*******************************************************************************
*      1ο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ 1998      *
*******************************************************************************
****************************************************** Στο χρονικό διάστημα 27-
*ΑΑ* 1ο ΔΠΕ ΜΙΚΤΟ 1998 *11*22*33*44*55*66*77*88*ΒΜ*ΠΟ* 29 Νοεμβρίου, έγινε στην
****************************************************** Πάτρα το 1ο ΔΠΕ Μικτό
*01* ΑΟΠ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  ****12*13*14*16*16* * *14*72* Νεανικό 1998, το οποίο
****************************************************** συνδιοργανώθηκε με συ-
*02* ΠΠΛΤΥ ΠΑΤΡΩΝ   *12****12*13* *17*16* *13*70* νεργασία των σωματείων
****************************************************** "ΑΟ Τραπεζικών Πάτρας",
*03* ΣΟΠ "Ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ"*11*12**** *15*16* *16*12*70* "ΠΠΛΤΥ Πατρών" και "Σκα-
****************************************************** κιστική Ακαδημία Πάτρας"
*04* ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ    * 9*11* ****12* *16*16*10*64* και του Δήμου Πατρέων,
****************************************************** μέσω του Αθλητικού Τμή-
*05* ΝΟΚ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" * 6* * 7*12**** *15*16*10*56* ματος. Οι αγώνες φιλοξε-
****************************************************** νήθηκαν στο συνεδριακό
*06* ΑΟΤ ΠΑΤΡΑΣ    * 8* 7* 7* * ****15*16* 9*53* κέντρο EUROPA, με διευ-
****************************************************** θυντές αγώνων τους κ.
*07* ΦΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ   * * 7* * 6* 8* 8****16* 7*45* Βασίλη Τζόλα και Γιώργο
****************************************************** Γεωργόπουλο. Στην τελετή
*08* BYE        * * * 0* 0* 0* 0* 0**** 0*00* λήξης απονεμήθηκαν κύπε-
****************************************************** λλα και μετάλλια στις
τρείς πρώτες ομάδες από το Αθλητικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων. Πρωταθλήτρια
αναδείχθηκε η ομάδα του "ΑΟ Παράδεισος Αμαρουσίου", που τελείωσε τους αγώνες
αήττητη. Η πρωταθλήτρια αγωνίστηκε με τους Α. Αγγουρίδη, Κ. Σκαπέρδα, Σ.
Γιαννακόπουλο, Ολ. Καρτέρη, Φρ. Σιγάλα και Δ. Καρτέρη. Στη δεύτερη θέση η
αήττητη επίσης ομάδα της "ΠΠΛΤΥ Πατρών" και στην τρίτη η ομάδα "ΣΟ Πτολεμαϊδας"
που ήταν η ευχάριστη έκπληξη και έδειξε πως πρέπει να δουλεύει η επαρχία.
Πίσω στη κύρια σελίδα