* 4 7 ο Α Τ Ο Μ Ι Κ Ο Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Ε Λ Λ Α Δ Α Σ 1 9 9 7 *

*******************************************************************************

 

_ 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΕΣΟ προκηρύσσει το 47ο Ατομικό Πρωτάθλημα Ελλάδας 1997, που θα

διεξαχθεί με σύστημα πουλ απλών συναντήσεων, με τη συμμετοχή 10 παικτών.

 

 

_ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Τετάρτη 16 Ιουλίου 1997 : Αφιξη Σκακιστών ******

Τετάρτη 16 Ιουλίου 1997 : Τελετή Εναρξης 21.00'

Πέμπτη 17 Ιουλίου 1997 : 1ος γύρος 15.00'

Παρασκευή 18 Ιουλίου 1997 : 2ος γύρος 15.00'

Σάββατο 19 Ιουλίου 1997 : 3ος γύρος 15.00'

Κυριακή 20 Ιουλίου 1997 : 4ος γύρος 15.00'

Δευτέρα 21 Ιουλίου 1997 : Ελεύθερη ημέρα ******

Τρίτη 22 Ιουλίου 1997 : 5ος γύρος 15.00'

Τετάρτη 23 Ιουλίου 1997 : 6ος γύρος 15.00'

Πέμπτη 24 Ιουλίου 1997 : 7ος γύρος 15.00'

Παρασκευή 25 Ιουλίου 1997 : 8ος γύρος 15.00'

Σάββατο 26 Ιουλίου 1997 : Ελεύθερη ημέρα ******

Κυριακή 27 Ιουλίου 1997 : 9ος γύρος 11.00'

Κυριακή 27 Ιουλίου 1997 : Τελετή Λήξης 19.00'

Δευτέρα 28 Ιουλίου 1997 : Αναχώρηση Σκακιστών ******

 

 

_ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ Οι αγώνες θα διεξαχθούν με χρόνο σκέψης ανά παίκτη

2 ώρες γιά 40 κινήσεις & 1 ώρα γιά την υπόλοιπη παρτίδα. Μετά τον

1ο έλεγχο χρόνου, ισχύουν οι κανονισμοί γρήγορου παιχνιδιού της FIDE.

 

 

_ 4 ΔΙΑΜΟΝΗ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Θα οριστούν στην συμπληρωματική προκήρυξη.

 

 

_ 5 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Θα οριστούν στην συμπληρωματική προκ.

 

 

_ 6 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι δηλώσεις συμμετοχής όσων έχουν δικαίωμα αλλά και των

αναπληρωματικών, πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στη γραμματεία της ΕΣΟ, μέχρι

την Τρίτη 08.07.1997 και ώρα 14.00'. Η κλήρωση θα γίνει αμέσως μετά. Σε

περίπτωση που πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων καλώντας και

άλλους αναπληρωματικούς, τότε η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11.07.1997 και

ώρα 13.00'. Εαν μετά τη δήλωση συμμετοχής ο δικαιούχος δεν αγωνιστεί, τότε

θεωρείται αποχώρηση και επισύρει τις κυρώσεις του Πειθαρχικού Κανονισμού. Η

συμμετοχή στο ΠΕ, θα αποτελέσει ένα από τα κριτήρια γιά την Εθνική ομάδα.

 

 

_ 7 ΑΝΑΒΟΛΕΣ Σύμφωνα με το άρθρο 6.1.28 του Κανονισμού Αγώνων, δεν επιτρέπεται

καταρχήν η αναβολή αγώνων ή της συνέχειας μιάς παρτίδας που διακόπηκε. Το

αρχικό πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να τηρείται. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε

ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και

αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων. Οι ειδικές περιπτώσεις μπορεί να

περιλαμβάνουν ασθένεια οπωσδήποτε διαπιστωμένη από διαπιστευμένο γιατρό των

αγώνων, αντικειμενική αδυναμία μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής κ.ά. Στα οξέα

γενικά νοσήματα που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, αρκεί η πιστοποίηση

από ιδιώτη γιατρό, με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού της ΕΣΟ και σε περίπτωση

διαφωνίας των δύο γιατρών, θα χρειάζεται βεβαίωση δευτεροβάθμιου οργάνου, όπως

είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές, Κρατικά και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Για

τους αγώνες που θα διεξάγονται στην Αθήνα διαπιστευμένος γιατρός ορίζεται

ο κ. Ν. Στρόφαλης (τηλ.8814679). Για τους αγώνες εκτός Αθηνών, οι

διοργανωτές θα ορίζουν διαπιστευμένο γιατρό. Τις σχετικές αλλαγές στο

πρόγραμμα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων, που η απόφασή του είναι τελεσίδικη.

