5ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1998
*********************  Από 11 έως 20 Αυγούστου, έγινε στο Ρότερνταμ της
* 5o ΠΠ ΣΠΟΥΔ. 1998 * Ολλανδίας το 5ο Παγκόσμιο Σπουδαστικό Πρωτάθλημα, για
* ΤΕΛΙΚΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ * σπουδαστές κάτω των 28 ετών. Η Ελλάδα συμμετείχε, σύμφωνα
********************* με την προκήρυξη, με 4 άνδρες και 2 γυναίκες από τους
*01*Ρωσία  * 19.5 * οποίους για την τελική ομαδική κατάταξη μετρούσαν 2
*02*Κίνα   * 19.0 * άνδρες και 1 γυναίκα. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά,
*03*Γεωργία * 18.0 * σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας ανέλαβαν το κόστος
*04*Ισραήλ  * 18.0 * της αποστολής των εκπροσώπων μας και έδειξαν ιδιαίτερο
*05*Ελλάδα  * 17.5 * ενδιαφέρον  για  παρόμοιες εκδηλώσεις. Η  διοργάνωση
*06*Ισπανία * 16.0 * κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ και οι τελικές μας
*07*Γερμανία * 16.0 * κατατάξεις ήταν επιτυχής, όμως μας έμεινε μία πικρία
*08*Ουκρανία * 15.5 * γιατί οι σκακιστές/τριες μας έδειξαν ότι μπορούσαν να
*09*Ολλανδία * 14.0 * κερδίσουν μετάλλια. Τελικά περιοριστήκαμε στην 5η θέση,
*10*Ελβετία * 13.5 * ενώ είχαμε φτάσει και στην 1η! Εξαιρετική εμφάνιση
*11*Ουγγαρία * 12.5 * πραγματοποίησαν οι ΑΜ Μπότσαρη (νόρμα GM γυναικών) και ο
*12*Ιράν   * 10.5 * Γ. Παπαϊωάννου, ο οποίος πραγματοποίησε την 3η του νόρμα
********************* GM  και  έτσι γίνεται ο επόμενος μας  Grandmaster.

*************************************** ***************************************
* ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ - 57 ΣΥΜΜΕΤ. * * ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 27 ΣΥΜΕ. *
*************************************** ***************************************
*01*Σαριτζιάνοβ Α.  * M RUS 2530*7.0* *01*Χουρντζίντζε Ν.  *GM GEO 2375*7.0*
*02*Πένγκ Γ.     *GM PRC 2550*6.5* *02*Βάνγκ Π.     *GM PRC 2450*6.5*
*03*Τζόλερ Ντ.    *IM ISL 2500*6.5* *03*Λομινεϊσβίλι Μ.  *GM GEO 2350*6.5*
*04*Παπαϊωάννου Ι.  *IM GRC 2520*6.5* *04*Κοβαλέβσκαγια Ε. *GM RUS 2480*6.5*
*05*Χαρ Ζβί Ρ.    *GM ISL 2505*6.0* *05*Βάνγκ Λ.     *GM PRC 2445*6.0*
*06*Μοτίλεβ Α.    *IM RUS 2465*6.0* *06*Μπότσαρη ΑΜ    *GM GRC 2300*6.0*
*************************************** *07*Κανίνγκ Γκ.    *GM PRC 2380*5.5*
*17*Μπανίκας Χ.    *IM GRC 2490*5.0* *08*Σεγκάλ Α.     *GM ISL 2245*5.5*
*18*Βουλδής Α.    *IM GRC 2475*5.0* ***************************************
*27*Τζερμιαδιανός Α. *IM GRC 2465*4.5* *23*Κουβάτσου Μ.   *FM GRC 2120*3.5*
*************************************** ***************************************

