8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΠΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1998 * 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1998

******************************************* Από 11 έως 19 Αυγούστου, έγινε στην
* 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΠΕΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 1998 * Καβάλα το ετήσιο όπεν, που φέτος
* ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - 122 ΣΥΜ.- ΕΛΒ.9 ΓΥΡΩΝ * ήυαν συγχρόνως και το 1ο Διεθνές
******************************************* Ανοιχτό ΠΕ Γυναικών. Οι διοργανωτές
*01*Νενάσεβ Α.    * GM UZB 2625 * 7.5 * με  επικεφαλής τον Πρόεδρο  της
*02*Μπαγκατούροβ Γκ. * IM GEO 2540 * 7.0 * ΕΣΣΑΜΘ Βασίλη Θεοδωρίδη, έκαναν πο-
*03*Νικολαϊδης Ι.   * GM GRC 2530 * 7.0 * λύ καλή δουλειά και παρουσίασαν μία
*04*Βελίτσκοβιτς Σ.  * IM YUG 2395 * 7.0 * εξαιρετική διοργάνωση, με 122 συμ-
*05*Μαστροβασίλης Α. * FM GRC 2315 * 7.0 * μετέχοντες. Ανάμεσά τους υπήρχαν 8
*06*Κουτίροβ Ρ.    * GM FRM 2420 * 7.0 * GM, 8 IM, 6 FM και 50 σκακιστές με
*07*Βαφειάδης Κ.   * M GRC 2275 * 7.0 * διεθνές ΕΛΟ, από 11 χώρες (Ουζμπε-
*08*Μιχαϊλοβιτς Ζ.  * FM YUG 2425 * 6.5 * κιστάν, Γεωργία, Ουκρανία, Γιουγκο-
*09*Μαριάνοβιτς Σ.  * GM YUG 2460 * 6.5 * σλαβία, Φύρομ, Αμερική, Τουρκία,
*10*Παούνοβιτς Τ.   * IM YUG 2370 * 6.5 * Γερμανία, Ολλανδία, Κύπρο, Ελλάδα).
*11*Μιλάνοβιτς Ντ.  * M YUG 2420 * 6.5 * Μεγάλος ήταν και ο αριθμός των
*12*Γκελασβίλι Τ.   * IM GEO 2510 * 6.0 * Ελληνίδων  σκακιστριών (18), που
*13*Μπράνκοβιτς Ντ.  * FM YUG 2360 * 6.0 * διεκδικούσαν τον τίτλο και την πρό-
*14*Αγκνος Δ.     * GM GRC 2445 * 6.0 * κριση  στο  κλειστό  πρωτάθλημα!
*15*Μοσκαλένκο Β.   * GM UKR 2500 * 6.0 * Νικητής του τουρνουά ο γνωστός μας
*16*Μαστροβασίλης Δ. * M GRC 2280 * 6.0 * πιά, Αλεξάντερ Νενάσεβ, που μάλλον
*17*Μιλαντίνοβιτς Ι. * GM GRC 2555 * 6.0 * δεν δυσκολέυτηκε ιδιαίτερα. Πρώτος
******************************************* Ελληνας ο Γιάννης Νικολαϊδης και
******************************************* εξαιρετική εμφάνιση του Θανάση Μα-
* ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΠΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ * στροβασίλη και του Κλεάνθη Βαφειάδη
******************************************* που έπαιξαν πολύ δυνατά. Περισσότε-
* 1ο * 1991 * Κοτρωνιάς Βασίλειος  GRC * ρα περιμέναμε από τους Δ. Αγκνο και
* 2ο * 1992 * Δαγκάκης Πέτρος    GRC * Ι. Μιλαντίνοβιτς. Πρωταθλήτρια όπεν
* 3ο * 1993 * Μεταξάς Πέτρος     GRC * Ελλάδας αναδείχθηκε η Λίτσα Παπαδο-
* 4o * 1994 * Κοφίδης Ανδρέας    GRC * πούλου, ενώ μεγάλη μάχη έγινε για
* 5o * 1995 * Παπαϊωάννου Ιωάννης  GRC * την πρόκριση στο κλειστό γυναικών,
* 6o * 1996 * Αντιτς Ντράγκαν    YUG * την  οποία  και  κέρδισαν  άξια
* 7o * 1997 * Νενάσεβ Αλεξάντερ   UZB * οι  Λήδα Παναγιωτοπούλου,  Φρόσω
* 8o * 1998 * Νενάσεβ Αλεξάντερ   UZB * Κασιούρα  και Αλεξάνδρα  Στείρη.
Μπαγκατούροβ Γκ. - Κουτίροβ Ρ. (Σλαβική Αμυνα) 1.δ4 δ5 2.γ4 γ6 3.Ιζ3 Ιζ6
4.Ιγ3 ε6 5.ε3 Ιβδ7 6.Αδ3 δγ4 7.Αγ4 β5 8.Αδ3 Αβ7 9.O-O α6 10.ε4 γ5 11.δ5
γ4 12.Αγ2 ε5 13.Ιε2 Ββ6 14.β3 γβ3 15.αβ3 Αδ6 16.Ιη3 O-O 17.Ιζ5 Πζε8
18.Αδ2  Αγ8 19.Αα5 Ββ8 20.Βδ2 Ιγ5 21.Ιδ6 Βδ6 22.Αβ4 Αη4 23.Βε3  Πεγ8
24.Ιε1  Ιζδ7  25.Ιδ3 α5 26.Πα5 Πα5 27.Αα5 Ιδ3 28.Αδ3 Βα3  29.β4  Ιζ6
30.Αβ5  Βε3  31.ζε3 Ιε4 32.θ3 Ιγ3 33.Αα6 Πα8 34.Αβ7 Πα7  35.Αγ6  Αδ7
36.Πζ2 Ρζ8 37.Αβ6 Πα1 38.Ρθ2 Αγ6 39.δγ6 Ιδ5 40.Αγ5 Ρε8 41.Πδ2 Ιε7 42.γ7 1-0

