ΣΚΑΚΙ ΔΙ' ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΡΗ


  Συνεχίζοντας τις ***********************************************************
προσπάθειες προώθη- *ΑΑ* ΠΠ ICCF *ΧΩΡ* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 * Β *Π*
σης του σκακιού σε ***********************************************************
όλα τα επίπεδα, η *01*Ekebjerg O.*DEN* * 1 = = = 1 1 1 1 1 = 1 = = = *10.5*0*
ΕΣΟ ανέθεσε σε Επι- *02*Kristol L. *ISL* 0 * = = 0 0 1 0 = 1 = = = 0 = * 5.5*0*
τροπή Σκακιστών την *03*Sanakoev G.*RUS* = = * =  = 1 = = =  0  0 = * 5.0*3*
οργάνωση και ανά- *04*Franzen J. *SLK* = = = * = 0 1 = =  = = = 0 0 * 5.5*1*
πτυξη του τμήματος *05*Baumbach F.*GER* = 1  = * 1 1 0 0  0 0 0 = = * 5.0*2*
σκακιού δι' αλληλο- *06*Webb S.  *ENG* 0 1 = 1 0 * 1 0 =  1 = 1 = = * 7.5*1*
γραφίας της ομοσπο- *07*Cordovil J.*POR* 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0.0*0*
νδίας.  Παράλληλα, *08*Lecroq M. *FRA* 0 1 = = 1 1 1 * = 1 = = = 1 = * 9.5*0*
με πρωτοβουλία σκα- *09*Anton V.  *GER* 0 = = = 1 = 1 = * 1 = = 0 0 = * 7.0*0*
κιστών, δημιουργεί- *10*Buj P.   *ARG* 0 0 =    1 0 0 * = 0 0 0 0 * 2.0*3*
ται σωματείο με την *11*Boll P.  *NLD* = =  = 1 0 1 = = = * = 0 0 0 * 5.5*1*
επωνυμία "Ενωση Ελ- *12*Morgado J. *ARG* 0 = 1 = 1 = 1 = = 1 = * = 0 = * 8.0*0*
λήνων Σκακιστών δι' *13*Stern W.  *GER* = =  = 1 0 1 = 1 1 1 = * 0 0 * 7.5*1*
Αλληλογραφίας(ΕΕΣΑ) *14*Oim T.   *EST* = 1 1 1 = = 1 0 1 1 1 1 1 * = *11.0*0*
Το καταστατικό του *15*Hamarat T. *OST* = = = 1 = = 1 = = 1 1 = 1 = * * 9.5*0*
σωματείου βρίσκεται ***********************************************************
στο Πρωτοδικείο ***************************************************************
Αθηνών για έγ- *ΑΑ*ΠΡΟΚΡ. ICCF*ΚΑT* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 * Β *Π*
κριση και δημο- ***************************************************************
σίευση και κι- *01*Rodeker B. *GER* * = = = = 0 1 0 1 1 0 1 = 1 1 = = * 9.5*0*
νούνται οι δια- *02*Neumann J. *GER* = * 1 = 1 1 = = 1 1 = = 1 = 1 = 1 *12.0*0*
δικασίες  ανα- *03*Pineault D.*CAN* = 0 * = 0 1 1 = 1 1 0 1 1 = = 1 = *10.0*0*
γνώρισής του α- *04*Stolyar S. *RUS* = = = * = 0 = = 1 = = = = 0 0 = 0 * 6.5*0*
πό την ΕΣΟ και *05*Manduch M. *SLK* = 0 1 = * = 0 0 1 1 0 1 = = 0 1 0 * 7.5*0*
την Διεθνή Ομο- *06*Stull N.  *LUX* 1 0 0 1 = * = 0 1 1 = = = = = = = * 8.5*0*
σπονδία Σκακιού *07*Glaser H. *SIP* 0 = 0 = 1 = * 0 = 1 0 0 = = = 1 0 * 6.5*0*
δι' αλληλογρα- *08*Kofidis S. *GRC* 1 = = = 1 1 1 * = 1 = = 1 0 1 0 1 *11.0*0*
φίας (ICCF).Σύ- *09*Demkov M. *RUS* 0 0 0 0 0 0 = = * = 0 1 0 0 0 0 0 * 2.5*0*
ντομα θα δημο- *10*Cirello L. *BRS* 0 0 0 = 0 0 0 0 = * 0 0 0 0 =  0 * 1.5*1*
σιευθεί ιστοσε- *11*Cayford T. *USA* 1 = 1 = 1 = 1 = 1 1 * 1 1 0 = 1 = *12.0*0*
λίδα που θα κα- *12*Namark L. *SVE* 0 = 0 = 0 = 1 = 0 1 0 * 0 = = 0 = * 5.5*0*
λύπτει όλες τις *13*Koc W.   *POL* = 0 0 = = = = 0 1 1 0 1 * = = 1 1 * 8.5*0*
αγωνιστικές και *14*Korolev S. *RUS* 0 = = 1 = = = 1 1 1 1 = = * = 1  *10.0*1*
οργανωτικές α- *15*Jensen V. *DEN* 0 0 = 1 1 = = 0 1 = = = = = * 1 = * 8.5*0*
νάγκες του χώ- *16*Popov A.  *RUS* = = 0 = 0 = 0 1 1  0 1 0 0 0 * = * 5.5*1*
ρου. Με αυτές *17*Kreuzer M. *GER* = 0 = 1 1 = 1 0 1 1 = = 0  = = * * 8.5*1*
τις προσπάθειες ***************************************************************
και πρωτοβουλίες, ελπίζουμε να δούμε σύντομα το σκάκι δι' αλληλογραφίας
στην Ελλάδα, να παίρνει τη θέση που του αρμόζει στη Διεθνή Σκακιέρα. Ομως,
η δουλειά και το μεράκι 1-2 ανθρώπων δεν φτάνει, θα χρειαστεί βοήθεια
και  άλλων  φίλων  σκακιστών.  Πληροφορίες στα  γραφεία  της  ΕΣΟ  και
στον Ανδρέα Κάτρη (e-mail akatris@hol.gr - τηλ. 8072382 - fax. 6201165).

  ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ : Νέος Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ο 15ος στην ιστορία του
σκακιού δι' αλληλογραφίας, αναδείχθηκε ο Εσθονός Tony Oim (βλ. πίνακα 1). Ο
Tony Oim ολοκλήρωσε τους αγώνες του στις 24 Φεβρουαρίου, ημερομηνία που οι
Εσθονοί γιορτάζουν την εθνική τους ανεξαρτησία, με νίκη επί του περυσινού
Παγκόσμιου Πρωταθλητή Ρώσου G.K. Sanakoev. Δεύτερος, με διαφορά 0.5 βαθμού, ο
Δανός O. Ekebjerk και τρίτος ο Αυστριακός T. Hamarat που συγκέντρωσε 9.5
βαθμούς  στους 14 αγώνες, ένα αποτέλεσμα που στα προηγούμενα Παγκόσμια
Πρωταθλήματα θα του χάριζε τον τίτλο. Με Ελληνική συμμετοχή θα αρχίσει το 15ο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το φθινόπωρο του 1999. Ο Ελληνας σκακιστής Σπύρος Κοφίδης
προκρίθηκε για την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, παίρνοντας
την  τρίτη  θέση στον όμιλό του (βλ. πίνακα 2). Αλλος  ένας  Ελληνας
σκακιστής,  ο Ανδρέας Κάτρης, ξεκίνησε στις 15.03.1999 τους αγώνες του
στη  κατηγορία  Master  Class, που είναι ο προθάλαμος  του  Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος. Θα παρακολουθούμε από κοντά την προσπάθεια των σκακιστών
μας και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στους αγώνες τους. Ελπίζουμε σύντομα
να δούμε και άλλες Ελληνικές συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια τουρνουά.

  Ηδη, η ομοσπονδία της Αγγλίας πρότεινε έναν αγώνα μεταξύ των δύο χωρών σε 6,
8 ή 10 σκακιέρες. Αν και ο αγώνας θα έχει φιλικό χαρακτήρα, τα αποτελέσματα των
αγώνων θα μετρήσουν επίσημα και θα διαμορφώσουν τα ΕΛΟ των σκακιστών που θα
λάβουν μέρος σ' αυτό το τουρνουά. Για τη συμμετοχή σας στον παραπάνω αγώνα ή σε
οποιοδήποτε άλλο τουρνουά, επικοινωνήστε μαζί μας. Αν και άλλοι Ελληνες
σκακιστές λαμβάνουν μέρος σε τουρνουά δι' αλληλογραφίας, ενημερώστε μας για
να  καλύψουμε  τους  αγώνες  τους στα επόμενα  τεύχη  του  περιοδικού.
Επίσης,  παρακαλούμε να μας στείλετε παρτίδες σας για δημοσίευση,  στα
επόμενα  τεύχη  του  περιοδικού. Σύντομα, με την υποστήριξη  της  ΕΣΟ,
θα διοργανωθεί και το 1ο Ατομικό Πρωτάθλημα Ελλάδας δι' Αλληλογραφίας.

  Φίλοι σκακιστές, η ομαδική δουλειά, η συμμετοχή μας στα Ελληνικά και
Διεθνή  τουρνουά και η ενίσχυση του σωματείου μας, θα καθορίσουν κατά
ένα μεγάλο ποσοστό το μέλλον του σκακιού δι' αλληλογραφίας στη χώρα μας.