 

 

_ 8 ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια

που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων. Σε ισοβαθμία στην πρώτη

θέση στους τελικούς αγώνες, θα διεξαχθεί ματς με αριθμό παρτίδων

που εξαρτάται από τον αριθμό των ισοβάθμων και σε χρονικό διάστημα

που θα ορίσει η ΕΣΟ. Σε τουρνουά με σύστημα Πουλ τα κριτήρια είναι:

 

_ α) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής με τις περισσότερες νίκες).

 

_ β) Ποσοστό βαθμών που επιτεύχθηκαν με τα μαύρα (% επί των παρτίδων με μαύρα).

 

_ γ) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα)

 

 

_ 9 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Υποβάλλονται μέχρι τις 10.00' π.μ. της επόμενης ημέρας και

εκδικάζονται πριν από τον επόμενο γύρο. Γιά τον τελευταίο γύρο, ενστάσεις

υποβάλλονται έως και 1 ώρα μετά τη λήξη του γύρου και εκδικάζονται αμέσως από

τον διευθυντή αγώνων. Το παράβολο ορίζεται στις 20.000 δρχ. και μπορεί να

κατατεθεί στον διευθυντή ή στον διαιτητή αγώνων ή και στα γραφεία της ΕΣΟ.

 

 

_ 10 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται

μεταξύ των ισοβάθμων. Τα μικροέξοδα των παικτών έχουν ενσωματωθεί στα έπαθλα.

Τα συνολικά έπαθλα ανέρχονται στο ποσό των 1.200.000 δρχκαι αναλύονται ως εξής:

 

1ος 350.000 δρχ. - 2ος 230.000 δρχ. - 3ος 150.000 δρχ. - 4ος 120.000 δρχ.

5ος 100.000 δρχ. - 6ος 50.000 δρχ. - 7ος 50.000 δρχ. - 8ος 50.000 δρχ.

9ος 50.000 δρχ. - 10ος 50.000 δρχ.

 

 

_ 11 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 6.2.3 του

Κανονισμού αγώνων έχουν, ο πρωταθλητής Ελλάδας 1996, οι πέντε

πρώτοι από τους πίνακες ΕΛΟ της FIDE, ο πρωταθλητής Ελλάδας νέων

1996 και οι τρείς πρώτοι του 7ου Ανοιχτού Πρωταθλήματος Ελλάδας 1997.

 

 

_ 12 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ Η αναπλήρωση των δικαιούχων σκακιστών θα γίνει ως εξής:

 

_ α) Πρώτα αναπληρώνονται οι σκακιστές που προκρίθηκαν από το 7ο Ανοιχτό

Πρωτάθλημα Ελλάδας. Η αναπλήρωση θα γίνει κατά σειρά κατάταξης.

 

_ β) Στη συνέχεια αναπληρώνονται οι υπόλοιποι σκακιστές. Η αναπλήρωση

θα γίνει κατά σειρά από τους πίνακες ΕΛΟ της FIDE.

 

 

_ 13 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Εφόσον βρεθεί συνδιοργανωτής που θα αναλάβει το συνολικό κόστος

της διοργάνωσης και θα εγκριθεί από την ΕΣΟ, θα διεξαχθεί στην πόλη που

επιθυμεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η τελική φάση θα διεξαχθεί στην Αθήνα, αδάπανα

γιά την ΕΣΟ, στο στάδιο "Ειρήνης & Φιλίας" (αίθουσα ΕΣΟ - τηλ. 4893000).

 

 

_ 14 ΓΕΝΙΚΑ Γιά κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από

τους Κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

47ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1997

***********************************

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

*****************

 

 

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος *********************************** δηλώνω ότι

έχω διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους της προκήρυξης του 47ου Ατομικού

Πρωταθλήματος Ελλάδας 1997. Με βάση τα παραπάνω και με το δικαίωμα

που μου δίνει η προκήρυξη, δηλώνω συμμετοχή στο 47ο ΑΠ Ελλάδας 1997.

 

 

ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ************************************

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ****************

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ *******************

 

 

 

 

 

 

47ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1997

***********************************

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

**********

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ : 10

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ : 11 (10 ΠΑΙΚΤΕΣ + 1 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ : 12 ΗΜΕΡΕΣ (9 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ + 1 ΑΦ.-ΑΝΑΧ. + 2 ΕΛ.)