Βαφειάδης Κ. - Μοσκαλένκο Β. (Γαλλική Αμυνα) 1.ε4 ε6 2.Ιζ3 δ5 3.ε5 γ5 4.β4
γ4 5.γ3 Ιε7 6.δ3 γδ3 7.Αδ3 Ιη6 8.Βε2 Ιδ7 9.O-O Αε7 10.Ια3 O-O 11.Αδ2 Ιβ6
12.Ιβ5 Αδ7 13.Ιβδ4 Βγ7 14.Πζε1 Πζε8 15.θ4 Ιγ4 16.Αη5 Βδ8 17.Αε7 Βε7 18.η3
Ιζ8 19.Ιη5 θ6 20.Ιθ3 α5 21.α3 Ιβ6 22.Παγ1 αβ4 23.αβ4 Πα3 24.Ββ2 Πεα8 25.Πα1
Πα1 26.Πα1 Βδ8 27.Πα5 Ια4 28.Πα8 Βα8 29.Βα3 Βγ8 30.Ιε2 Βγ7 31.ζ4 Ββ6
32.Ιζ2 Βε3 33.γ4 Βδ2 34.γ5 Ιβ2 35.Βγ3 Βγ3 36.Ιγ3 Ια4 37.Ιζδ1 Ιβ2 38.Ιβ2 1-0

Καραγιάννης Α. - Μαριάνοβιτς Σ. (Νιμτζοϊνδική Αμυνα) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιγ3
Αβ4 4.Βγ2 O-O 5.Αη5 γ5 6.δγ5 Ιγ6 7.Ιζ3 Αγ5 8.ε3 Αβ4 9.Ιδ2 θ6 10.Αθ4 Αε7
11.Ιβ3  β6  12.Αε2 Αα6 13.O-O Πγ8 14.Ιδ2 Ια5 15.Βα4 δ5  16.Πζδ1  Αγ4
17.Ιγ4 Ιγ4 18.Παβ1 α5 19.ε4 Ιε4 20.Ιε4 Αθ4 21.β3 Ιε5 22.Αα6 Πγ2 23.Ιδ2
Βζ6 24.ζ4 Βη6 25.ζε5 Πδ2 26.Αζ1 Αη5 27.Ρθ1 Αε3 28.β4 Βζ5 29.Πδ2 Αδ2 0-1

