ΣΚΑΚΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΙΛΑΛΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΣΣΝΑ)
  Ειδική αναφορά για το σκάκι περιλαμβάνει ο νέος "νόμος για τον ερασιτεχνικό
και επαγγελματικό αθλητισμό" που ψηφίστηκε από την Βουλή την Πέμπτη 20/5. Στην
διάταξη "9" του άρθρου 136 που εντάσσεται στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου
αναφέρονται τα εξής: "Ειδικά για το άθλημα του ζατρικίου και για χρονικό
διάστημα πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι αθλητές του
ζατρικίου μπορούν να είναι μέλη αθλητικών σωματείων και να μετέχουν στο Δ.Σ.
και στα άλλα όργανα αυτών, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας.

Επίσης, οι διαιτητές και όσοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο στο ζατρίκιο
μπορούν, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, να είναι
μέλη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής αθλητικών σωματείων, που καλλιεργούν
το  ζατρίκιο,  υπερκείμενων  ενώσεων  ή  της  αθλητικής  ομοσπονδίας,
καθώς και αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες ενώσεις ή στην αθλητική ομοσπονδία.".

  Η παραπάνω διάταξη εξαιρεί το σκάκι από το άρθρο "3" του νέου νόμου που
απαγορεύει σε αθλητές και διαιτητές να είναι μέλη αθλητικών σωματείων και
διοικητικών οργάνων συλλόγων, ενώσεων και ομοσπονδιών. Στην αρχική παρουσίαση
του νομοσχεδίου στην Βουλή, δεν υπήρχε αυτή η εξαίρεση, γεγονός που υποχρέωσε
την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία να ζητήσει από τα κόμματα της Βουλής να
υπάρξει ειδική ρύθμιση για το σκάκι. Το αίτημα της ΕΣΟ υιοθέτησε ο Συνασπισμός
μετά από παρέμβαση και του υπογράφοντος, με αποτέλεσμα να κατατεθεί στην Βουλή
από την βουλευτή του ΣΥΝ Νίτσα Λουλέ και να γίνει εν μέρει αποδεκτό από την
ηγεσία του υφυπουργείου Αθλητισμού, αφού ικανοποιείται για μία πενταετία. Το
αποτέλεσμα θα ήταν τραγικό για το Ελληνικό σκάκι αν δεν υπήρχε η τελική αυτή
διάταξη. Είναι γνωστές οι οργανωτικές ιδιομορφίες του πνευματικού μας αθλήματος
που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ερασιτεχνικές προσπάθειες των πιστών του
φίλων που είναι αναγκαστικά και παίκτες και μέλη, και μέλη διοίκησης των
συλλόγων, κλπ. Βέβαια το πρόβλημα δεν λύθηκε μόνιμα, γι'αυτό και η σκακιστική
κοινότητα θα πρέπει να βρει λύσεις να προτείνει στην Αθλητική ηγεσία για να
καλυφθεί το σκάκι και μετά την πενταετία ως προς αυτήν την κατεύθυνση της
δυνατότητας συνύπαρξης των ιδιοτήτων μέλος και αθλούμενος, μέλος και διαιτητής.

Με τον νέο νόμο καθιερώνονται μια σειρά από αλλαγές για τον Ελληνικό αθλητισμό
και κατ'επέκταση για το σκάκι για τις οποίες θα αναφερθώ σε κάποιο άλλο
κείμενο. Μία από αυτές - με την οποία διαφωνώ αντιπροτείνοντας την απλή
αναλογική - πιστεύω όμως πως θα διαμορφώσει ένα νέο αντιπροσωπευτικότερο
διοικητικό χάρτη στο Ελληνικό σκάκι είναι αυτή που καθιερώνει η παράγραφος 8
του  άρθρου 24: "Σε περίπτωση κατά την οποία το καταστατικό αθλητικής
ομοσπονδίας  προβλέπει ότι οι αρχαιρεσίες γίνονται με βάση  συνδυασμούς
υποψηφίων, η διαδικασία εκλογής των υποψηφίων μελών του ΔΣ ορίζεται ως εξής: ο
πρώτος σε ψήφους συνδυασμός εκλέγει αριθμό μελών σε ποσοστό τουλάχιστον
εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού αριθμού μελών του ΔΣ, ο δε υπόλοιπος
αριθμός μελών του ΔΣ εκλέγεται αναλογικά από τους άλλους συνδυασμούς και
υπό  την προϋπόθεση ότι καθένας από αυτούς συγκεντρώνει αριθμό  ψήφων,
σε  ποσοστό  τουλάχιστον  20% επί του συνολικού  αριθμού  των  εγκύρων
ψηφοδελτίων.  Σε  περίπτωση  κατά την οποία  κανένας  συνδυασμός,  πλην
εκείνου  που  πλειοψήφησε  δεν συγκεντρώνει  το  προαναφερόμενο  ποσοστό
ψήφων,  ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει το σύνολο των μελών του ΔΣ.

Σε  όσα  καταστατικά  αθλητικών ομοσπονδιών  προβλέπεται  σύστημα  απλής
αναλογικής  για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ, δεν έχουν εφαρμογή τα
οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής.". Αυτά προς το παρόν...

πίσω στη κεντρική σελίδα