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

**********************

 

1. ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ (11 Χ 4000 Χ 12) ... 528.000

 

2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ (11 Χ 4000 Χ 12) ... 528.000

 

3. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (11 Χ 20.000) .......... 220.000

 

4. ΤΕΛΕΤΕΣ - ΚΥΠΕΛΛΑ ............................. 300.000

 

5. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ............ 200.000

 

6. ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥ ........................ 300.000

 

7. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΚΑΦΕΔΕΣ (11 Χ 500 Χ 12) ............ 66.000

 

8. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ ............................... 1.200.000

 

9. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ .................................... 158.000

 

************************************************************

ΣΥΝΟΛΟ 3.500.000

************************************************************

******************************************

* ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ *

******************************************

******************************************

* ΑΑ * ΕΤΟΣ * ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ *

******************************************

******************************************

* 1ο * 1934 * Παπαντωνίου Δημήτριος *

******************************************

* 2ο * 1935 * Φρυγανάς Σταύρος *

******************************************

* 3ο * 1947 * Μικρουλέας Μάριος *

******************************************

* 4ο * 1948 * Μυλωνάς Χρήστος *

******************************************

******************************************

* 1o * 1949 * Μαστιχιάδης Φώτιος *

******************************************

* 2o * 1950 * Παρλιάρος Δημήτριος *

******************************************

* 3o * 1951 * Γαϊτανάρος Γεώργιος *

******************************************

* 4o * 1952 * Γαϊτανάρος Γεώργιος *

******************************************

* 5o * 1953 * Γαϊτανάρος Γεώργιος *

******************************************

* 6o * 1954 * Παρλιάρος Δημήτριος *

******************************************

* 7o * 1956 * Σιαπέρας Τριαντάφυλλος *

******************************************

* 8o * 1957 * Παναγόπουλος Παναγιώτης *

******************************************

* 9o * 1958 * Συγγελάκης Χαράλαμπος *

******************************************

* 10o * 1959 * Αγγος Αλέξανδρος *

******************************************

* 11o * 1960 * Αναστασόπουλος Αναστάσιος *

******************************************

* 12o * 1961 * Αναστασόπουλος Αναστάσιος *

******************************************

* 13o * 1962 * Κόκκορης Χρήστος *

******************************************

* 14o * 1963 * Χατζιώτης Κωνσταντίνος *

******************************************

* 15o * 1964 * Παϊδούσης Αριστείδης *

******************************************

* 16o * 1965 * Βυζαντιάδης Λάζαρος *

******************************************

* 17o * 1966 * Βυζαντιάδης Λάζαρος *

******************************************

* 18o * 1967 * Αναστασόπουλος Αναστάσιος *

******************************************

* 19o * 1969 * Κόκκορης Χρήστος *

******************************************

* 20o * 1970 * Κόκκορης Χρήστος *

******************************************

* 21o * 1971 * Μακρόπουλος Γεώργιος *

******************************************

* 22o * 1972 * Σιαπέρας Τριαντάφυλλος *

******************************************

* 23o * 1973 * Μακρόπουλος Γεώργιος *

******************************************

* 24o * 1974 * Γρηγορίου Μιλτιάδης *

******************************************

* 25o * 1975 * Μακρόπουλος Γεώργιος *

******************************************

* 26o * 1976 * Μπαλάσκας Παναγιώτης *

******************************************

* 27o * 1977 * Μακρόπουλος Γεώργιος *

******************************************

* 28o * 1978 * Μακρόπουλος Γεώργιος *

******************************************

* 29o * 1979 * Μπαλάσκας Παναγιώτης *

******************************************

* 30o * 1980 * Μακρόπουλος Γεώργιος *

******************************************

* 31o * 1981 * Σκέμπρης Σπυρίδων *

******************************************

* 32o * 1982 * Σκαλκώτας Νικόλαος *

******************************************

* 33ο * 1983 * Γρίβας Ευστράτιος *

******************************************

* 34ο * 1984 * Σκέμπρης Σπυρίδων *

******************************************

* 35ο * 1985 * Μακρόπουλος Γεώργιος *

******************************************

* 36ο * 1986 * Κοτρωνιάς Βασίλειος *

******************************************

* 37ο * 1987 * Κοτρωνιάς Βασίλειος *

******************************************

* 38ο * 1988 * Κοτρωνιάς Βασίλειος *

******************************************

* 39ο * 1989 * Σκέμπρης Σπυρίδων *

******************************************

* 40ο * 1990 * Κοτρωνιάς Βασίλειος *

******************************************

* 41ο * 1991 * Κοτρωνιάς Βασίλειος *

******************************************

* 42ο * 1992 * Κοτρωνιάς Βασίλειος *

******************************************

* 43ο * 1993 * Σκέμπρης Σπυρίδων *

******************************************

* 44ο * 1994 * Κοτρωνιάς Βασίλειος *

******************************************

* 45ο * 1995 * Νικολαϊδης Ιωάννης *

******************************************

* 46ο * 1996 * Γρίβας Ευστράτιος *

******************************************

* 47ο * 1997 * *

******************************************