33ο ΚΑΠΑΜΠΛΑΝΚΑ ΜΕΜΟΡΙΑΛ 1998 * ΑΒΑΝΑ 1998

  Η Κούβα και η Ελλάδα είναι οι μοναδικές από τις 157 χώρες-μέλη της FIDE, οι
οποίες έχουν καθιερώσει κανονισμό οδοιπορικών στους κορυφαίους τους σκακιστές,
σε μηνιαία βάση. Ομως η Κούβα έχει και το προνόμιο να αναφέρεται το όνομά της
δίπλα σ' αυτό του μεγάλου Χοσέ Ραούλ Καπαμπλάνκα. Φέτος, για 33η φορά έγινε το
καθιερωμένο φεστιβάλ σε μνήμη του πρώην Παγκόσμιου Πρωταθλητή και στο κυρίως
τουρνουά πρώτευσε ο Γερμανός Ρόμπερτ Χύμπνερ, που μετά από πολύ καιρό
πραγματοποίησε μία αξιοπρόσεκτη εμφάνιση. Ο Ισραηλινός Ζίλμπερμαν πέτυχε την
τρίτη του νόρμα GM, ενώ απογοήτευσε το αστέρι των Γάλλων,ο νεαρός Ετιέν Μπακρό.
Πάντως,για μία ακόμα φορά, οι Κουβανοί δεν μπόρεσαν να δείξουν κάτι εξαιρετικό.

*******************************************************************************
*ΑΑ*  ΑΒΑΝΑ 1998 * ΚΑT.13 2544 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 * Β * ΑΠΟΔ * ΕΛΟ *
*******************************************************************************
*01* Χύμπνερ Ρ.  * GM GER 2560 * * = = 1 1 1 = = = 0 = 1 *7.0* 2643 * +12.5 *
*02* Μόροβιτς Ι.  * GM CHI 2600 * = * 1 = = 1 1 = = = = = *7.0* 2643 * + 6.2 *
*03* Ζίλμπερμαν Γ. * IM ISL 2555 * = 0 * = 1 = 1 1 1 = = = *7.0* 2643 * +13.3 *
*04* Μάϊλς Α.   * GM ENG 2595 * 0 = = * = 0 = 1 = 1 1 1 *6.5* 2610 * + 2.0 *
*05* Μπεκέρα Χ.  * GM CUB 2465 * 0 = 0 = * = = 1 1 1 = 1 *6.5* 2610 * +10.8 *
*06* Αρεντσίμπια Γ.* GM CUB 2535 * 0 0 = 1 = * = = = = 1 = *5.5* 2544 * + 1.4 *
*07* Μπακρό Ε.   * GM FRA 2565 * = 0 0 = = = * 1 0 1 = = *5.0* 2511 * - 8.3 *
*08* Μπίσοφ Κ.   * GM GER 2545 * = = 0 0 0 = 0 * = 1 1 1 *5.0* 2511 * - 5.0 *
*09* Αγκντενστάϊν Σ* GM NOR 2570 * = = 0 = 0 = 1 = * = 0 = *4.5* 2478 * -14.1 *
*10* Νογκουέϊρας Χ.* GM CUB 2520 * 1 = = 0 0 = 0 0 = * = = *4.0* 2445 * -11.2 *
*11* Μπόρχες Χ.  * IM CUB 2480 * = = = 0 = 0 = 0 1 = * 0 *4.0* 2445 * - 4.9 *
*12* Βέρα Ρ.    * GM CUB 2535 * 0 = = 0 0 = = 0 = = 1 * *4.0* 2445 * -13.6 *
*******************************************************************************

Χύμπνερ Ρ. - Μπεκέρα Χ. (Ινδική του Βασιλιά) 1.δ4 Ιζ6 2.Ιζ3 η6 3.η3 Αη7
4.Αη2 O-O 5.O-O γ6 6.γ4 δ6 7.Ιγ3 Βα5 8.ε4 Αη4 9.θ3 Αζ3 10.Βζ3 Ιβδ7
11.Πδ1  γ5  12.δ5  Ιβ6 13.Βε2 Ιζδ7 14.Ιβ5 Ββ4 15.β3 Αα1  16.Αδ2  Αη7
17.Αβ4  γβ4  18.ζ4  α6 19.Ιδ4 α5 20.Ιβ5 Ιγ8 21.θ4  Ια7  22.Ιδ4  Πζδ8
23.Αθ3  Αδ4  24.Πδ4  Ιγ5  25.Βδ2 β5 26.ε5 βγ4 27.Πγ4  Ιβ5  28.θ5  α4
29.βα4 Πα4 30.Πβ4 Ιε4 31.Ββ2 Πβ4 32.Ββ4 Ιβγ3 33.Αζ1 ζ5 34.εζ6 εζ6 35.θ6 1-0

Μπίσοφ Κ. - Νογκουέϊρας Χ. (Σλαβική Αμυνα) 1.γ4 γ6 2.Ιζ3 δ5 3.ε3 Ιζ6 4.Ιγ3 ε6
5.Βγ2 Ιβδ7 6.β3 Αδ6 7.Αε2 O-O 8.Αβ2 α6 9.δ4 ε5 10.O-O-O ε4 11.Ιδ2 Πε8 12.η4 Ιζ8
13.Πδη1 Αε6 14.θ4 β5 15.γ5 Αγ7 16.η5 Ι6δ7 17.ζ3 εζ3 18.Ιζ3 ζ5 19.Ρβ1 β4 20.Ιδ1
Ιη6 21.θ5 Ιε7 22.Αδ3 α5 23.Ιζ2 Ιζ8 24.Ιθ3 Ββ8 25.Ιε5 α4 26.Ιζ4 αβ3 27.αβ3
Αε5 28.δε5 Αγ8 29.ε6 Ιε6 30.Ιε6 Αε6 31.Αη7 δ4 32.Αδ4 Πα3 33.Αγ4 Ιδ5
34.θ6 Ιγ3 35.Αγ3 Αγ4 36.Αβ2 Αβ3 37.Βζ5 Βα7 38.Βθ7 Βθ7 39.η6 Αα2 40.Ργ1 1-0
<<<< Πίσω στα περιεχόμενα