3ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΧΟΛΩΝ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 1999


****************************************************** Στο  χρονικό  διάστημα
*ΑΑ* 3ο ΑΠΣ ΥΠΑΞΙΩΜ.* ΣΧΟ ΕΤΟ * 1 2 3 4 5 6 7 8 * Β * 13-14 Φεβρουαρίου, διε-
****************************************************** ξήχθη με επιτυχία στη
*01* Αλεξόπουλος Α. * ΣΤΥΑ ΣΙΙ * * 1 = 1 1 1 1 1 *6.5* Σχολή Ναυτικών Δοκίμων,
*02* Σουγκάκης Α.  * ΣΜΥ ΣΙ * 0 * 1 1 1 1 1 1 *6.0* το 3ο ΑΠ Σχολών Υπαξιω-
*03* Μάλαμας Γ.   * ΣΤΥΑ ΣΙΙ * = 0 * = 1 1 1 1 *5.0* ματικών 1999, με συντο-
*04* Πάνος Δ.    * ΣΥΔ ΣΙ * 0 0 = * 1 1 1 1 *4.5* νιστή το μέλος του ΔΣ
*05* Κοκόλης Γ.   * ΣΜΥΝ ΣΙ * 0 0 0 0 * 1 1 1 *3.0* της  ΕΣΟ κ. Παναγιώτη
*06* Κυριάκου Ι.  * ΣΜΥ ΣΙΙ * 0 0 0 0 0 * 1 1 *2.0* Νικολόπουλο.  Πρωταθλη-
*07* Τσογγίδης Γ.  * ΣΜΥΝ ΣΙ * 0 0 0 0 0 0 * 1 *1.0* τής αναδείχθηκε ο Αλέ-
*08* Κιούσης Π.   * ΣΥΔ ΣΙΙ * 0 0 0 0 0 0 0 * *0.0* ξανδρος Αλεξόπουλος, ό-
****************************************************** πως και στο 1ο, το 1997.