* 3 ο Α Τ Ο Μ Ι Κ Ο Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α *

* Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ο Υ Σ Κ Α Κ Ι Ο Υ 1 9 9 7 *

*******************************************************************************

 

_ 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΕΣΟ προκηρύσσει το 3ο Ατομικό Πρωτάθλημα Ελλάδας Γρήγορου Σκα-

κιού 1997, που θα διεξαχθεί με σύστημα πουλ απλών συναντήσεων, με τη συμμετοχή

12 παικτών. Οι αγώνες θα γίνουν στο χρονικό διάστημα 19 - 21 Δεκεμβρίου 1997.

 

 

_ 2 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ Θα γίνουν τρία προκριματικά τουρνουά με ευθύνη των Ενώσεων της

ΕΣΣΝΑ (θέσεις πρόκρισης 3), της ΤΕΣΣΘΧ (θέσεις πρόκρισης 2) και της ΕΣΣΚ (Θέση

πρόκρισης 1), με κανονισμούς της παρούσας προκήρυξης. Στους προκριματικούς

αγώνες η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη, χωρίς περιορισμό σωματείου ή

εντοπιότητας. Κάθε παίκτης μπορεί να συμμετάσχει σε ένα ή και περισσότερα

προκριματικά τουρνουά, εάν δεν έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στην τελική

φάση. Οι προκριματικοί αγώνες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 07.12.1997.

 

 

_ 3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι δηλώσεις συμμετοχής όσων έχουν δικαίωμα αλλά και των

αναπληρωματικών, πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στη γραμματεία της ΕΣΟ, μέχρι

την Τρίτη 09.12.1997 και ώρα 14.00'. Η κλήρωση θα γίνει αμέσως μετά. Σε

περίπτωση που πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων καλώντας και

άλλους αναπληρωματικούς, τότε η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11.12.1997 και

ώρα 13.00'. Εαν μετά τη δήλωση συμμετοχής ο δικαιούχος δεν αγωνιστεί, τότε

θεωρείται αποχώρηση και επισύρει τις κυρώσεις του Πειθαρχικού Κανονισμού.

 

 

_ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Η τελική φάση θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 1997 : Τελετή Εναρξης 10.30' - 11.00'

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 1997 : 1ος γύρος 11.00' - 12.00'

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 1997 : 2ος γύρος 12.30' - 13.30'

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 1997 : 3ος γύρος 14.00' - 15.00'

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 1997 : 4ος γύρος 15.30' - 16.30'

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 1997 : 5ος γύρος 11.00' - 12.00'

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 1997 : 6ος γύρος 12.30' - 13.30'

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 1997 : 7ος γύρος 14.00' - 15.00'

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 1997 : 8ος γύρος 15.30' - 16.30'

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 1997 : 9ος γύρος 11.00' - 12.00'

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 1997 : 10ος γύρος 12.30' - 13.30'

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 1997 : 11ος γύρος 14.00' - 15.00'

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 1997 : Τελετή Λήξης 19.00' - 20.00'

 

 

_ 5 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ Οι αγώνες θα διεξαχθούν με χρόνο σκέψης

ανά παίκτη 30' γιά όλη την παρτίδα. Ο παίκτης που δεν θα

ολοκληρώσει την παρτίδα του στον προκαθορισμένο χρόνο, θα μηδενίζεται.

 

 

_ 6 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Θα ορισθεί στη συμπληρωματική προκήρυξη.

 

 

_ 7 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Θα ορισθούν στη συμπληρωματική προκ.

 

 

_ 8 ΑΝΑΒΟΛΕΣ Σύμφωνα με το άρθρο 6.1.28 του Κανονισμού Αγώνων, δεν επιτρέπεται

καταρχήν η αναβολή αγώνων ή της συνέχειας μιάς παρτίδας που διακόπηκε. Το

αρχικό πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να τηρείται. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε

ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου και

αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων. Οι ειδικές περιπτώσεις μπορεί να

περιλαμβάνουν ασθένεια οπωσδήποτε διαπιστωμένη από διαπιστευμένο γιατρό των

αγώνων, αντικειμενική αδυναμία μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής κ.ά. Στα οξέα

γενικά νοσήματα που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, αρκεί η πιστοποίηση

από ιδιώτη γιατρό, με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού της ΕΣΟ και σε περίπτωση

διαφωνίας των δύο γιατρών, θα χρειάζεται βεβαίωση δευτεροβάθμιου οργάνου, όπως

είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές, Κρατικά και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Για

τους αγώνες που θα διεξάγονται στην Αθήνα διαπιστευμένος γιατρός ορίζεται

ο κ. Ν. Στρόφαλης (τηλ.8814679). Για τους αγώνες εκτός Αθηνών, οι

διοργανωτές θα ορίζουν διαπιστευμένο γιατρό. Τις σχετικές αλλαγές στο

πρόγραμμα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων, που η απόφασή του είναι τελεσίδικη.