*******************************************************************************
*      ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ      *      ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ      *
*******************************************************************************
* KAT. FIDE 8 * ΕΛΟ + 9.5 * ΑΠΟΔ 2614 * KAT. FIDE 7 * ΕΛΟ - 7.6 * ΑΠΟΔ 2441 *
*******************************************************************************
*01* Λέχμαν Ζ.     M HUN 2345 W 1 *01* Β.Μπλίτερσβαϊκ Σ. FM NLD 2320 W 1 *
*02* Μοϊσεένκο Ο.    M UKR 2405 B = *02* Γκάρμπισου Ου.  IM ESP 2395 B 0 *
*03* Αντρέεβ Ε.     M UKR 2330 W 1 *03* Τεράν Ι.     FM ESP 2305 W 1 *
*04* Ντζεμπουάντζε Α. IM GEO 2505 B = *04* Κρόεζε Φ.     FM NLD 2390 B 1 *
*05* Τζόλερ Ντ.    IM ISL 2500 W 1 *05* Γίν Χ.      FM PRC 2380 W = *
*06* Σαριτζιάνοβ Α.   M RUS 2530 B = *06* Μοτίλεβ Α.    IM RUS 2465 B 1 *
*07* Πένγκ Γ.     GM PRC 2550 W = *07* Σαριτζιάνοβ Α.   M RUS 2530 W 0 *
*08* Γίν Χ.      FM PRC 2380 B = *08* Σιβτσινάβα Ρ.   IM GEO 2395 B 0 *
*09* Σιβτσινάβα Ρ.   IM GEO 2395 W 1 *09* Μοϊσέενκο Ο.    M UKR 2345 W = *
*10* Παπαϊωάννου Ι.  IM GRC 2520 * * *10* Μπανίκας Χ.    IM GRC 2490 * * *
*******************************************************************************
Παπαϊωάννου Ι. - Αντρέεβ Ε. (Καταλανική) 1.δ4 ε6 2.Ιζ3 Ιζ6 3.η3 δ5 4.Αη2 Αε7 5.
γ4 O-O 6.O-O γ6 7.Βγ2 Ιβδ7 8.Πδ1 β6 9.β3 Αβ7 10.Ιγ3 Πγ8 11.ε4 Αα8 12.ε5 Ιε8 13.
γδ5 γδ5 14.Βδ2 Αβ7 15.Αβ2 Αα6 16.θ4 Ιβ8 17.Ιε2 Αβ5 18.Ιζ4 α5 19.α3 Ια6 20.Αθ3
α4 21.β4 Ιαγ7 22.Ρθ1 Αγ4 23.Παγ1 η6 24.Ιη2 Ιη7 25.Πε1 ζ5 26.εζ6 Αζ6 27.Ιε3 1-0

Γιν Χ. - Βουλδής Α. (Ινδική του Βασιλιά) 1.δ4 Ιζ6 2.Ιζ3 η6 3.γ4 Αη7 4.Ιγ3
O-O 5.η3 δ6 6.Αη2 Ιβδ7 7.O-O ε5 8.β3 Πε8 9.δε5 δε5 10.ε4 γ6 11.Αε3
Βε7  12.Βγ2  α5  13.θ3  Ιγ5  14.Παδ1  Ιζδ7  15.Πδ2  Πζ8  16.Πζδ1  ζ5
17.εζ5  ηζ5  18.η4  ε4 19.Ιε1 Ιε5 20.ηζ5 Ιζ3 21.Ιζ3 εζ3  22.Αζ3  Αζ5
23.Βγ1  Αθ3  24.Αθ1  Βθ4  25.Ιε2 Ιε4 26.Πδ4  Παε8  27.γ5  Βη4  28.Ιη3
Πζ3 29.Αη2 Αδ4 30.Βγ4 Ρζ8 31.Πδ4 Πε3 32.Πε4 Πε1 33.Ρθ2 Π8ε4 34.Αε4 Βθ4 0-1

