ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ WCC 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ ΜΑΤΣ ΚΡΑΜΝΙΚ - ΣΙΡΟΒ 
ΚΑΖΟΡΙΑ 1998
  Η WCC (World Chess Council), ο νέος "Παγκόσμιος Οργανισμός" του Γκάρι
Κασπάροβ που συνεχίζει την "αξιόλογη" δράση της PCA εκτός FIDE, διοργανώνει
ακόμα ένα ανεπίσημο πρωτάθλημα για τον Παγκόσμιο τίτλο, με τη συμμετοχή
επιλεγμένων σκακιστών από τον Γκάρι και κριτήρια που μόνο ο ίδιος γνωρίζει!
Ετσι, διοργανώθηκε ένα αυθαίρετο ημιτελικό ματς με ορισμό σκακιστών (!) και όχι
με προκριματικά όπου θα είχαν όλοι μία ευκαιρία. Ο Κασπάροβ στην αρχή είχε
επιλέξει τους Κράμνικ και Ανάντ, αλλά ο τελευταίος, σεβόμενος το συμβόλαιο που
είχε υπογράψει με την FIDE, δεν δέχτηκε τη συμμετοχή του σ'αυτό το ματς. Στη
συνέχεια επιλέχτηκε ο Αλεξέϊ Σίροβ, αν και υπήρχαν πολλοί σκακιστές με
μεγαλύτερο ΕΛΟ και επιτυχίες. Ισως μεγάλο ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι το ματς
γινόταν  στην  Ισπανία και ο Σίροβ είναι πολιτογραφημένος Ισπανός  πιά
(πρώην Λετονία) κι απ'ότι φαίνεται, για την WCC βασικό κριτήριο επιλογής
είναι η χώρα σου και όχι η δυναμικότητα. Κανένας σοβαρός οργανισμός δεν
μπορεί να σταθεί με τέτοιες αποφάσεις και η μοίρα της WCC είναι ήδη προφανής.
  Το ματς έγινε από 24 Μαϊου έως 5 Ιουνίου στην πόλη Καζορία, κοντά στη Γιαέν
της Ισπανίας, με μέγιστη διάρκεια 10 παρτίδων. Φυσικά, αγωνιστικά παρουσίασε
μεγάλο ενδιαφέρον, αφού συγκρούστηκαν δύο μεγάλα ταλέντα του παγκόσμιου
σκακιού, με εντελώς διαφορετικό στυλ παιχνιδιού και γενικά σκακιστική αντίληψη.
Νικητής ήταν ο Σίροβ, που σε όλη τη διάρκεια του ματς κινδύνευσε μόλις σε μία
παρτίδα. Από την άλλη, ο Κράμνικ φάνηκε μουδιασμένος και δεν μπόρεσε να
σημειώσει ούτε μία νίκη, ούτε μπόρεσε να δικαιολογήσει τον τίτλο του φαβορί.
*******************************************************************************
*     ΚΑΖΟΡΙΑ 1998      * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 0 * Β *
*******************************************************************************
*1* ΚΡΑΜΝΙΚ ΒΛΑΝΤ. * GM RUS 2790 * = * = * = * 0 * = * = * = * = * 0 * * *3.5*
*******************************************************************************
*2* ΣΙΡΟΒ ΑΛΕΞΕΙ  * GM ESP 2710 * = * = * = * 1 * = * = * = * = * 1 * * *5.5*
*******************************************************************************
[1] Κράμνικ Β. - Σίροβ Α. (Αμυνα Γκρούνφελντ) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 δ5
4.γδ5 Ιδ5 5.ε4 Ιγ3 6.βγ3 Αη7 7.Αγ4 O-O 8.Ιε2 γ5 9.O-O Ιγ6 10.Αε3 Αη4 11.ζ3 Ια5
12.Αδ3 γδ4 13.γδ4 Αε6 14.Πγ1 Αα2 15.Βα4 Αβ3 16.Ββ4 β6 17.Αη5 ζ6 18.Αζ4 ε5
19.Αε3 εδ4 20.Ιδ4 Αζ7 21.Αα6 Πε8 22.Πζδ1 Βε7 23.Βε7 Πε7 24.Ιγ6 Ιγ6 25.Πγ6 1/2

[2] Σίροβ Α. - Κράμνικ Β. (Ρωσική Παρτίδα) 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.δ4 Ιε4 4.Αδ3
δ5 5.Ιε5 Ιδ7 6.Ιδ7 Αδ7 7.O-O Αδ6 8.Ιγ3 Ιγ3 9.βγ3 O-O 10.Βθ5 ζ5 11.Πβ1
β6  12.Πε1  γ6  13.Αη5 Βγ7 14.γ4 Αε8 15.Βθ3 δγ4  16.Αγ4  Αζ7  17.Αε6
Αε6 18.Πε6 Παε8 19.Ββ3 Πε6 20.Βε6 Πζ7 21.Βε8 Πζ8 22.Βε6 Πζ7 23.Βε8 Πζ8 1/2

