*******************************************************************************
*     3ο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ 1998      *
*******************************************************************************
****************************************************** Στο χρονικό διάστημα 21-
*ΑΑ* 3ο ΔΠΕ ΑΚΤΙΒ 1998 *11*22*33*44*55*66*77*88*ΒΜ*ΠΟ* 22 Νοεμβρίου, έγινε στην
****************************************************** Πάτρα το 3ο ΔΠ Γρήγορου
*01* ΣΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   **** 9* 8*11* 8* 8*10*10*18*64* Σκακιού 1998, το οποίο
****************************************************** συνδιοργανώθηκε με συ-
*02* ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  * 7****10* 8* 8*11*12*10*17*66* νεργασία των σωματείων
****************************************************** "ΑΟ Τραπεζικών Πάτρας",
*03* ΠΣΦ ΣΥΚΕΩΝ    * 8* 6****10* 8*12*10*12*17*66* "ΠΠΛΤΥ Πατρών" και "Σκα-
****************************************************** κιστική Ακαδημία Πάτρας"
*04* ΠΠΛΤΥ ΠΑΤΡΩΝ   * 5* 8* 6****11*10*12* 8*15*60* και του Δήμου Πατρέων,
****************************************************** μέσω του Αθλητικού Τμή-
*05* ΕΕΟ ΛΑΥΡΙΟY    * 8* 8* 8* 5**** 7*12*11*14*59* ματος. Οι αγώνες φιλοξε-
****************************************************** νήθηκαν στο συνεδριακό
*06* ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ    * 8* 5* 4* 6* 9****12*11*14*55* κέντρο EUROPA, με διαι-
****************************************************** τητές τους Βασ. Τζόλα,
*07* ΑΟΤ ΠΑΤΡΩΝ    * 6* 4* 6* 4* 3* 4**** 9* 9*36* Γιώργο Γεωργόπουλο, Γ.
****************************************************** Τζόλα, Γρηγ. Πιτσέλη και
*08* ΝΟΚ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" * 6* 6* 4* 8* 5* 5* 7**** 8*41* Νάντια Κότση. Οι σκακι-
****************************************************** στές του "ΣΟ Κατερίνης"
(Στ. Βαρδάκας, Δημ. Σουντουλίδης, Θεόδ. Πολύζος και Κων/νος Παππάς) αποδείχθη-
καν πιό γρήγοροι από τους υπόλοιπους και δίκαια κατέκτησαν την πρώτη θέση
και αποτέλεσαν την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Στην δεύτερη θέση
τερμάτισε ο "ΣΟ Αμπελοκήπων" και στην τρίτη ο "Παναθλητικός ΣΦ Συκεών".


*******************************************************************************
*       4ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ 1998       *
*******************************************************************************
******************************************************* Στο διήμερο 27-28 Νοεμ-
*ΑΑ* 4ο ΑΠΕ ΓΣ 1998 * Κ3 2307 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * Β * βρίου, έγινε στην Αθήνα
******************************************************* (ΕΣΟ)  το 4ο Ατομικό
*01* Μουτούσης Κ.  * IM 2475 * * 1 0 1 1 1 0 1 1 *6.0* Πρωτάθλημα Ελλάδας Γρή-
*02* Τζούμπας Α.  * FM 2355 * 0 * 0 1 1 1 1 1 1 *6.0* γορου Σκακιού 1998, με
*03* Γρίβας Ε.   * GM 2520 * 1 1 * = 0 1 0 1 1 *5.5* χρόνο σκέψης 20 λεπτά
*04* Στεφανόπουλος Ο* M 2320 * 0 0 = * 1 = 1 1 1 *5.0* και 10 δευτερόλεπτα για
*05* Μίχος Θ.    * M 2250 * 0 0 1 0 * 1 1 0 = *3.5* κάθε κίνηση ανά παίκτη
*06* Γκέσος Π.   * IM 2380 * 0 0 0 = 0 * 1 1 1 *3.5* (Fischer mode). Παρότι
*07* Μαρής Ι.    * M 2205 * 1 0 1 0 0 0 * 0 1 *3.0* ο σχεδιασμός προέβλεπε
*08* Βαλντέν Π.   * M 2135 * 0 0 0 0 1 0 1 * 0 *2.0* ένα κλειστό τουρνουά 12
*09* Σιαμίδης Δ.  * M 2120 * 0 0 0 0 = 0 0 1 * *1.5* σκακιστών,  από  τα
******************************************************* προκριματικά της Θεσσα-
**************************************** λονίκης δεν υπήρξε τελικά συμμετοχή,
* ΜΠΑΡΑΖ-ΜΠΛΙΤΣ 4ο ΑΠΕΓ'98 * 1 * 2 * Σ * ενώ επίσης ο Γιάννης Νικολαϊδης δεν
**************************************** συμμετείχε την τελευταία στιγμή, λόγω
*1* Μουτούσης Κ. * IM 2475 * 1 * 1 *2.0* σοβαρού προσωπικού του προβλήματος.
**************************************** Επίσης, οι κορυφαίοι μας αθλητές δεν
*2* Τζούμπας Α. * FM 2355 * 0 * 0 *0.0* θέλησαν να συμμετάσχουν, λόγω απουσίας
**************************************** χρηματικών επάθλων. Ετσι φτάσαμε σε
ένα  υποβαθμισμένο  σχετικά πρωτάθλημα, από πλευράς ισχυρών  συμμετοχών.
Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Κώστας Μουτούσης, μετά από μπαράζ όπου νίκησε τον
Αναστάση Τζούμπα. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε 36 παρτίδες σημειώθηκαν μόλις 3
ισοπαλίες και αυτές ήταν ίσως οι πιό μαχητικές παρτίδες του τουρνουά! Να μία
λύση για τους διοργανωτές που απεχθάνονται τις ισοπαλίες, το γρήγορο σκάκι!
Διευθυντής Αγώνων ήταν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΣΟ κ. Νίκος Στρόφαλης και
Διαιτητής ο Σπύρος Καλέσης, σε ένα πρωτάθλημα όπου όλλοι οι συμμετέχοντες
γνώρισαν την απλή και διασκεδαστική μορφή του σκακιού, απαλλαγμένη από
το γνώριμο άγχος που υπάρχει σε κάθε τουρνουά με "κανονικό" χρόνο σκέψης.
Πίσω στη κύρια σελίδα