6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΠΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 1998
******************************************* Από 20 έως 28 Αυγούστου, ο Δήμος
* 6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΠΕΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 1998 * Νίκαιας διοργάνωσε για έκτη φορά το
* ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - 110 ΣΥΜ.- ΕΛΒ.9 ΓΥΡΩΝ * διεθνές τουρνουά του. Με συνδιοργα-
******************************************* νωτές τον Δήμο Νίκαιας, την ΕΣΟ και
*01*Τσέλα Α.     * IM ALB 2450 * 8.0 * τον ΟΦΟΝ, το τουρνουά ήταν όπως
*02*Νικολαϊδης Ι.   * GM GRC 2530 * 7.5 * πάντα αφιερωμένο στην μνήμη της
*03*Χετσουριάνι Μπ.  * FM GEO 2320 * 7.0 * Εθνικής Αντίστασης. Με επικεφαλής
*04*Μπαλάσκας Π.   * M GRC 2210 * 7.0 * τον   Νίκο  Ορνιθόπουλο,   οι
*05*Γκόγκολης Α.   * M GRC 2260 * 6.5 * διοργανωτές πέτυχαν να παρουσιάσουν
*06*Κούστας Α.    * M GRC 2245 * 6.5 * ένα  μαζικό τουρνουά, μέσα  στη
*07*Μαναγκάντζε Ν.  * M GEO 2435 * 6.5 * ραστώνη του Αυγούστου, στο οποίο
*08*Σκαλκώτας Ν.   * IM GRC 2305 * 6.5 * συμμετείχαν  110  σκακιστές  και
*09*Μιχαηλίδης Α.   * M GRC 2000 * 6.5 * σκακίστριες από 5 χώρες (Ελλάδα,
*10*Γιένσεν Γ.    * M GER 2160 * 6.5 * Αλβανία,  Γεωργία, Γερμανία  και
*11*Βαζελάκης Δ.   * M GRC 2125 * 6.0 * Αμερική). Ανάμεσά τους υπήρχαν 1
*12*Φραγκιαδάκης Κ.  * M GRC 2100 * 6.0 * GM, 2 ΙΜ, και 2 FM. Πάντως ο
*13*Κολάνι Λ.     * M ALB 2000 * 6.0 * αριθμός  των συμμετεχόντων  ήταν
*14*Γεωργίου Κ.    * M GRC 2000 * 6.0 * εντυπωσιακός, αν αναλογιστεί κανείς
*15*Περτζινίδης Η.  * M GRC 2215 * 6.0 * ότι τον Αύγουστο η Αθήνα αδειάζει
******************************************* και ότι συγχρόνως υπήρχε το ΔΤ των
Χανίων και το 21ο ΑΠΕ Γυναικών! Στον αγωνιστικό τομέα, ο Αλβανός Αλτίν Τσέλα
ήταν ο νικητής του τουρνουά. Ο μόνιμα εγκατεστημένος πιά στην Αθήνα Αλτίν,
******************************************* έπαιξε πολύ καλά και δίκαια κατέ-
* ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΠΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ * κτησε  την  πρωτιά.  Δεύτερος
******************************************* τερμάτισε  το φαβορί, ο Γιάννης
* 1ο * 1984 * Κοτρωνιάς Βασίλειος  GRC * Νικολαϊδης και τρίτος ο Γεωργιανός
* 2ο * 1985 * Σάλοβ Βαλερί      URS * Μπεσαριόν Χετσιουριάνι. Πολύ καλή
* 3ο * 1986 * Ραζουβάγιεβ Γιούρι   URS * ήταν η εμφάνιση του 14χρονου Ανέστη
* 4ο * 1996 * Πανταβός Παναγιώτης  GRC * Μιχαηλίδη και του Δημήτρη Βαζελάκη.
* 5ο * 1997 * Μουτούσης Κωνσταντίνος GRC * Οι διοργανωτές ήδη ανακοίνωσαν την
* 6ο * 1998 * Τσέλα Αλτιν      ALB * τέλεση του 7ου ΔΤ (Αύγουστος '99)!