Νικολαϊδης Ι. - Αγκνος Δ. (Ινδική του Βασιλιά) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 Αη7
4.ε4 δ6 5.θ3 O-O 6.Ιζ3 ε5 7.δ5 Ια6 8.Αε3 Βε8 9.Αε2 Ιθ5 10.Ιθ2 Ιζ4 11.Αζ3
ζ5 12.O-O Βε7 13.Ρθ1 Αδ7 14.α3 Ιγ5 15.β4 ζε4 16.Ιε4 Αα4 17.Ββ1 Ιβ3 18.Αδ1
Ια1 19.Αα4 Βθ4 20.Ιζ3 Βθ5 21.Ιη3 Βθ6 22.Βε4 β5 23.γβ5 α5 24.βα5 Πα5
25.Πα1  η5  26.Ιθ2 Βη6 27.Αγ2 Βε4 28.Αε4 Πβ5 29.α4 Πα8  30.Ιζ3  Πβα5
31.Πγ1 Πα4 32.Πγ7 θ6 33.Πδ7 Αζ8 34.Αζ5 Ρθ8 35.Αζ4 εζ4 36.Πθ7 Ρη8 37.Ιθ5 1-0

Μπελακόβσκαγια Α. - Παπαδοπούλου Τ. (Ινδική του Βασιλιά) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3
Αη7 4.ε4 δ6 5.ζ3 O-O 6.Αε3 ε5 7.Ιηε2 γ6 8.Βδ2 Ιβδ7 9.δ5 γδ5 10.γδ5 α6 11.η4 θ5
12.θ3 Ιθ7 13.Πη1 θ4 14.η5 ζ6 15.ηζ6 Πζ6 16.Αη2 β5 17.Ιδ1 α5 18.Πγ1 β4 19.Ιζ2
Ιγ5 20.Αγ5 δγ5 21.Ιδ3 Πζ7 22.Αθ1 η5 23.Αη2 η4 24.ζη4 Ιη5 25.Πγ5 Αη4 26.θη4
θ3  27.Αθ1 θ2 28.Πζ1 Πζ1 29.Ρζ1 Βζ6 30.Ιεζ4 εζ4 31.ε5 Βθ6 32.δ6 Βθ3
33.Ρε1  Ιζ3  34.Αζ3 Βζ3 35.Βθ2 Βδ3 36.Βζ4 Πζ8 37.Βγ4 Βγ4 38.Πγ4  Αε5
39.δ7  Πδ8  40.Πγ8 Αζ6 41.Ρδ1 Ρζ7 42.Ργ2 Πδ7 43.Πγ5 Αδ8  44.Ρβ3  Πδ3
45.Ρα4  Πδ2  46.Ρβ3 Πη2 47.Πδ5 Ρε8 48.Πε5 Ρδ7 49.Πδ5 Ργ8 50.Πγ5  Ρβ7
51.Πδ5  Αβ6  52.η5 Ργ6 53.Πζ5 Αδ8 54.Πζ8 Ρδ7 55.Πζ7 Αε7  56.Πζ5  Πη5
57.Πη5 Αη5 58.Ρα4 Αδ8 59.Ρβ5 Ρδ6 60.Ργ4 Ργ6 61.Ρβ3 Ρβ5 62.Ργ2 α4 63.Ργ1
Ργ4 64.Ργ2 Αη5 65.Ρβ1 Ρδ3 66.α3 βα3 67.βα3 Ργ4 68.Ρβ2 Αθ4 69.Ρα2 Ργ3 0-1

Μιλαντίνοβιτς Ι. - Νενάσεβ Α. (Νιμτζοϊνδική Αμυνα) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιγ3
Αβ4 4.η3 O-O 5.Αη2 δ5 6.γδ5 εδ5 7.Ιζ3 γ6 8.O-O Ιβδ7 9.Ιε1 Πε8 10.Ιδ3
Αγ3 11.βγ3 Ιε4 12.Βγ2 Ιβ6 13.ζ3 Ιδ6 14.ε4 δε4 15.ζε4 Ιε4 16.Ιζ4 Ιδ6
17.Ιθ5  Αη4  18.Αζ3 Αζ3 19.Πζ3 Πε1 20.Ρζ2 Βε7 21.Ιη7 Πγ1 22.Πγ1  Ρη7
23.Πε1 Βδ7 24.Βγ1 θ6 25.Πε5 Ιβγ4 26.Πη5 Ρθ7 27.Πθ5 Βε6 28.Πζ4 Πε8 29.Πθ6
Βθ6 30.Πθ4 Βθ4 31.ηθ4 Πε3 32.Ρη1 Ιζ5 33.Βζ1 Ιγδ6 34.γ4 Ιδ4 35.Βζ6 Ιζ3 0-1

