3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΠΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1998 
8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕ 1998

******************************************* Από  18 έως 26 Ιουλίου,  έγινε
* 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΠΕΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1998 * στην Μυτιλήνη το ετήσιο διεθνές
* ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - 73 ΣΥΜ. - ΕΛΒ.9 ΓΥΡΩΝ * τουρνουά που διοργανώνει ο ΣΟ Μυτι-
******************************************* λήνης, με την ονομασία "Ελύτεια".
*01*Τσέλα Α.     * IM ALB 2450 * 7.0 * Φέτος έγινε το τρίτο κατά σειρά, με
*02*Τζερμιαδιανός Α. * IM GRC 2465 * 7.0 * τη  συμμετοχή 73 σκακιστών  και
*03*Στεφανόπουλος Ο. * M GRC 2320 * 7.0 * σκακιστριών. Ανάμεσά τους υπήρχαν 4
*04*Βαφειάδης Κ.   * M GRC 2275 * 7.0 * ΙΜ και 5 FM, ενώ 27 είχαν διεθνές
*05*Χαλκιάς Σ.    * IM GRC 2435 * 6.5 * ΕΛΟ.  Συνδιοργανωτές  ήταν  το
*06*Μαρκίδης Κ.    * M GRC 2295 * 6.5 * Υπουργείο  Αιγαίου,  η  Νομαρχία
*07*Καραγιάννης Α.  * FM GRC 2365 * 6.5 * Λέσβου, ο Δήμος Μυτιλήνης, η ΕΣΟ, ο
*08*Ψωμιάδης Σ.    * M GRC 2155 * 6.0 * ΣΚΕΣΚ και ο ΣΟ Μυτιλήνης. Ιδιαίτερη
*09*Νικολαϊδης Κ.   * FM GRC 2335 * 6.0 * μνεία πρέπει να γίνει στους Δημήτρη
*10*Κουκουφίκης Α.  * M GRC 2000 * 6.0 * Σιαμέτη, Παναγιώτη Αναιρούση και
*11*Συμεωνίδης Ι.   * M GRC 2310 * 6.0 * Νίκο Καλέση, οι οποίοι όχι μόνο
*12*Τσίλοβ Α.     * M GRC 2205 * 6.0 * σήκωσαν  το δύσκολο φορτίο  της
*13*Καραπάνος Ν.   * M GRC 2245 * 6.0 * διοργάνωσης, αλλά κατάφεραν και να
*14*Κοστενιούκ Α.   * IM RUS 2270 * 5.5 * ολοκληρώσουν  με  επιτυχία  την
*15*Θεοφιλόπουλος Α. * M GRC 2165 * 5.5 * προσπάθειά τους. Στο 3ο ΔΤ της
*16*Τρίκιν Χ.     * M RUS 2000 * 5.5 * Μυτιλήνης ενσωματώθηκε και το 8ο
*17*Φρεντζάς Π.    * FM GRC 2365 * 5.5 * Διεθνές Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ελλάδας
*18*Τάρε Μ.      * M ALB 2000 * 5.5 * 1998 με ξεχωριστά χρηματικά έπαθλα
*19*Κουκουσέλης Α.  * M GRC 2000 * 5.5 * για τους Ελληνες, ενώ μαζί με το ΔΤ
******************************************* της Ικαρίας, αποτελούσαν Grandprix,
******************************************* με  επίσης  ξεχωριστά  χρηματικά
*ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΠΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ* έπαθλα!  Ετσι, είχαμε τον Αλτιν
******************************************* Τσέλα νικητή του ΔΤ, τον Ανδρέα
* 1ο * 1996 * Ζαχάριεβ Ζαχάρι    BUL * Τζερμιαδιανό Οπεν Πρωταθλητή Ελλά-
* 2ο * 1997 * Βελίκοβ Πέταρ     BUL * δας και τους Κ. Βαφειάδη και Ο.
* 3ο * 1998 * Τσέλα Αλτιν      ALB * Στεφανόπουλο  προκρινόμενους  στο
******************************************* Κλειστό Πρωτάθλημα Ελλάδας 1998.
Στο Grandprix νικητές ήταν ο Α. Τσέλα και ο Α. Τζερμιαδιανός με 13.5 βαθμούς.
Ευχή όλων είναι η συνέχεια του τουρνουά και του χρόνου,με καλύτερες συμμετοχές.

