει

με της εξής σειρά: 1η αναπληρωματική η εκπρόσωπος των

διοργανωτών, 2η αναπληρωματική από το πρωτάθλημα Αττικής και

στη συνέχεια η αναπλήρωση θα ορισθεί με απόφαση του ΔΣ.

 

 

_ 12 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται

μεταξύ των ισοβάθμων. Τα μικροέξοδα των παικτριών έχουν ενσωματωθεί στα έπαθλα.

Τα συνολικά έπαθλα ανέρχονται στο ποσό των 960.000 δρχ. και αναλύονται ως εξής:

 

1η 270.000 δρχ. - 2η 170.000 δρχ. - 3η 130.000 δρχ. - 4η 100.000 δρχ.

5η 80.000 δρχ. - 6η 30.000 δρχ. - 7η 30.000 δρχ. - 8η 30.000 δρχ.

9η 30.000 δρχ. - 10η 30.000 δρχ. - 11η 30.000 δρχ. - 12η 30.000 δρχ.

 

 

_ 13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Σάββατο 12 Ιουλίου 1997 : Αφιξη Σκακιστριών ******

Σάββατο 12 Ιουλίου 1997 : Τελετή Εναρξης 21.00'

Κυριακή 13 Ιουλίου 1997 : 1ος γύρος 15.00'

Δευτέρα 14 Ιουλίου 1997 : 2ος γύρος 15.00'

Τρίτη 15 Ιουλίου 1997 : 3ος γύρος 15.00'

Τετάρτη 16 Ιουλίου 1997 : 4ος γύρος 15.00'

Πέμπτη 17 Ιουλίου 1997 : 5ος γύρος 15.00'

Παρασκευή 18 Ιουλίου 1997 : 6ος γύρος 15.00'

Σάββατο 19 Ιουλίου 1997 : Ελεύθερη ημέρα ******

Κυριακή 20 Ιουλίου 1997 : 7ος γύρος 15.00'

Δευτέρα 21 Ιουλίου 1997 : 8ος γύρος 15.00'

Τρίτη 22 Ιουλίου 1997 : 9ος γύρος 15.00'

Τετάρτη 23 Ιουλίου 1997 : 10ος γύρος 15.00'

Πέμπτη 24 Ιουλίου 1997 : 11ος γύρος 15.00'

Παρασκευή 25 Ιουλίου 1997 : 12ος γύρος 15.00'

Σάββατο 26 Ιουλίου 1997 : Ελεύθερη ημέρα ******

Κυριακή 27 Ιουλίου 1997 : 13ος γύρος 11.00'

Κυριακή 27 Ιουλίου 1997 : Τελετή Λήξης 19.00'

Δευτέρα 28 Ιουλίου 1997 : Αναχώρηση Σκακιστριών ******

 

 

_ 14 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Εφόσον βρεθεί συνδιοργανωτής που θα αναλάβει το συνολικό κόστος

της διοργάνωσης και θα εγκριθεί από την ΕΣΟ, θα διεξαχθεί στην πόλη που

επιθυμεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η τελική φάση θα διεξαχθεί στην Αθήνα, αδάπανα

γιά την ΕΣΟ, στο στάδιο "Ειρήνης & Φιλίας" (αίθουσα ΕΣΟ - τηλ. 4893000).

 

 

_ 15 ΓΕΝΙΚΑ Γιά κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από

τους Κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

 

 

 

 

 

 

 

 

******

* 51 *

******

20ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1997

********************************************

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

*****************

 

 

 

Η παρακάτω υπογεγραμμένη *********************************** δηλώνω ότι έχω

διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους της προκήρυξης του 20ου Ατομικού

Πρωταθλήματος Ελλάδας Γυναικών 1997 Με βάση τα παραπάνω και με το δικαίωμα που

μου δίνει η προκήρυξη, δηλώνω συμμετοχή στο 20ο ΑΠ Γυναικών Ελλάδας 1997.

 

 

ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ************************************

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ****************

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ *******************

 

 

 

 

20ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1997

********************************************

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

**********

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ : 13

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ : 13 (12 ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ + 1 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ : 14 ΗΜΕΡΕΣ (11 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ + 1 ΑΦ.-ΑΝΑΧ. + 2 ΕΛ.)

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

**********************

 

1. ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ (13 Χ 4000 Χ 14) ..... 728.000

 

2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ (13 Χ 4000 Χ 14) ..... 728.000

 

3. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (13 Χ 20.000) ............ 260.000

 

4. ΤΕΛΕΤΕΣ - ΚΥΠΕΛΛΑ ............................... 300.000

 

5. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ .............. 200.000

 

6. ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥ .......................... 300.000

 

7. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΚΑΦΕΔΕΣ (13 Χ 500 Χ 14) .............. 91.000

 

8. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ ................................. 960.000

 

9. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ...................................... 33.000

 

************************************************************

ΣΥΝΟΛΟ 3.600.000

************************************************************

 

******

* 52 *

******

 

 

 

******************************************

* ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ *

******************************************

******************************************

* ΑΑ * ΕΤΟΣ * ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ *

******************************************

******************************************

* 1ο * 1947 * Μουζίνα Κλειώ *

******************************************

******************************************

* 1ο * 1978 * Φουρίκη Αρτεμις *

******************************************

* 2ο * 1979 * Φουρίκη Αρτεμις *

******************************************

* 3ο * 1980 * Φουρίκη Αρτεμις *

******************************************

* 4ο * 1981 * Πετράκη Μαρία *

******************************************

* 5ο * 1982 * Νίκα Αικατερίνη *

******************************************

* 6ο * 1983 * Νίκα Αικατερίνη *

******************************************

* 7ο * 1984 * Κόντου Ευαγγελία *

******************************************

* 8ο * 1985 * Κόντου Ευαγγελία *

******************************************

* 9ο * 1986 * Κασιούρα Ευφροσύνη *

* ** * **** * Μπότσαρη Αννα Μαρία *

******************************************

* 10ο * 1987 * Κόντου Ευαγγελία *

******************************************

* 11ο * 1988 * Μπότσαρη Αννα Μαρία *

******************************************

* 12ο * 1989 * Πετράκη Μαρία *

******************************************

* 13ο * 1990 * Μακροπούλου Μαρίνα *

******************************************

* 14ο * 1991 * Γιαϊτζή Ασπασία *

******************************************

* 15ο * 1992 * Κόντου Ευαγγελία *

******************************************

* 16ο * 1993 * Πετράκη Μαρία *

******************************************

* 17ο * 1994 * Μακροπούλου Μαρίνα *

******************************************

* 18ο * 1995 * Φαχιρίδου Αικατερίνη *

******************************************

* 19ο * 1996 * Μακροπούλου Μαρίνα *

******************************************

* 20o * 1997 * *

******************************************