Μοτίλεβ Α. - Μπανίκας Χ. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 ε6 3.β3 β6 4.γ4
Αβ7 5.Ιγ3 α6 6.Αβ2 Βγ7 7.Αδ3 Ιγ6 8.O-O Ιζ6 9.Πε1 δ6 10.Αζ1 Ιδ4 11.Ιδ4
γδ4  12.Ιε2 ε5 13.Ιη3 θ5 14.Ιζ5 η6 15.Ιδ4 εδ4 16.Αδ4 Αε7 17.θ3  O-O
18.ε5 Ιε4 19.δ3 δε5 20.Αβ2 Παδ8 21.Βε2 Αβ4 22.Πεγ1 Ιη5 23.Βε5 Βε5 24.Αε5
Ιε6 25.Αζ6 Πδ7 26.α3 Αε7 27.Αε7 Πε7 28.β4 Πδ8 29.α4 Ιζ4 30.Πα3 Αη2 0-1

Τζερμιαδιανός Α. - Στρίγμπος Μ. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.γ3 Ιζ6 3.ε5 Ιδ5
4.Ιζ3 ε6 5.Αγ4 Ιβ6 6.Αβ3 δ5 7.εδ6 Αδ6 8.δ4 γδ4 9.γδ4 Αδ7 10.O-O Αγ6 11.Ιγ3
O-O 12.Ιε5 Αε5 13.δε5 Βδ1 14.Πδ1 Ι8δ7 15.Πε1 α5 16.Αγ2 Ιδ5 17.Ιδ5 Αδ5
18.Αδ2  Πζγ8 19.Αδ3 Ιγ5 20.Αβ5 Αγ6 21.Αζ1 Πδ8 22.Παδ1 Ια4 23.Αγ1 Πδ1
24.Πδ1 Ιβ6 25.Αε3 Ιδ5 26.Αδ2 α4 27.Πγ1 Ρζ8 28.ζ3 Ρε7 29.Ρζ2 Ρδ7 30.Αδ3
η6 31.α3 Πη8 32.θ4 θ5 33.η4 θη4 34.ζη4 ζ5 35.εζ6εp Ιζ6 36.Πγ4 ε5 37.η5
Ιδ5 38.Αε2 Πθ8 39.Αη4 Ρδ6 40.Ρη3 Ιβ6 41.Αβ4 Ργ7 42.Αα5 Πα8 43.Πγ5 Πε8 44.θ5 1-0

Μπότσαρη ΑΜ - Μπρούνερ Φ. (Νιμτζοϊνδική Αμυνα) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιγ3 Αβ4 4.η3
O-O 5.Αη2 δ5 6.γδ5 εδ5 7.Ιζ3 γ6 8.O-O Πε8 9.Ιε5 Ιβδ7 10.Ιδ3 Αδ6 11.ζ3 Ββ6
12.Ιζ2 Ιζ8 13.ε4 Αβ4 14.ε5 Ι6δ7 15.Ια4 Βδ8 16.α3 Αα5 17.ζ4 β5 18.Ιγ3 ζ5 19.Ιβ5
Αα6 20.Ιδ6 Αζ1 21.Αζ1 Πε6 22.Ιζ5 η6 23.Ιθ6 Ρη7 24.Βη4 η5 25.ζ5 Πθ6 26.Αη5 1-0

Κουβάτσου Μ. - Μπρούνερ Φ. (Αμυνα Κάρο Καν) 1.ε4 γ6 2.δ4 δ5 3.εδ5 γδ5 4.γ4
Ιζ6 5.Ιγ3 ε6 6.Ιζ3 Ιγ6 7.Αδ3 Αε7 8.α3 O-O 9.O-O β6 10.γδ5 Ιδ5 11.Αε4
Αα6  12.Πε1  Αζ6 13.Ιδ5 εδ5 14.Αθ7 Ρθ7 15.Βγ2 Ρη8 16.Βγ6 Πγ8  17.Βα4
Αδ3  18.Αζ4  α5 19.Παγ1 Πγ4 20.Πγ4 δγ4 21.Βγ6 Βα8 22.Ββ6 Αε4  23.Πε3
Αζ3  24.ηζ3  Πδ8 25.Αε5 Αε5 26.δε5 Πδ3 27.Ρη2 Βδ5 28.α4  Πε3  29.Βε3
Βγ6  30.Βδ4  Βα4  31.ζ4 Βγ6 32.Ρζ1 α4 33.Ρε2 Βα6 34.Ρδ2  Βα5  35.Ργ2
Ββ4 36.Ρδ1 Ββ3 37.Ρδ2 Ββ4 38.Βγ3 Βγ5 39.Βε3 Ββ4 40.Ργ2 Ρζ8 41.Βα3 1-0