Χαλκιάς Σ. - Μαρκίδης Κ. (Ινδική του Βασιλιά) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 Αη7
4.ε4  δ6 5.Αε2 O-O 6.Ιζ3 ε5 7.Αε3 Ιη4 8.Αη5 ζ6 9.Αθ4 Ιγ6 10.δ5 Ιε7
11.Ιδ2 θ5 12.O-O γ5 13.δγ6 βγ6 14.β4 Αε6 15.Ιβ3 Ιθ6 16.θ3 δ5 17.γδ5 γδ5
18.Ιγ5  Αζ7 19.εδ5 Ιθζ5 20.Αη3 Ιδ5 21.Ιδ5 Αδ5 22.Αδ3 Ιη3 23.Αη6  Αγ4
24.ζη3 Αζ1 25.Βθ5 Βδ4 26.Ρθ2 Πζε8 27.Πζ1 Πε7 28.Βθ7 Ρζ8 29.Πζ6 Αζ6 30.Ιε6 1-0

Καραγιάννης Α. - Τσέλα Α. (Ινδική του Βασιλιά) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 Αη7 4.ε4
δ6 5.ζ4 γ5 6.δγ5 Βα5 7.Αδ3 Ιζδ7 8.Αδ2 Ιγ5 9.Αγ2 O-O 10.Πβ1 Ιγ6 11.α3 Βα6
12.Ιβ5 Ββ6 13.Αε3 Αε6 14.β4 Πζδ8 15.Βε2 α6 16.βγ5 δγ5 17.Ιδ4 Βα5 18.Αδ2
Βα3 19.Ιγ6 Πδ2 20.Ιε7 Ρζ8 21.Ρδ2 Αγ3 22.Ρδ1 Ρε7 23.Ιζ3 Πδ8 24.Ιδ2 Αη4 0-1

Τζερμιαδιανός Α. - Καμινέλλης Ε. (Ρωσική Παρτίδα) 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.δ4 Ιε4
4.Αδ3 δ5 5.Ιε5 Ιδ7 6.Ιδ7 Αδ7 7.O-O Βθ4 8.γ4 O-O-O 9.Ιγ3 Αδ6 10.ζ4 Ιζ6 11.γ5 Αζ8
12.η3 Βθ6 13.ζ5 Βθ3 14.Βγ2 θ5 15.Πζ4 Αγ5 16.Αζ1 Αδ4 17.Ρθ1 Βζ1 18.Πζ1 Αγ6 19.β4
Αγ3 20.β5 Αα1 21.βγ6 Αε5 22.Αα3 θ4 23.Βε2 Πδε8 24.γβ7 Ρβ8 25.Αγ5 Αδ4 26.Ββ5
Αγ5 27.Βγ5 Ιε4 28.Βγ6 θη3 29.Πγ1 Πθ2 30.Ρη1 Πε7 31.Βδ5 Πδ2 32.Ββ3 Πεδ7
33.Βζ3 Ιη5 34.Βη3 ζ6 35.Βγ3 Π2δ3 36.Βγ5 Π3δ6 37.Πβ1 Πε7 38.Βα7 Ρα7 39.β8Β 1-0

Κουβάτσου  Μ. - Βαφειάδης Κ. (Ανοιγμα Αξιωματικού) 1.ε4 ε5 2.Αγ4  Ιζ6
3.δ3  γ6  4.Βε2  Αε7 5.Ιζ3 O-O 6.O-O δ5 7.Αβ3 Αη4 8.Αη5  δε4  9.δε4
Ιβδ7  10.Ιβδ2  Ιθ5 11.Αε7 Βε7 12.Βε3 α5 13.α4 Ιγ5 14.Ιγ4 Αζ3  15.Βζ3
Ιζ6  16.Πζε1  Πζδ8  17.Παδ1  Πδ1  18.Πδ1 Ιγε4  19.Πε1  Πδ8  20.θ3  β5
21.αβ5 γβ5 22.Ιε3 α4 23.Ιδ5 Ιδ5 24.Αδ5 Ιδ2 25.Βδ3 Ιγ4 26.Βδ4 Βδ7 27.β3 0-1