[3] Κράμνικ Β. - Σίροβ Α. (Αμυνα Γκρούνφελντ) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 δ5
4.γδ5  Ιδ5  5.ε4 Ιγ3 6.βγ3 Αη7 7.Αγ4 O-O 8.Ιε2 γ5 9.O-O Ιγ6  10.Αε3
Αη4  11.ζ3 Ια5 12.Αζ7 Πζ7 13.ζη4 Πζ1 14.Ρζ1 γδ4 15.γδ4 ε5 16.δ5 Ιγ4
17.Βδ3  Ιε3  18.Βε3  Βθ4  19.θ3  Αθ6 20.Βδ3  Πζ8  21.Ρη1  Βζ2  22.Ρθ1
Βε3  23.Βε3  Αε3  24.Πδ1  Πζ2  25.Ιη1  Ρζ7  26.Πδ3  Αβ6  27.Πζ3  Ρε7
28.Πζ2 Αζ2 29.Ιζ3 Ρδ6 30.η3 Αη3 31.Ρη2 Αζ4 32.Ρζ2 Ργ5 33.Ρε2 β5 34.Ρδ3 1/2

[4] Σίροβ Α. - Κράμνικ Β. (Ρωσική Παρτίδα) 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.δ4 Ιε4 4.Αδ3
δ5 5.Ιε5 Ιδ7 6.Ιδ7 Αδ7 7.O-O Αδ6 8.γ4 γ6 9.γδ5 γδ5 10.Βθ5 O-O 11.Βδ5 Αγ6
12.Βθ5 η6 13.Βθ3 Ιη5 14.Αη5 Βη5 15.Ιγ3 Πζε8 16.δ5 Αδ5 17.ζ4 Βδ8 18.Ιδ5
Αγ5  19.Ρθ1 Βδ5 20.Παγ1 Αε3 21.Αγ4 Βζ5 22.Βζ5 ηζ5 23.Πγδ1 Παδ8 24.η3
Αδ4 25.β3 Αζ6 26.Αβ5 Πδ1 27.Πδ1 Πδ8 28.Πγ1 Πδ5 29.α4 Αδ8 30.Πγ8 Ρη7
31.Πβ8 Αβ6 32.Πβ7 Πδ1 33.Ρη2 Πδ2 34.Ρθ3 Αη1 35.η4 Αθ2 36.ηζ5 θ5 37.Ρθ4
Αζ4 38.Ρθ5 Ρζ6 39.Αγ4 Ρζ5 40.Πζ7 Ρε4 41.Πα7 Αε5 42.Αζ1 Πζ2 43.Αθ3 Πζ8
44.Αε6  Πζ1  45.Πδ7 Πθ1 46.Ρη6 Πη1 47.Ρζ7 Πη7 48.Ρε8 Πδ7 49.Ρδ7  Αγ3
50.Ργ6 Ρε5 51.Αη8 Αε1 52.Ρβ6 Αζ2 53.Ρα6 Ρδ6 54.α5 Ργ7 55.β4 Ργ6 56.β5
Ργ5 57.β6 Ρβ4 58.β7 Αη3 59.Ρβ6 Αζ2 60.Ργ6 Αα7 61.α6 Ρα5 62.Αγ4 Αβ8 63.Αζ1 1-0

[5] Κράμνικ Β. - Σίροβ Α. (Αμυνα Γκρούνφελντ) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.Ιγ3 δ5 4.γδ5
Ιδ5 5.ε4 Ιγ3 6.βγ3 Αη7 7.Αγ4 γ5 8.Ιε2 Ιγ6 9.Αε3 O-O 10.O-O Αη4 11.ζ3 Ια5 12.Αδ3
γδ4 13.γδ4 Αε6 14.Πγ1 Αα2 15.Βα4 Αβ3 16.Ββ4 β6 17.Αη5 ζ6 18.Αθ4 Βδ6 19.Βδ6 εδ6
20.δ5 ζ5 21.εζ5 ηζ5 22.Ιη3 Αβ2 23.Ιζ5 Αγ4 24.Ιε7 Ρθ8 25.Αγ4 Πζ4 26.Αη5 Πγ4
27.Πγε1 Πγ2 28.Ιζ5 Ιγ4 29.Πε6 Πζ8 30.Ιδ6 Ιδ6 31.Πδ6 Πε8 32.Πδ1 Πεε2 33.Ρθ1 Πη2
34.Πδ8 Ρη7 35.Αζ4 Αζ6 36.Πα8 Αη5 37.Αε5 Αζ6 38.Αζ4 Αη5 39.Πα7 Ρη6 40.Πα8
Ρζ7 41.Πα7 Ρη6 42.Αβ8 θ5 43.Πβ7 Αε3 44.Πε7 Αγ5 45.Πε6 Ρη5 46.Πε4 Ρζ5
47.Αζ4  Πηε2  48.Πε2 Πε2 49.Αη3 Πε8 50.Ρη2 Πδ8 51.Ρθ3 Πδ7  52.δ6  θ4
53.Πδ5  Ρε6  54.Πε5  Ρζ6 55.Ρθ4 Πθ7 56.Πθ5 Πθ5 57.Ρθ5 β5  58.δ7  Ρε7
59.Αε5 Ρδ7 60.Αβ2 Ρε6 61.Ρη6 Αδ6 62.θ4 β4 63.θ5 Αζ4 64.θ6 Αθ6 65.Ρθ6 Ρζ5 1/2

