4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΠΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
"ΕΛΥΤΕΙΑ" 1999

******************************************* Στο χρονικό διάστημα 24 Ιουλίου έως
* ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΠΕΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1999 * 1 Αυγούστου, έγινε στη Μυτιλήνη για
* ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - 55 ΣΥΜ. - ΕΛΒ.9 ΓΥΡΩΝ * τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το ετήσιο
******************************************* διεθνές τουρνουά του νησιού. Οι Δη-
*01*Καλέσης Ν.    * IM GRC 2409 * 7.5 * μήτρης  Σιαμέτης και  Παναγιώτης
*02*Γκεοργκίεβ Κρ.  * GM BUL 2505 * 7.0 * Αναιρούσης κατόρθωσαν για μία ακόμα
*03*Πόπτσεβ Μ.    * GM BUL 2498 * 7.0 * φορά  να παρουσιάσουν μία  καλή
*04*Αλεξίεβα Σ.    * GM BUL 2317 * 6.5 * διοργάνωση, που μπόρεσε να παντρέ-
*05*Καραγιάννης Α.  * FM GRC 2350 * 6.5 * ψει το σκάκι με την ψυχαγωγία και
*06*Ερμένκοβ Ε.    * GM BUL 2474 * 6.5 * τον τουρισμό. Στο τουρνουά συμμε-
*07*Αποστολίδης Μπ.  * M RUS 2296 * 6.0 * τείχαν 55 σκακιστές και σκακίστριες
*08*Καραπάνος Ν.   * FM GRC 2313 * 6.0 * από 4 χώρες (3 GM - 2 IM - 2 FM -
*09*Κακκανάς Ε.    * M GRC 2155 * 6.0 * 14 με διεθνές ΕΛΟ) με τελικό νικητή
*10*Αθανασιάδης Α.  * M GRC 2162 * 6.0 * τον Ελληνα Νίκο Καλέση. Ο πρόεδρος
*11*Χριστόπουλος Ν.  * M GRC 2000 * 5.5 * του ΣΚΕΣΚ δεν αγωνίζεται πιά συχνά,
*12*Βλάχος Ε.     * M GRC 2098 * 5.5 * όμως παραμένει πάντα επικίνδυνος
*13*Αναιρούσης Π.   * M GRC 2170 * 5.5 * αντίπαλος και ξέρει να εκμεταλλεύε-
*14*Χριστόπουλος Ρ.  * M GRC 2155 * 5.5 * ται τις ευκαιρίες που του δίνονται!
*15*Χρυσανθακόπουλος Δ* M GRC 2000 * 5.5 * Δύο Βούλγαροι, ο Κρούμ Γκεοργκίεβ
*16*Γκένοβα Ρ.    * IM BUL 2240 * 5.0 * και ο Μίλκο Πόπτσεβ συμπλήρωσαν την
*17*Κεφαλής Χ.    * M GRC 2000 * 5.0 * τριάδα των νικητών, σε ένα τουρνουά
*18*Κονταρίνης Δ.   * M GRC 2000 * 5.0 * που  κυριάρχησε  επιτέλους  το
*19*Παπαματθαίου   * M GRC 2000 * 5.0 * Ελληνικό στοιχείο και συνδυάστηκε
*20*Κονταρίνης Α.   * M GRC 2000 * 5.0 * με τη φιλόξενη διάθεση του νησιού.

Γκεοργκίεβ Κρ. - Καραγιάννης Α. (Αμυνα Αλιέχιν) 1.ε4 Ιζ6 2.ε5 Ιδ5 3.δ4 δ6
4.ζ4 γ5 5.Αγ4 ε6 6.Ιζ3 γδ4 7.Βδ4 Ιγ6 8.Βε4 Ιβ6 9.Αβ3 δ5 10.Βε2 Αγ5
11.Ιβδ2  O-O  12.γ3 ζ6 13.Αγ2 Ιδ7 14.Ιβ3 Αβ6 15.Αδ2 α5  16.O-O-O  α4
17.Ιβδ4  Ιδ4  18.γδ4  Αα5 19.Βδ3 Αδ2 20.Πδ2 η6 21.θ4 ζε5  22.ζε5  α3
23.β3  Πζ5  24.Βε3  Βγ7 25.Ρβ1 Ιζ8 26.Αζ5 εζ5 27.Πγ1 Ββ6  28.Βγ3  ζ4
29.Βγ5  Αζ5  30.Ρα1  Βδ8  31.Πδδ1 Ιε6 32.Ββ5 Πβ8  33.Ββ4  Αε4  34.Βα3
Πα8  35.Ββ4  Αζ3  36.ηζ3  Βθ4  37.Ββ7  Πδ8  38.Πγ8  Πγ8  39.Βγ8  Ιζ8
40.Βγ6  Βζ2  41.Βδ5  Ρη7  42.Ββ7 Ρη8 43.Βε4  Ιε6  44.Βδ5  Βγ2  45.Βε6
Ρη7 46.Βε7 Ρη8 47.Βδ8 Ρη7 48.Πθ1 Βγ3 49.Ρβ1 Βδ3 50.Ρβ2 Βε2 51.Ρα1 1-0

