8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΠΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ XANΙΩΝ 1998

******************************************* Από 21 έως 28 Αυγούστου, ο "ΑΟ
* 8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΠΕΝ ΧΑΝΙΩΝ 1998 * Κύδων Χανίων", σε συνεργασία με τον
* ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - 76 ΣΥΜ. - ΕΛΒ.9 ΓΥΡΩΝ * Δήμο Χανίων και την Ελληνική Σκακι-
******************************************* στική Ομοσπονδία, διοργάνωσε το 8ο
*01*Γκελασβίλι Τ.   * IM GEO 2510 * 7.5 * ΔΤ "Μάχη της Κρήτης". Ο Πρόεδρος
*02*Συμεωνίδης Ι.   * M GRC 2310 * 7.0 * του Κύδωνα και μέλος του ΔΣ της ΕΣΟ
*03*Ζαχάριεβ Ζ.    * IM BUL 2415 * 7.0 * κ. Σάκης Κουβάτσος, με την εμπειρία
*04*Μοσκαλένκο Β.   * GM UKR 2500 * 6.5 * που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα
*05*Δαρμαράκης Μ.   * M GRC 2135 * 6.5 * χρόνια,  παρουσίασε μία αξιόλογη
*06*Σλίμπαρ Μ.    * M SLO 2225 * 6.5 * διοργάνωση, στην οποία συμμετείχαν
*07*Μάρκουν Μπ.    * M SLO 2295 * 6.0 * 76 σκακιστές και σκακίστριες από 11
*08*Παναγόπουλος Ν.  * M GRC 2250 * 6.0 * χώρες (Ελλάδα, Γεωργία, Βουλγαρία,
*09*Ντρίνοβετς Α.   * M SLO 2200 * 6.0 * Ουκρανία, Σλοβενία, Αλβανία, Αμερι-
*10*Ζβάν Ζ.      * M SLO 2100 * 6.0 * κή, Γιουγκοσλαβία, Ουγγαρία, Φιλιπ-
*11*Μπράς Ε.     * M GRC 2105 * 6.0 * πίνες και Ολλανδία), ανάμεσα στους
*12*Ψαράκης Γ.    * M GRC 2000 * 6.0 * οποίους υπήρχαν 1 GM, 3 IM και 1
*13*Νικολαϊδης Κ.   * FM GRC 2335 * 5.5 * FM, ενώ οι σκακιστές με διεθνές
*14*Χατζηδάκης Μ.   * M GRC 2235 * 5.5 * ΕΛΟ ήταν 18. Ο Τάμας Γκελασβίλι
*15*Στεφανόπουλος Ο. * M GRC 2320 * 5.5 * συνέχισε τα εντυπωσιακά αποτελέσμα-
******************************************* τά του τα οποία του έχουν αποφέρει
******************************************* το εντυπωσιακό 2510 και πρόσθεσε
* ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΠΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΑΝΙΩΝ - ΝΙΚΗΤΕΣ * ακόμα μία πρωτιά στην καριέρα του.
******************************************* Με άνεση κατέκτησε την πρώτη θέση,
* 1ο * 1991 * Κοτρωνιάς Βασίλειος  GRC * αφήνοντας πίσω του την έκπληξη των
* 2ο * 1992 * Βελίκοβ Πέταρ     BUL * αγώνων,  τον  συμπαθή  Γιάννη
* 3ο * 1993 * Ιμπραχίμοβ Ιλνταρ   RUS * Συμεωνίδη και τους ισχυρούς Ζαχάρι
* 4ο * 1994 * Νενάσεβ Αλεξάντερ   UZB * Ζαχάριεβ  και Βίκτορ Μοσκαρένκο.
* 5ο * 1995 * Κούντριν Σεργκέϊ    USA * Πολύ  καλή ήταν η παρουσία του
* 6ο * 1996 * Βουλδής Αγγελος    GRC * Μιχάλη Δαρμαράκη, ενώ αποτυχημένη
* 7o * 1997 * Νενάσεβ Αλεξάντερ   UZB * ήταν  η  εμφάνιση  του  Ούγγρου
* 8o * 1998 * Γκελασβίλι Τάμας    GEO * Ρόμπερτ Ρούκ (2485 - 35η θέση)!

