10ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΥΦΛΩΝ 1998

  Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή Ειδικού Αθλητισμού σε συνεργασία με την Ελληνική
Σκακιστική Ομοσπονδία και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, διοργάνωσε το 10ο
Ατομικό Πρωτάθλημα Ελλάδας Τυφλών 1998, στο χρονικό διάστημα 13-19 Ιουνίου.
  Οι αγώνες διεξήχθησαν στο "Φάρο" Τυφλών (Δοϊράνης και Αθηνάς 17 - Καλλιθέα),
με Ελβετικό σύστημα 7 γύρων και χρόνο σκέψης 2 ώρες ανά σκακιστή για την
ολοκλήρωση της παρτίδας. Διευθυντής Αγώνων ήταν ο Στράτος Γρίβας και Διαιτητές
οι Αντρέας Κοφίδης και Νίκος Καλέσης, που φρόντισαν για την άψογη διεξαγωγή
αυτών των αγώνων, που και μόνο η συμμετοχή/προσπάθεια είναι άξια συγχαρητηρίων.
  Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Χ. Παπαδόπουλος και την τριάδα συμπλήρωσαν οι Α.
Μανάγιας και Φ. Μπουδαλάκης. Τις απονομές στους νικητές έκανε το μέλος
της ΠΑΟΜΑΜΕΑ κ. Δημήτρης Σκλαβούνος και ο Πρόεδρος του "Φάρου" κ. Κώστας
Κολόκας. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι 4 τυφλοί σκακιστές θα λάβουν μέρος
στο Ατομικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τυφλών, που θα γίνει 3-13 Ιουλίου στο Μπρνό.
**************************************************************** Πρέπει να ση-
*ΑΑ* 10ο Π Π ΤΥΦΛΩΝ 1998 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 * Β * μειωθεί ότι υ-
**************************************************************** πήρξε μόνο μία
*01* Παπαδόπουλος Χ.   * * = = 1 1  1 1 1        *6.0* αποχώρηση  κι
*02* Μανάγιας Α.     * = * = 1  = 1      1   1 *5.5* αυτή στον 7ο
*03* Μπουδαλάκης Φ.   * = = *   = =    1 1    1 *5.0* γύρο, του Κ.
*04* Τοκατλίδης Χ.    * 0 0  *  =  1  1    1  1 *4.5* Μυλωνά (η Αγα-
*05* Κιμπιζής Χ.     * 0    * 1 0   1   = 1  1 *4.5* πητού πήρε 1/2
*06* Ντόβας Δ.      *  = = = 0 *  1 1  1      *4.5* βαθμό BYE),γε-
*07* Χατζηαποστολίδης Ε. * 0 0 =  1  * =  1     1  *4.0* γονός που δεί-
*08* Κουκόλης Δ.     * 0   0  0 = *   1 1   1  *3.5* χνει την σοβα-
*09* Αναστασόπουλος Χ.  * 0     0   *  0 1 1 =  1 *3.5* ρότητα με την
*10* Τσιλιγκιρίδης Δ.  *    0 0  0   * 1 1 0 1   *3.0* οποία αντιμε-
*11* Μιντζέλης Θ.    *   0   0  0 1 0 *  1 1   *3.0* τώπισαν  τους
*12* Αργυρός Ν.     *   0     0 0 0  * = 1 1  *2.5* αγώνες οι συμ-
*13* Τριανταφύλλου Α.  *  0   =    0 1 0 = *  =  *2.5* μετέχοντες και
*14* Δουμπός Μ.     *    0 0    = 0 0 0  * 1  *1.5* βέβαια το εκ-
*15* Αγαπητού Μ.     *       0 0    0 = 0 * 0 *1.0* πληκτικό πνεύ-
*16* Μυλωνάς Κ.     *  0 0 0 0    0      1 * *1.0* μα μαχητικότη-
**************************************************************** τας που είχαν!