 

 

_ 9 ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια

που προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώνων. Σε ισοβαθμία στην πρώτη

θέση στους τελικούς αγώνες, θα διεξαχθεί ματς με αριθμό παρτίδων

που εξαρτάται από τον αριθμό των ισοβάθμων και σε χρονικό διάστημα

που θα ορίσει η ΕΣΟ. Σε τουρνουά με σύστημα Πουλ τα κριτήρια είναι:

 

_ α) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής με τις περισσότερες νίκες).

 

_ β) Ποσοστό βαθμών που επιτεύχθηκαν με τα μαύρα (% επί των παρτίδων με μαύρα).

 

_ γ) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα)

 

 

_ 10 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Υποβάλλονται μέχρι και 10' μετά την λήξη του γύρου και

εκδικάζονται αμέσως από τον διευθυντή αγώνων. Το παράβολο ορίζεται στις

20.000 δρχ. και μπορεί να κατατεθεί στον διευθυντή ή στον διαιτητή αγώνων.

 

 

_ 11 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται

μεταξύ των ισοβάθμων. Τα μικροέξοδα των παικτών έχουν ενσωματωθεί στα έπαθλα.

Τα συνολικά έπαθλα ανέρχονται στο ποσό των 840.000 δρχ. και αναλύονται ως εξής:

 

1ος 150.000 δρχ. - 2ος 120.000 δρχ. - 3ος 100.000 δρχ. - 4ος 75.000 δρχ.

5ος 65.000 δρχ. - 6ος 60.000 δρχ. - 7ος 55.000 δρχ. - 8ος 50.000 δρχ.

9ος 45.000 δρχ. - 10ος 40.000 δρχ. - 11ος 40.000 δρχ. - 12ος 40.000 δρχ.

 

 

_ 12 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση έχουν οι τρείς πρώτοι του

2ου ΑΠΓΣ Ελλάδας 1996, οι τρείς πρώτοι από τους πίνακες ΕΛΟ της FIDE των δύο

τελευταίων εξαμήνων (Ιούλιος 1996 - Ιανουάριος 1997) και έξη που θα προκριθούν

από τα προκριματικά τουρνουά που θα γίνουν με βάση την παρούσα προκήρυξη.

 

 

_ 13 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ Η αναπλήρωση των δικαιούχων σκακιστών θα γίνει ως εξής:

 

_ α) Οι αριθμοί 1-3 αναπληρώνονται από το 2ο ΑΠ Γρήγορου Σκακιού Ελλάδας 1996.

 

_ β) Οι αριθμοί 4-6 αναπληρώνονται από τους πίνακες ΕΛΟ της FIDE.

 

_ γ) Οι αριθμοί 7-12 αναπληρώνονται από τα τουρνουά που προέρχονται.

 

 

_ 14 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ Εφόσον βρεθεί συνδιοργανωτής που θα αναλάβει το συνολικό κόστος

της διοργάνωσης και θα εγκριθεί από την ΕΣΟ, θα διεξαχθεί στην πόλη που

επιθυμεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η τελική φάση θα διεξαχθεί στην Αθήνα, αδάπανα

γιά την ΕΣΟ, στο στάδιο "Ειρήνης & Φιλίας" (αίθουσα ΕΣΟ - τηλ. 4893000).

 

_ 15 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ Η καταγραφή των παρτίδων είναι υποχρεωτική, μέχρι το

τελευταίο 5λεπτο του κάθε παίκτη. Μετά το τέλος του γύρου, ο παίκτης πρέπει να

παραδίδει όσο το δυνατόν συμπληρωμένο το παρτιδόφυλλό του στον διαιτητή.

 

 

_ 16 ΓΕΝΙΚΑ Γιά κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από

τους Κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

 

 

 

3ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ 1997

***************************************************

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

*****************

 

 

 

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος / η *********************************** δηλώνω ότι

έχω διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους της προκήρυξης του 3ου Ατομικού

Πρωταθλήματος Ελλάδας Γρήγορου Σκακιού 1997. Με βάση τα παραπάνω και με το

δικαίωμα που μου δίνει η προκήρυξη, δηλώνω συμμετοχή στο 3ο ΑΠΓΣ Ελλάδας 1997.

 

 

 

ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ************************************

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ****************

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ *******************

 

 

 

 

 

 

 

******

* 58 *

******

_