Μοσκαλένκο Β. - Βαν Γκέλντερ Γ. (Αμυνα Γκρούνφελντ) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6
3.Ιγ3  δ5  4.γδ5  Ιδ5 5.Αδ2 Αη7 6.ε4 Ιγ3 7.Αγ3 γ5  8.δ5  Αγ3  9.βγ3
Βα5  10.Βδ2 Ια6 11.Ιζ3 β5 12.Ιε5 γ4 13.Ιγ6 Βγ7 14.α4 Ιγ5 15.Βδ4 1-0

Καλαϊτζόγλου Π. - Ρούκ Ρ. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.γ3 Ιζ6 3.ε5 Ιδ5 4.δ4
γδ4  5.γδ4  ε6  6.Ιζ3 δ6 7.Αδ3 Ιβ4 8.Αε2 Ιδ7 9.Ιγ3 Αε7  10.O-O  O-O
11.Αζ4  Ιβ6  12.Πγ1 Ι6δ5 13.Αη3 Ιγ3 14.βγ3 Ιγ6 15.Αδ3 β6 16.Αβ1  Αα6
17.Βγ2 η6 18.Πζε1 Πγ8 19.Βε4 δε5 20.Ιε5 Ιε5 21.Αε5 Αη5 22.Αζ4 Αζ6 23.Αθ6
Πε8 24.Βη4 Αγ4 25.Πε3 Αδ5 26.Πγε1 Βε7 27.ζ4 Ρθ8 28.Πθ3 Πη8 29.Αη5 Αη5
30.ζη5 ζ5 31.ηζ6 Βζ6 32.Πζ1 Βη7 33.Πη3 Πγ7 34.θ4 Πζ7 35.Πζ7 Βζ7 36.Βη5
Πζ8  37.Βε5  Βζ6  38.Βζ6 Πζ6 39.θ5 ηθ5 40.Πη5 θ4 41.Πθ5  Πζ4  42.Πθ7
Ρη8 43.Πα7 Πη4 44.Ρθ2 Πη2 45.Ρθ3 Πη1 46.Αθ7 Ρθ8 47.Αγ2 Πγ1 48.Αβ3 1/2

Ζαχάριεβ Ζ. - Μανιγκόντιτς Μπ. (Σικελική Αμυνα) 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αβ5 δ6
4.δ4 γδ4 5.Βδ4 Αδ7 6.Αγ6 Αγ6 7.Ιγ3 ε5 8.Βδ3 η6 9.O-O Βδ7 10.Πδ1 θ6
11.β4 β6 12.β5 Αβ7 13.Ιε5 Βγ7 14.Ιδ5 Αδ5 15.Βδ5 Πδ8 16.Ιγ6 Ιε7 17.Ιε7
Αε7  18.Αβ2  Πθ7 19.γ4 Πγ8 20.Παγ1 Βγ5 21.Βγ5 δγ5 22.Πδ5 ζ6  23.Πγδ1
Πδ8  24.α4  Πδ5 25.Πδ5 Αδ8 26.ζ4 Πδ7 27.Πδ7 Ρδ7 28.ζ5 η5 29.η4  Ρδ6
30.Ρη2 Ρε7 31.ε5 Ρζ7 32.Ρζ3 Αγ7 33.Ρε4 Ρε7 34.εζ6 Ρζ7 35.θ3 Αδ8 36.Ρδ5 1-0

Μοσκαλένκο Β. - Συμεωνίδης Ι. (Νιμτζοϊνδική Αμυνα) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιγ3 Αβ4
4.ε3 O-O 5.Ιζ3 γ5 6.Αε2 γδ4 7.εδ4 δ5 8.O-O δγ4 9.Αγ4 β6 10.Αη5 Αβ7 11.Πγ1 Ιβδ7
12.Βε2 Αγ3 13.Πγ3 Ββ8 14.Αθ4 Βζ4 15.Αη3 Βε4 16.Βδ1 Πζγ8 17.Πε1 Βη4 18.Αε2 Πγ3
19.βγ3 Βε4 20.Αβ5 Βζ5 21.Βα4 Αζ3 22.ηζ3 Ιζ8 23.Αγ6 Πγ8 24.γ4 θ5 25.Αβ7 Πδ8
26.Βδ1 Ιη6 27.Αε4 Βη5 28.θ4 Βα5 29.Αη6 Πδ4 30.Αζ7 Ρζ7 31.Βε2 Βζ5 32.Ρη2 Πδ3 1/2