[6] Σίροβ Α. - Κράμνικ Β. (Ισπανική Παρτίδα) 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.Ιγ3 Ιγ6 4.Αβ5
Ιδ4 5.Αγ4 Αγ5 6.Ιε5 δ5 7.Αδ5 Ιδ5 8.Ιδ5 O-O 9.γ3 Πε8 10.γδ4 Αδ4 11.O-O Πε5
12.δ3 γ6 13.Ιζ4 β6 14.Βγ2 Πγ5 15.Βε2 Αα6 16.Αε3 Βδ6 17.Παγ1 Πγ1 18.Πγ1 Αε5 1/2

[7] Κράμνικ Β. - Σίροβ Α. (Αμυνα Γκρούνφελντ) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.η3 γ6
4.Ιζ3  Αη7  5.Ιγ3 δ5 6.Ββ3 O-O 7.Αη2 Ββ6 8.O-O Αζ5 9.Ιε5 ε6  10.Αζ4
Ιβδ7  11.Ββ6  αβ6 12.ζ3 Ιε5 13.Αε5 η5 14.ε4 Αη6 15.β3  Πζδ8  16.Πζδ1
δε4  17.ζε4  Ιη4  18.Αη7 Ρη7 19.Αζ3 θ5 20.Πδ2 Ιε5  21.Αη2  γ5  22.δ5
Ιγ6  23.Παδ1 Ιδ4 24.ε5 εδ5 25.γδ5 Πε8 26.Πε1 Ιγ2 27.Πεε2 Ιδ4  28.Πε1
Ιγ2 29.Πγ2 Αγ2 30.δ6 Αζ5 31.Αβ7 Παδ8 32.Αγ6 Πε6 33.Αδ5 Πδδ6 34.Αε6 1/2

[8] Σίροβ Α. - Κράμνικ Β. (Ρωσική Παρτίδα) 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.Ιε5 δ6 4.Ιζ3 Ιε4
5.Βε2 Βε7 6.δ3 Ιζ6 7.Ιγ3 Βε2 8.Αε2 η6 9.Ιδ4 α6 10.θ3 Αη7 11.η4 Αδ7 12.Αζ3
Ιγ6 13.Ιγ6 Αγ6 14.Αγ6 βγ6 15.Αδ2 θ5 16.η5 Ιδ5 17.Ιδ5 γδ5 18.O-O-O Ρδ7 1/2

[9] Κράμνικ Β. - Σίροβ Α. (Αμυνα Γκρούνφελντ) 1.δ4 Ιζ6 2.γ4 η6 3.ζ3 δ5 4.γδ5
Ιδ5 5.ε4 Ιβ6 6.Ιγ3 Αη7 7.Αε3 O-O 8.Βδ2 ε5 9.δ5 γ6 10.θ4 θ5 11.Αε2 γδ5 12.εδ5
Ι8δ7 13.δ6 Ιζ6 14.Αη5 Πε8 15.Πδ1 Αε6 16.Ιθ3 Ιγ4 17.Αγ4 Αγ4 18.β3 Αα6 19.Ιδ5 ε4
20.Ιζ6 Αζ6 21.δ7 Ββ6 22.δε8Β Πε8 23.Βε3 Αη5 24.Ββ6 Αθ4 25.Ρδ2 αβ6 26.ζε4 Πε4
27.Ργ2 Πη4 28.Πδ2 Αε7 29.Πη1 Ρη7 30.Ιζ2 Πζ4 31.Ιδ3 Πε4 32.Πηδ1 Αβ5 33.α4 Αγ6
34.Πε1 Πε1 35.Ιε1 Αβ4 36.Πε2 Αε1 37.Πε1 Αη2 38.Ρδ2 θ4 39.Ρε3 Αδ5 40.β4 θ3
41.Πε2 ζ5 42.Πδ2 Αε4 43.Ρζ4 Αη2 44.Πδ7 Ρζ6 45.Πθ7 η5 46.Ρη3 ζ4 47.Ρη4 Ρε5 0-1
<<<< Πίσω στα περιεχόμενα