ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΣΟ 1998
  Την Κυριακή 14 Ιουνίου 1998, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΣΟ η
Τακτική  Γενική  Συνέλευση  της  Ομοσπονδίας,  στην  οποία  συμμετείχαν
63  σωματεία.  Ο  Διοικητικός  -  Αγωνιστικός  Απολογισμός  εγκρίθηκε
με 6 ΟΧΙ και 7 ΛΕΥΚΑ, ενώ ο Οικονομικός Απολογισμός εγκρίθηκε με 3 ΛΕΥΚΑ.
  
  Πέρα από την τυπική έγκριση των απολογισμών, που αφορούσαν το τελευταίο
εξάμηνο του 1997, η ΓΣ ασχολήθηκε με τα τρέχοντα καυτά ζητήματα που απασχολούν
το Ελληνικό Σκάκι και ιδιαίτερα τον υπό ψήφιση νέο Αθλητικό Νόμο, την μείωση
των επιχορηγήσεων της Ομοσπονδίας και των Σωματείων και των κάθε είδους
δικαστικών διαμαχών. Η ΓΣ ζήτησε από το Προεδρείο και το ΔΣ να παρακολουθεί
στενά τον υπό ψήφιση νέο Αθλητικό Νόμο, ενώ εγκρίθηκε ψήφισμα το οποίο καλεί τη
ΓΓΑ να αναθεωρήσει τις απόψεις της που αφορούν τις επιχορηγήσεις της ΕΣΟ και
των σωματείων. Ορίστηκε Ειδική Επιτροπή που θα παρακολουθεί το θέμα και θα
εισηγηθεί σχετικούς τρόπους δράσης. Με απόλυτη συναίνεση, η ΓΣ έκρινε ότι
οι δικαστικές διαμάχες επιβαρύνουν άσκοπα το σκάκι και πρέπει να σταματήσουν.

  Τέλος,  εγκρίθηκαν  οι τροποποιήσεις του Διοικητικού  Κανονισμού  και
αποφασίστηκε να γίνει Ειδική ΓΣ μετά την 33η Ολυμπιάδα, που θα εγκρίνει
τροποποιήσεις στους υπόλοιπους κανονισμούς, με βάση τις εισηγήσεις του ΔΣ
και τις προτάσεις των σωματείων τις οποίες θα επεξεργαστεί Ειδική Επιτροπή.
Η πιό ήρεμη και πιό παραγωγική Γενική Συνέλευση της ΕΣΟ των τελευταίων ετών.
<<<< Πίσω στα περιεχόμενα