Ερμένκοβ Ε. - Καραπάνος Ν. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.δ4 γδ4
4.Ιδ4 Ιζ6 5.Ιγ3 α6 6.α4 ε6 7.Αε2 Αε7 8.Αε3 O-O 9.α5 Αδ7 10.O-O Πε8
11.Βδ2  Αζ8  12.Πζδ1  θ6 13.ζ3 Ιγ6 14.Ιβ3 Ιε5 15.ζ4  Ιη6  16.η3  Αγ6
17.Αζ3  Βγ8  18.Βη2  δ5 19.ε5 Ιδ7 20.Αδ4 Ιε7 21.Αζ2  η5  22.Ιδ4  Αη7
23.Πε1  Ιη6  24.Ιγε2  Ρθ7 25.Βθ3 Πη8 26.Αη2 Ιδε5  27.ζε5  Ιε5  28.Ιγ6
Ιγ6  29.γ3  ζ5  30.Ιδ4 Ιε5 31.Βθ5 Πζ8 32.Πε5 Αε5 33.Πε1  Αδ4  34.Αδ4
Βδ7 35.η4 Παε8 36.Πε5 ζη4 37.Πη5 Πη8 38.Πη8 Πη8 39.Αζ1 ε5 40.Βε5 1-0

Καλέσης Ν. - Αλεξίεβα Σ. (Γκαμπί Μπένκο) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 γ5 3.δ5 β5 4.Βγ2
Ια6 5.α3 βγ4 6.ε4 ε6 7.Αγ4 εδ5 8.εδ5 Ιγ7 9.Ιγ3 δ6 10.Αζ4 Αε7 11.Ιζ3
O-O  12.θ3  Πε8  13.O-O  Αα6  14.Αα6  Ια6  15.Παδ1  Ιγ7  16.β4  γβ4
17.αβ4  Βγ8 18.Ββ3 Ββ7 19.Πδ3 Αζ8 20.Ιδ2 Παβ8 21.Πβ1 Ιβ5 22.Ιβ5  Ββ5
23.Ιγ4  Βα6  24.β5 Ββ7 25.Αδ6 Πβδ8 26.Αζ8 Πζ8 27.Ια5 Ββ6 28.Ιγ6  Πδ7
29.Πε1 Πβ7 30.δ6 Ιδ7 31.Πε7 Βγ5 32.Πζ3 Πβ5 33.Πζζ7 Ρθ8 34.Πδ7 Πη8 35.Πη7 1-0

Αποστολίδης Μπ. - Καλέσης Ν. (Ινδική Επίθεση του Βασιλιά) 1.Ιζ3 γ5 2.δ3
Ιγ6  3.Ιβδ2  Ιζ6  4.ε4  δ6 5.Αε2 η6 6.O-O Αη7 7.γ3  Αη4  8.Πε1  O-O
9.Αζ1  Ιε8  10.θ3  Αε6  11.Ιγ4  δ5  12.Ιγδ2  δ4  13.γ4  Αδ7  14.Ιθ2
ε5  15.Ιδζ3  Ιδ6  16.Ρθ1  ζ5 17.β4 γβ4 18.α3 ζε4  19.δε4  α5  20.Ιη5
β6  21.γ5  βγ5  22.Ββ3 Ρθ8 23.Βδ5 Βε7 24.Βγ5 θ6  25.Ιηζ3  β3  26.Ιη4
Ρθ7  27.α4 Πζγ8 28.Βα3 Ιβ4 29.Ββ3 Ιγ2 30.Αα3 Παβ8 31.Βδ5 Ια3  32.Πα3
Ιε4  33.Παα1  Αη4  34.θη4 Ιζ2 35.Ρη1 Ιη4 36.Βα5 ε4  37.Αδ3  Ιε3  0-1

πίσω στη κεντρική σελίδα