3ος ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΔΚ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
BΟΥΠΕΡΤΑΛ 1998
********************************************** ********************************
* ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ 1998 - 3ος ΟΠΔΚ * 1 * 3 * 2 * Σ * * ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Κ. *
********************************************** * ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - 4 Σ - 3 Γ *
*Α*    ΣΑΕ   * Τ ΕΛΟ * 1 * 2 * 3 * Β * ********************************
********************************************** *1* ΑΣ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ  *ΡΟΥΜΑΝΙΑ *
*1* Πετράκη Μ.   * M 2120 * 0 * = * 0 *0.5* *2* ΚΡΕΦΕΛΝΤΕΡ ΣΚ  *ΓΕΡΜΑΝΙΑ *
*2* Στείρη Α.   * M 2000 * 0 * 0 * 0 *0.0* *3* ΤΚ ΝΟΒΑ ΓΚΟΡΙΤΣΑ*ΓΙΟΥΓΚ/ΒΙΑ*
*3* Σπυροπούλου Α. * M 2000 * 0 * 0 * * *0.0* *4* ΣΑΕ       *ΕΛΛΑΔΑ  *
*4* Βαζελάκη Σ.  * M 2000 * 0 * 0 * * *0.0* ********************************
*5* Βαζελάκη Α.  * M 2000 * * * * * 0 *0.0* Ο "ΣΑΕ" έγινε η πρώτη Ελληνική
*6* Παυλοπούλου Ε. * M 2000 * * * * * 0 *0.0* ομάδα γυναικών που έλαβε μέρος
********************************************** σε  Πανευρωπαϊκό  Διασυλλογικό
*  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  * ΜΟ 2030 *0.0*0.5*0.0*0.5* Κύπελλο Ευρώπης και συγκεκριμένα
********************************************** στο 3ο κατά σειρά! Πράγματι, ο
*************************************************** ΣΑΕ αγωνίστηκε στο Βούπερ-
* ΣΑΕ       - ΑΣ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ   : 0.0 - 4.0 * ταλ της Γερμανίας, στο χρο-
* ΤΚ ΝΟΒΑ ΓΚΟΡΙΤΣΑ - ΚΡΕΦΕΛΝΤΕΡ ΣΚ  : 1.0 - 3.0 * νικό διάστημα 17 έως 19
*************************************************** Ιουνίου  1998,  στον  3ο
* ΣΑΕ       - ΤΚ ΝΟΒΑ ΓΚΟΡΙΤΣΑ : 0.5 - 3.5 * προκριματικό όμιλο. Βέβαια,
* ΑΣ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ   - ΚΡΕΦΕΛΝΤΕΡ ΣΚ  : 3.0 - 1.0 * η ομάδα δεν ήταν από τις
*************************************************** ισχυρές και δεν μπόρεσε να
* ΚΡΕΦΕΛΝΤΕΡ ΣΚ  - ΣΑΕ       : 4.0 - 0.0 * λάβει  μέρος στην τελική
* ΤΚ ΝΟΒΑ ΓΚΟΡΙΤΣΑ - ΑΣ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ   : 0.5 - 3.5 * φάση  (21-23.06.98), όμως
*************************************************** έδειξε ένα νέο δρόμο για το
Ελληνικό γυναικείο σκάκι, που καλό θα ήταν να τον ακολουθήσουν κι άλλοι
σύλλογοι. Αξίζουν συγχαρητήρια στο ΔΣ του ΣΑΕ και στους υπεύθυνους του
Σκακιστικού Τμήματος κ.κ. Απόστολο Τζιτζά και Οδυσσέα Βαζελάκη, για τις
προσπάθειες που κατέβαλαν, ώστε να γίνει πραγματικότητα η συμμετοχή του ΣΑΕ. Η
ομάδα κέρδισε εμπειρίες και του χρόνου ίσως δούμε τη διοργάνωση στην Ελλάδα!

Πετράκη Μ. - Σέντινα Ε. (Αμυνα Αλιέχιν) 1.ε4 Ιζ6 2.ε5 Ιδ5 3.δ4 δ6 4.γ4 Ιβ6
5.ζ4  δε5  6.ζε5 γ5 7.δ5 η6 8.Αζ4 Αη7 9.Βδ2 ε6 10.Ιγ3 O-O  11.O-O-O
εδ5  12.γδ5 Αη4 13.Πε1 γ4 14.θ3 Αζ5 15.η4 Αδ3 16.Αδ3 γδ3 17.Βδ3 Ια6
18.δ6 Ιγ5 19.Βε2 Πγ8 20.Ρβ1 Ιε6 21.Αγ1 Ιδ7 22.Ιζ3 Βα5 23.θ4 Πγ5 24.θ5
Ιε5  25.θη6  ζη6 26.Ιε5 Πε5 27.Βθ2 θ5 28.Πε5 Βε5 29.Βγ2  θη4  30.Βη6
Βζ5 31.Βζ5 Πζ5 32.Πη1 Ρζ7 33.Πη4 Πζ1 34.Πε4 Αγ3 35.βγ3 Πδ1 36.Πθ4 Ρη7
37.Ργ2  Πδ6  38.Πε4 Ρζ6 39.Πβ4 β6 40.Πθ4 Πδ7 41.Πθ6 Ρζ5  42.Πθ5  Ρε4
43.Πθ4 Ρδ5 44.Πθ5 Ργ6 45.Πθ6 Πδ6 46.Πθ7 α5 47.Πθ4 Ιγ5 48.Πθ6 Πθ6 49.Αθ6 1/2