ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1998
******************************************* Η ΕΣΣΝΑ και η Σκακιστική Επικοινω-
* ΟΠΕΝ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1998 * νία Ηρακλείου, διοργάνωσαν από 4
* ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - 93 ΣΥΜ. - ΕΛΒ.9 ΓΥΡΩΝ * έως 22 Μαϊου, το Ατομικό Πρωτάθλημα
******************************************* Αττικής 1998, που αποτελεί προκρι-
*01* Τσέλα Α.     * IM ALB 2445 * 7.5 * ματική φάση του Ατομικού Πρωταθλή-
*02* Καλέσης Ν.    * IM GRC 2420 * 7.0 * ματος  Ελλάδας 1998. Οι  αγώνες
*03* Σαχταχτίνσκι Α. * FM RUS 2305 * 7.0 * έγιναν  Στην "Βίλλα Στέλλα", με
*04* Φρεντζάς Π.   * FM GRC 2340 * 7.0 * διαιτητές τους Μ. Κανελλόπουλο, Ν.
*05* Ιλαντζής Σ.   * M GRC 2235 * 7.0 * Κομνηνό  και  Ν.  Πολίτη,  με
*06* Τεγγελίδης Π.  * M GRC 2115 * 6.5 * συντονιστή τον Γιάννη Μακρή. Τα
*07* Ζαμίτ Σ.     * M GRC 2065 * 6.5 * χρηματικά έπαθλα ήταν αξιόλογα και
*08* Κακαδέλης Ε.   * M GRC 2000 * 6.5 * έφτασαν  τις 340.000 δρχ.,  ενώ
*09* Γκόγκολης Α.   * M GRC 2285 * 6.5 * δώθηκαν  και κύπελλα,  μετάλλια,
*10* Βαζελάκης Δ.   * M GRC 2120 * 6.5 * βιβλία κ.α. Πρώτος ήταν ο Α. Τσέλα
******************************************* και πρωταθλητής βγήκε ο Ν. Καλέσης.
<<<< Πίσω στα περιεχόμενα