*******************************************************************************
*      ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ      *      ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ      *
*******************************************************************************
* KAT. FIDE 8 * ΕΛΟ = 0.0 * ΑΠΟΔ 2481 * KAT. FIDE 3 * ΕΛΟ - 18.9 * ΑΠΟΔ 2325 *
*******************************************************************************
*01* Χοχστράσερ Μ.   FM SWZ 2315 W 1 *01* Μπάρβα Α.     FM HUN 2290 B 0 *
*02* Γίν Χ.      FM PRC 2380 B 1 *02* Στρίγμπος Μ.    M NLD 2250 W 1 *
*03* Γκάρμπισου Ου.  IM ESP 2395 W 1 *03* Λιαρντέτ Φ.    FM SWZ 2320 B 1 *
*04* Τζόλερ Ντ.    IM ISL 2500 B = *04* Μετσεντλισβίλι Μ. FM GEO 2390 W 0 *
*05* Πένγκ Γ.     GM PRC 2550 W 0 *05* Βατανάμπε Α.   FM JAP 2350 B = *
*06* Γκαλκίν Α.    GM RUS 2540 B = *06* Β.Μπίτερσβαϊκ Σ. FM NLD 2320 W 1 *
*07* Μοτίλεβ Α.    IM RUS 2465 W 0 *07* Σιβτσινάβα Ρ.   IM GEO 2395 B 0 *
*08* Γιρόβσκι Μ.    IM CZE 2435 B 0 *08* Ντε Βάχτερ Μ.   M BEL 2170 W 1 *
*09* Βιέρσμα Ε.     M NLD 2355 W 1 *09* Τεράν Ι.     FM ESP 2305 B 0 *
*10* Βουλδής Α.    IM GRC 2475 * * *10* Τζερμιαδιανός Α. IM GRC 2465 * * *
*******************************************************************************

*******************************************************************************
*      ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ      *      ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ      *
*******************************************************************************
* KAT.FIDE 10 * ΕΛΟ + 21.2 * ΑΠΟΔ 2420 * KAT. FIDE 6 * ΕΛΟ + 0.6 * ΑΠΟΔ 2112 *
*******************************************************************************
*01* Μπρούνερ Φ.    M SWZ 2070 W 1 *01* Κανίνγκ Γκ.    GM PRC 2380 W = *
*02* Καλχόρι Π.     M IRL 2000 B 1 *02* Καλίνινα Β.    FM UKR 2165 B 0 *
*03* Καλίνινα Β.    FM UKR 2165 W 1 *03* Ντουμπίνκα Ι.   GM RUS 2325 W 0 *
*04* Βάνγκ Π.     GM PRC 2450 B = *04* Γκίλεβα Ι.    FM RUS 2140 B 1 *
*05* Βάνγκ Λ.     GM PRC 2445 B = *05* Μπεντνάρσκα Μ.  FM POL 2165 B 1 *
*06* Λομινεϊσβίλι Μ.  GM GEO 2350 W = *06* Μπρούνερ Φ.    M SWZ 2070 W 1 *
*07* Χουρντζίντζε Ν.  GM GEO 2375 W = *07* Κοβαλέσκαγια Ε.  IM RUS 2480 B 0 *
*08* Γκράμπιτς Μ.   IM HUN 2355 B 1 *08* Καλζέτα Μ.     M ESP 2000 W 0 *
*09* Κοβαλέσκαγια Ε.  GM RUS 2480 B 0 *09* Βούτς Χ.     FM NLD 2090 B 0 *
*10* Μπότσαρη ΑΜ    GM GRC 2300 * * *10* Κουβάτσου Μ.   FM GRC 2120 * * *
*******************************************************************************