Μαρκίδης Κ. - Γκελασβίλι Τ. (Αμυνα Πίρτς) 1.ε4 δ6 2.δ4 Ιζ6 3.Ιγ3 Ιβδ7 4.Ιζ3 ε5
5.Αγ4 Αε7 6.O-O O-O 7.Πε1 γ6 8.α4 β6 9.Αα2 α6 10.Αε3 Βγ7 11.θ3 Πβ8 12.Ιδ2 β5
13.αβ5 αβ5 14.ζ4 γ5 15.δ5 εζ4 16.Αζ4 Ιε5 17.Ιε2 Ιζδ7 18.Ιη3 η6 19.Αθ6
Πε8 20.Ιζ3 Ιζ3 21.ηζ3 Αζ6 22.γ3 β4 23.Πγ1 βγ3 24.βγ3 Βα5 25.Βδ2 Ιε5
26.Βζ4 Βδ8 27.Αβ1 Αη7 28.Αη7 Ρη7 29.Πε2 Βθ4 30.Βθ4 Ιζ3 31.Ρζ2 Ιθ4 32.Αδ3
η5 33.Πη1 Ιη6 34.Ιζ5 Αζ5 35.εζ5 Ιζ4 36.Πη5 Ρζ6 37.Πη3 Ιε2 38.Αε2 Πβ2 0-1

Παναγιωτόπουλος Ο.- Μιλαντίνοβιτς Ι.(Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.δ4 γδ4
4.Ιδ4 Βγ7 5.Ιγ3 ε6 6.Αε3 α6 7.Αε2 Ιζ6 8.O-O Αβ4 9.ζ3 δ5 10.εδ5 εδ5 11.Ρθ1 O-O
12.Ιβ1 Πε8 13.Αη1 Αδ6 14.γ3 Ιδ4 15.γδ4 Ββ6 16.Βδ2 Ιθ5 17.Ιγ3 Αζ4 18.Ιδ5 Ιη3 0-1

Παμπάλου Φ. - Παπαδοπούλου Τ. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.δ4
γδ4  4.Ιδ4  η6  5.Ιγ3  Αη7  6.Αε3  Ιζ6  7.Βδ2  O-O  8.Αε2  δ5  9.εδ5
Ιδ5  10.Ιγ6  βγ6  11.Αζ3  Ιε3  12.Βε3  Αα6  13.Αγ6  Πγ8  14.Αζ3
Βα5  15.Ρδ2  Πζδ8  16.Ργ1 Πγ3 17.Βε1 Πγ2 18.Ργ2 Βγ5 19.Ρβ3  Πδ3  0-1

Μαστροβασίλης Α. - Γκελασβίλι Τ. (Νιμτζοϊνδική Αμυνα) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6
3.Ιγ3 Αβ4 4.ε3 β6 5.Αε2 Αβ7 6.Αζ3 Αζ3 7.Βζ3 Αγ3 8.βγ3 Ιγ6 9.ε4 ε5 10.Ιε2
Βε7 11.Αη5 θ6 12.Αζ6 ηζ6 13.O-O Ια5 14.Ιη3 Ιγ4 15.Ιζ5 Βζ8 16.Βδ3 Ιδ6
17.Ιε3  O-O-O 18.Βα6 Ρβ8 19.α4 Ιγ8 20.α5 Βδ6 21.δ5 Πδη8 22.Πζβ1  Πη6
23.Πβ5 ζ5 24.Ιζ5 Βζ8 25.γ4 Πθη8 26.η3 θ5 27.γ5 Βδ8 28.αβ6 γβ6 29.δ6 1-0