Μανάϊ Κ. - Μαναγκάντζε Ν. (Γκαμπί της Βασίλισσας) 1.δ4 δ5 2.γ4 ε6 3.Ιγ3 Ιζ6
4.Αη5 Αε7 5.ε3 O-O 6.Ιζ3 β6 7.γδ5 εδ5 8.Αδ3 θ6 9.Αθ4 Αε6 10.O-O γ5 11.α3 Ιβδ7
12.Βε2 Πε8 13.Αη3 Αη4 14.Βγ2 Αζ3 15.ηζ3 γδ4 16.εδ4 α6 17.Ββ3 Ιζ8 18.α4 Ιε6
19.Αε5 Ιη5 20.Αε2 Αδ6 21.Ρθ1 Ιθ3 22.Αη3 Ιζ4 23.Πζε1 θ5 24.Αζ1 Πε1 25.Πε1
η5 26.Ιδ1 θ4 27.Αζ4 Αζ4 28.Ιε3 Αβ8 29.Ιζ5 Βγ7 30.Πε5 Βγ1 31.Ρη1 Βζ4
32.Ιε7 Ρθ8 33.Ιγ6 Αε5 34.δε5 Ιδ7 35.Βδ5 Ιγ5 36.Αθ3 Πε8 37.β4 Ιε6 38.Βδ7
Πζ8 39.Ρη2 α5 40.βα5 βα5 41.Βδ6 Ρη7 42.Αη4 θ3 43.Αθ3 Πθ8 44.Αη4 Πθ2 0-1

Γκόγκολης Α. - Μπαλάσκας Π. (Πολωνική Αμυνα) 1.δ4 Ιζ6 2.Ιζ3 β5 3.Αη5 Αβ7
4.Ιβδ2 θ6 5.Αζ6 εζ6 6.ε4 α6 7.α4 δ5 8.εδ5 Βδ5 9.αβ5 αβ5 10.Πα8 Αα8
11.Βε2  Ρδ8  12.Ββ5  Βε6  13.Αε2  Ιδ7 14.O-O  η5  15.Αδ3  Αγ6  16.Βα5
η4 17.Ιθ4 Πη8 18.Ιγ4 Πη5 19.Βγ3 Πθ5 20.Πε1 Βδ5 21.Ιε3 Βη5 22.Βγ6 1-0

Βάγκνερ Μπ. - Μιχαηλίδης Α. (Αμυνα Δύο Ιππων) 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αγ4 Ιζ6
4.δ4 εδ4 5.ε5 δ5 6.Αβ5 Ιε4 7.Ιδ4 Αδ7 8.Αγ6 βγ6 9.O-O Αγ5 10.Αε3 O-O
11.ζ3 Ιη5 12.ζ4 Ιε4 13.Ιδ2 ζ5 14.Ιε4 ζε4 15.Βδ2 Βε7 16.Ιβ3 Αβ6 17.Βγ3 η5
18.Αβ6  γβ6  19.Βη3 Ρθ8 20.ζη5 Πη8 21.Πζ6 Παε8 22.η6 Πη6 23.Πη6  θη6
24.Βη6 Βε5 25.Πζ1 Βη7 26.Βθ5 Ρη8 27.γ3 Πε5 28.Βθ4 Πη5 29.η3 Αη4 30.Ιδ4
γ5 31.Ιγ6 δ4 32.Ιδ8 Πθ5 33.Ιε6 Πθ4 34.Ιη7 Πθ6 35.Ιε8 δ3 36.Ιζ6 Πζ6 0-1

Σπυρόπουλος Π. - Ζαννιάς Σ. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιγ3 ε6 3.ζ4 Αε7 4.Ιζ3 δ5
5.ε5 Ιγ6 6.Αβ5 Αδ7 7.δ3 Ββ6 8.Βε2 Ιθ6 9.Αγ6 Αγ6 10.Ιδ1 Πγ8 11.γ3 Ιζ5 12.O-O
δ4 13.γ4 θ5 14.Ιζ2 Βα6 15.β3 β6 16.Πβ1 Ββ7 17.Πβ2 Ρδ7 18.Ιε4 θ4 19.η4 θη3
20.Ιη3 Ιη3 21.θη3 Πθ3 22.Ρζ2 Πγθ8 23.Πη1 Πθ2 24.Πη2 Πη2 25.Ρη2 Αζ3 26.Βζ3
Πθ2 27.Ρθ2 Βζ3 28.Πδ2 η5 29.Πβ2 Βδ3 30.ζη5 Βγ3 31.Πζ2 Βγ1 32.Πζ7 Βη5 0-1